Connect with us

Pääste

Päästeamet: Algas suure tuleohuga aeg

repro
Eile, 31. mail hakkas kogu Eesti Vabariigi territooriumil kehtima suure tuleohuga aeg, kõikjal Eestis on metsas lõkke tegemine keelatud. Varasematel aastatel on päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti. Sel aastal on olukord väga tuleohtlik kuuma ja kuiva ilma tõttu aga kõikjal.
Riigi ilmateenistuse tuleohukaart näitab, et kogu Hiiu saarel valitseb neljanda taseme ehk suur tuleoht. Siit on vaid sammuke viienda tuleohuklassini, mil kohalikud omavalitsused võivad keelata igasuguse metsa kasutamise ja võõras metsas viibimise.
Äärmiselt suure tuleohu ala hõlmab juba peaaegu poole Eesti mandriosast ja ilmateade ei luba ikka veel vihma, mis olukorda leevendada võiks. Alles teisipäeval, 5. juunil liigub madalrõhulohk üle Eesti ja kohati võib hoovihma sadada, kuumus eemaldub ja õhumass vahetub jahedama vastu.
Looduses on kõrge temperatuuri ja sademete puudumise tõttu äärmiselt suur tuleoht ning igasugune tuletegemine võib tekitada tulekahju ohu või põhjustada tulekahju metsas või maastikul. Suure tuleohuga seab aeg lisapiirangud metsas tegutsemisel. Keelatud on metsas suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine, sealhulgas ka selleks ettevalmistatud kohas.
Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju on kergem ennetada, kui seda hiljem kustutada st looduses tuleks liikuda ja käituda hoolivalt. Mootorsõidukiga looduses sõitmist tuleks vältida, auto parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATVga turbasel pinnal. Auto väljalaskesüsteem võib kuiva looduse süüdata ja ATVga turbapinnal sõites võib koguneda turbamulla tolm sõiduki summutile ning selle kuumenedes ja tagasi maapinnale kukkudes võib puhkeda tulekahju.
Amet soovitab metsas olla tulega äärmiselt ettevaatlik, sest ka suitsetamisest tekkivast sädemest võib saada alguse tulekahju. Ka kodulähedase lõkke põletamisel tuleb täita ohutusnõudeid. Lõkkease peab asuma hoonetest vähemalt 8 meetri kaugusel, lõket tuleb valvata, hoida käepärast esmased kustutusvahendid ja tagada, et tuli ümbrusele ei levi. Lõkke süütamisel tuleb jälgida tuule tugevust. Vastavalt siseministri määrusele on lõkke süütamine keelatud, kui tuule kiirus on 5,4 meetrit/sekundis või enam, aga ka juhul, kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele tule tegemisel võivad langeda sädemed.

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...