Jälgi meid

UUDISED

Pressinõukogu: Postimees rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas BioBag Baltic OÜ kaebust Posti­mehes 5. juunil ilmunud artikli “Biolagunevad kotid – kasutada vaid viimases hädas” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.
Artikkel räägib biolagunevatest ja kompostitavatest prügikottidest, mis artiklis väidetu põhjal tegelikkuses aiapidajatel kompostis ei lagune. Näide oli toodud Kärdla elaniku Aivar Viidiku koduaiast.
BioBag Baltic OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab hulgaliselt ebaõigeid faktiväiteid ning kahju tekitavaid eksitavaid ja halvustavaid hinnanguid. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on biolagunevaid prügikotte halvustava iseloomuga ja oma olemuselt sisuliselt üleskutse bio­lagunevaid ja kompostitavaid prügikotte mitte kasutada.
Postimees vastas Pressinõukogule, et artikli eesmärk oli kirjeldada tegevusi, mida tavainimene peab kompostimiseks. Leht lisas, et ei väitnud artiklis, et kõnealused kotid ei või laguneda mingil muul moel. Postimees selgitas, et edastas artiklis esinenud allikate väärtushinnangud ja tõendas neid ka fotodega. Postimees on seisukohal, et kuna artiklis ei ole sõnagi BioBag Baltic OÜst juttu, siis puudus igasugune vajadus neile sõna anda.
17. juunil avaldati Postimehe veebis ja paberlehes
BioBag Baltic OÜ seisukoht: “BioBag kotte Eestis müüv BioBag Baltic OÜ biolagunevate prügikottide vastu suunatud kriitikaga ei nõustu. BioBag kotid vastavad EN13432 standardile ja on täielikult kompostitavad ning ei jäta endast maha mikroplasti ega muid kahjulikke aineid. BioBag Baltic OÜ edastas Postimehele info, et on nõus osalema mis tahes testidel ja katsetel, mille eesmärk on tuvastada biolagunevate ja kompostitavate prügikottide teatavaid omadusi.”
Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjandus­eetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna antud artiklis on üks konflikti osapooltest biolagunevate kottide müügiesindaja BioBag Baltic, sest loos on nimetatud Biobag kotte, siis oleks pidanud ka firma esindajale artiklis sõna andma.
Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 3. novembril nii paberlehes kui ka veebis.

HIIU LEHT

Veel lugemist: