Connect with us

Uudised

Muuseumijuht Toomas Kokovkin lahkub ametist enne tähtaega

Harda Roosna
Kolm aastat enne viieaastase lepingu lõppu lahkub SA Hiiumaa Muuseumid juhatuse liige Toomas Kokovkin. Põhjuseks nõukogu ja juhataja erinevad tulevikuvisioonid, ajendiks Kokovkini Aafrika reis.
Sihtasutuse nõukogu esinaine Marju Niinemaa kinnitas, et vastastikusel kokkuleppel on sihtasutuse juhi Toomas Kokovkini viimane tööpäev 31. detsember. Niinemaa tunnustas Kokovkinit selle eest, et seitsme aastaga on ta teinud ära suure töö ning olnud hea juht: “Toomas tuli muuseumisse kui töörahu tooja ning on palju panustanud ühtse kollektiivi loomisele.”
Saavutustena märkis ta Kassari ja Tobiase muuseumi püsiekspositsioonide uuendamist ja uue hingamise saanud Mihkli talumuuseumi. “Vägagi kiiduväärt on töö kogudega, et need on tehtud kättesaadavaks muuseumide infosüsteemis MuIS,” lisas Niinemaa. “Toomas on väärtustanud rahvusvahelist koostööd ja osaletud on mitmetes projektides. Ilmunud on huvitavad ja põnevad trükised. Läbi on viidud tuhandeid ekskursioone, seminare, haridusprogramme, kontserte ja kindlasti ei tohiks unustada suvist kohvikut Parunite Balkon,” loetles ta.
Erinevad tulevikuvisioonid
Niinemaa tõi välja ka nõukogu ja juhataja eriarvamused selle kohta, milline võiks olla sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid tulevik. Niinemaa ütles, et need koorusid välja muuseumide uue arengukava arutelude käigus.
“Toomas Kokovkin esitas teist korda kandideerides oma visiooni, kuid arutelude tulemusena jõudsime järeldusele, et see erineb sihtasutuse nõukogu omast,” selgitas Niinemaa. “Kokovkin väärtustab muuseumi rolli eelkõige teadmuskeskusena ja nõukogu peab sama oluliseks avatust ning Hiiumaa lugude rääkimist erinevates näitusepaikades, mille arendamisel oleks juhtroll muuseumil.”
Kokovkin ütles, et on nõukogu esimehe põhjendusega üldiselt päri. “Küsimus ei ole siiski selles, et mina ei väärtusta avatust ja lugude rääkimist erinevates näituse­paikades. Minu seisukoht on pigem niisugune, et külastus­keskuste ülalpidamise võimekus on olemas ka teistel tegijatel siin saarel. Kuid ainult muuseumisse koondub Hiiumaa pärandi süsteemse ja professionaalse kogumise, hoidmise, uurimise, tõlgendamise ja levitamise oskus. Mistõttu tuleks arendada just seda tugevust. Siin tuleks minu meelest keskenduda olulisimale, ja see on teadmus Hiiumaa pärandist. Nimetatud teadmus avaldub esemete korrastatud kogus, uurimustes, publikatsioonides, sügava sisuga näitustes, avalikkusele suunatud õppeprogrammides, erinevates digitaalsetes andme­baasides.”
Kokovkin nentis, et paraku ei jätku muuseumil jõudu tegeleda veel kõige muuga, mida asutajad soovivad: “Soov­unelmate täitmiseks tuleks oluliselt suurendada töötajate arvu ja rahalist toetust. Või tuleb millestki loobuda.”
Nõukogu muutis meelt
Nõukogu nüüdne ja kaks aastat varasem seisukoht juhataja visiooni kohta erinevad olulisel määral. “Toomas Kokovkini sõnul peab siht­asutuse ülesandeks olema teadmuskeskus, kuhu koondub professionaalne oskusteave meie kultuuripärandi säilitamiseks ja lahtimõtestamiseks,” on kirjas muuseumi kodulehel oktoobrist 2019, kui Kokovkiniga sõlmiti viieaastane leping teiseks ametiajaks. Samas on lisatud ka nõukogu hinnang: “Tema nägemus ja visioon osutusid nõukogu hinnangul kõige tugevamaks.”
Hiiu Lehele ütles nõukogu esinaine Marju Niinemaa toona, et nõukogu liikmed pidasid Kokovkini kontseptsiooni teise kandidaadi omast tugevamaks, kuna see oli läbimõeldud ja kindlate eesmärkidega.
Pigem ajend kui põhjus
Veel ühe töölt vabastamise põhjusena märkis Niinemaa, et Toomas Kokovkin läheb mõneks ajaks Eestist ära.
Hiiu Lehele ütles Kokovkin, et sõidab kolmeks kuuks keskkonnaeksperdina Aafrikasse Ghanasse – lend Eestist väljub juba 3. jaanuaril ja tagasilend on 8. aprillil.
“See ei ole põhjus juhatuse liikme kohalt lahkumiseks, küll aga ajend,” tõdes Leningradi Ülikoolist geograafi­kandidaadi kraadi omandanud ja enne muuseumitööd pikka aega biosfääri kaitsealade teemaga tegelenud Kokovkin. “Ilmselt ei näinud nõukogu võimalust, et juhataja on nii pikalt eemal.”
Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et otsus on ootamatu: “Aitäh Toomasele muuseumivankrit vedamast. See on ootamatu lahkuminek, aga usun, et tema ajupotentsiaali saab saarel ka teisel moel rakendada.”
Vallavanem nentis, et nõukogul on nüüd väljakutse leida Kokovkinile väärt asendaja.
Konkurss uue juhi leidmiseks on juba avatud ning selle tähtaeg on 1. veebruar. Seni täidab juhataja kohustusi muuseumi teadur Kauri Kiivramees. Ka uue juhiga on nõukogul kavas sõlmida viieaastane juhatuse liikme leping.

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...