Connect with us

Uudised

Saare turvalisuse tagab igaühe panus

Võib arvata, et rääkides turvalisusest, ei ole vaja defineerida, mida me selle sõna all mõtleme. Tundes end turvaliselt, võime kohe ka üldistada, et meid ümbritsev keskkond on turvaline. Tõepoolest, me märkame ja tunneme turvatunnet, kuid see ei ole turvalisus. Turvatunne tekib meil ka siis kui me tegelikult meid varitsevatest ohtudest teadlikud ei ole. Tõelise turvalisuse saavutamiseks tuleb luua võimalused, et oleme teadlikud kõigist ohtudest ja viinud nende realiseerumise võimaluse miinimumini.
Hiiu saar on läbi aastate oma madala kuritegevuse tasemega olnud turvalisim maakond Eestis, et see nii ka jääks, on vaja kõikide osapoolte panust. Meie turvatunne ei sõltu vaid politseinike tööst, vaid korrakaitsjate, kohalike omavalitsuste, vabatahtlike ja kõigi teiste heast koostööst.
Üks võimalus oma kogukonna turvalisusesse panustada, on enda oskusi ja teadmisi rakendada abipolitseinikuna. Praeguse seisuga panustavad Hiiumaa hüvanguks oma vabast ajast ja tahtest kümme abipolitseinikku. Möödunud aastal andsid nad vabatahtlikult oma kogukonna turvalisuse tõstmiseks 900 tundi oma isiklikust ajast, töö ja pere kõrvalt. See on äärmiselt oluline ja märkimisväärne tulemus, sest need inimesed on pühendunud ja on kahtlemata üheks osapooleks, et saame rääkida madalast kuritegevusest meie maakonnas.
Kui sul on soov anda enda panus vabatahtlikuna meie saare turvalisusesse, on ka sinul võimalus astuda abipolitseinikuks. Peamiseks eelduseks on see, et kandidaat oleks vähemalt 18aastane Eesti Vabariigi kodanik, kellel on vähemalt keskharidus. Tutvu täpsemate tingimustega veebilehel: www.abipolitseinik.ee. Loomulikult võid huvi korral võtta ka otse ühendust moonika.raudsepp@politsei.ee.
Abipolitsei on arenev ja prioriteetne ala, seega ei tähenda vabatahtlikuks olemine vaid patrullimist tänavatel. Pakume omalt poolt võimalusi kaasa lüüa politseilistes tegevustes ka ennetusüritustel, treeningutel ja koolitustel. Uutele abipolitseinikele mõeldud I astme koolitus algab juba aprillikuus.
Suurendame turvalisust üheskoos!
MOONIKA RAUDSEPP
Hiiumaa abipolitseinike rühma juht

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...