Connect with us

Uudised

SA Kärdla Sadam võib kohtupidamisest pääseda

Harda Roosna
Hiiumaa vallavolikogu võttis vastu otsuse asutada SA Hiiumaa Sadamad, see 20. jaanuaril jõustuv otsus võib kohtu alt päästa SA Kärdla Sadam, kuna ühendatakse uue sihtasutusega.
Juriidiline isik SA Kärdla Sadam on üks süüdistatavaid nn Kärdla sadama kohtu­asjas, mille põhisüüdistuseks rahapesu ja sellega seotud kuriteod, mis pandi toime sadama ehituse ajal. Sihtasutuse tollane juhataja Hillar Kukk on süüdi tunnistatud, ülejäänud süüaluste protsess jätkub kohtuvaidlustega.
Juba eelistungil 2017. aasta juunis esitas SA Kärdla Sadam kaitsja advokaat Ain Kalme taotluse lõpetada kriminaalmenetlus sadama haldaja suhtes oportuniteediga. Prokurör taotlust ei rahuldanud, kuid uue valla ümberkorraldused loovad selleks võimaluse.
Nimelt algatas Hiiumaa vald SA Hiiumaa Sadamad moodustamise, millega ühendatakse olemasolev SA Kärdla Sadam. Novembrikuu istungil, kui teemat arutati, küsis volikogu liige Inge Talts, kuidas saab õigusriigis olla nii, et otsust, kes on süüdlane või mitte, ei tulegi.
SA Kärdla Sadam tegevjuht Sven Kriggulson leidis, et “prokurör saab iga kell sihtasutuse registrikanded peatada, kui ta peab seda vajalikuks”.
Prokurör: Sisuliselt seaduselünk
Prokurör Küllike Kask ütles Hiiu Lehele, et prokuratuuri seisukohalt on võimalus juriidiline isik keset kriminaalasja arutamist lõpetada ja registrist kustutada sisuliselt seaduselünk, mis võimaldab õigusemõistmise käigus vabaneda kriminaalmenetlusest.
“See on probleem eelkõige õigusselgusele, sest hinnang juriidilise isiku tegevusele jääb andmata,” tõdes prokurör. Tema sõnul ei ole praegu prokuratuuril võimalik sellist teguviisi ka takistada, sest seadustes puuduvad selle kohta normid.
Advokaadibüroo Triniti käsitleski SA Kärdla Sadam järelpärimist kui tellimust struktureerida üleminek viisil, mis tagaks, et sihtasutuse kriminaalmenetlus lõpeks ning halduskohtumenetlust EASiga oleks võimalik jätkata. Triniti saadetud vandeadvokaadi Ain Kalme memos see on kirjas kui “ülesanne”.
Advokaat: Vigane tõlgendus
Volikogu esimees Aivar Viidik ütles, et vallavalitsuse, kes on SA Kärdla Sadam asutaja, teadmisel ja nõusolekul saatis Kärdla sadama juhatuse liige Sven Kriggulson päringu advokaadi­büroole Triniti, kes on sadama juriidiline nõustaja. Küsimused olid järgmised: “Kui lõpetame SA Kärdla Sadam ja varad liiguvad üle valla bilanssi, misjärel kantakse uude asutusse. Mis saab krim asjast, mis saab EAS kohtumenetlusest? Kui ühendame SA Kärdla Sadam loodava sihtasutusega. Mis saab krim asjast, mis saab EAS kohtumenetlusest?”
“Neist küsimustest nähtub, et SA Kärdla Sadam küsis konsultatsiooni ega ole esitanud advokaadibüroole tellimust, mille eesmärk oleks vabaneda struktuursete ümberkorraldustega kriminaalasjadest,” selgitas Viidik.
Vandeadvokaat Ain Kalme kinnitas, et tegu oli ebaõnnestunud sõnastusega. Küsimusele, kas selliseid “ülesandeid”, ettevõtet või organisatsiooni lõpetades pääseda kriminaalmenetlusest, tuleb palju, Kalme vastata ei osanud. “Kui keegi soovib analüüsi, millised võimalikud tulevikustsenaariumid on, siis niisugune analüüs tehakse,” ütles ta.
Volikogu: Mugavam hallata
Uus sihtasutus ühendaks kolm Hiiumaa valla hallata olevat sadamat: Kärdla, Orjaku, Sõru. “Valla eesmärk on viia külalissadamad ühise juhtimise ja majandamise alla, et olemasolevaid oskusi, teadmisi ja rahalisi ressursse võimalikult efektiivselt kasutada,” selgitas uue sihtasutuse loomise põhjust vallavolikogu esimees Aivar Viidik.
Sihtasutuse vorm valiti tema sõnul, kuna see on SA Kärdla Sadam näitel viie tegevus­aasta jooksul õigustanud.
SA Kärdla Sadam nõukogu kui ka vallavolikogu otsustasid olemasoleva sihtasutuse ühendada loodava sihtasutusega SA Hiiumaa Sadamad. “Ühendamise puhul saavad olemasoleva sihtasutuse lepingud jätkuda õigusjärglase, SA Hiiumaa Sadamad nimel,” selgitas volikogu esimees.
“Sadamate ühisasutuse loomisel ja sihtasutuste ühendamise kavandamisel on Hiiumaa vallavalitsus ja volikogu käitunud vastavalt kehtivale seadusandlusele ning valla eesmärk ei ole kunagi olnud olemasolevatest kohustustest ja protsessidest kõrvale­hiilimine,” ütles Aivar Viidik.

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.