Connect with us

Uudised

Hiiu Leht rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Georg Linkovi kaebust Hiiu Lehes 31. mail 2016 ilmunud artikli “Kogudus ja ametnikud kisti võimu nimel poliitilisse võitlusse” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.
Artikkel räägib sellest, et Hiiu vallavolikogu esimees Georg Linkov kibeleb tagasi võimule ja selle saavutamiseks plaanis koalitsioon vallavanema umbusaldamist töötajate kaebekirja ja kalmistute hanke vaide põhjal.
Georg Linkov kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri ja sissejuhatus on eksitavad ja halvustavad ning viitavad sellele, et ta on kiskunud koguduse ja ametnikud võimu nimel poliitilisse võitlusse. Kaebaja ei ole rahul, et temalt nendele süüdistustele kommentaari ei küsitud. Samuti sisaldab artikkel kaebaja kinnitusel valeväiteid. Kaebaja lisas, et saatis toimetusele vastulause, kuid toimetus keeldus selle avaldamisest.
Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et info vallavanema umbusaldamise kohta sai leht kohalikult poliitikult ja kontrollis selle teistelt üle. Leht märkis, et kaebaja sai artiklis sõna ja sel põhjusel ei avaldanud leht kaebaja vastulauset. Toimetus lisas, et kui Georg Linkov oleks oma vastu­lauses viidanud konkreetsetele vigadele, siis oleks toimetus vastu­lause avaldanud.
Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus ajakirjandus­eetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudis­materjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol.
Pressinõukogu hinnangul on kaebajat süüdistatud võimu haaramise soovis, kasutades selleks ametnikke ja kogudust. Georg Linkov on artiklis saanud küll teistel teemadel sõna, kuid konkreetses võimuhaaramise süüdistuses mitte. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel alates peal­kirjast spekulatsioone, kuid tõestusmaterjali ei esitata.

Andrus Karnau
Pressinõukogu esimees

Veel lugemist:

Uudised

Kärdla sadamas peetaval merenodi laadal saab osta nii paate, purjeid, riideid kui ka ajaloolist merekraami. Laat kestab sadamas kella 17-ni.

Teema

Kahe saarel tegutseva perearsti vaheline erimeelsus suve alguses vabaks jäänud nimistu asendamise üle on viinud olukorrani, kus tohtreid püüavad lepitada nii vallavalitsus kui ka...

Uudised

Aktiivse saunateemalise tegevuse eest andis Eesti Maaturismi Ühing andis neljapäeval Saaremaal peetud turismikonverentsil Hiiumaale üle saunapealinna tiitli. Eesti Maaturismi ühingu poolt veetava üle-eestilise sauna-aasta...

sport

Reedel peeti Kärdlas traditsiooniline heategevuslik teatejooks, millega toetati Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud lapsi.  Aastast 2008 peetud jooksul oli seekord 13 500...