Connect with us

Uudised

Vallavalitsus ootab aukodaniku ja maakonna teenetemärgi kandidaate

Hiiumaa vallavalitsus kutsub taas üles esitama kandidaate Hiiu maakonna teenetemärgi ja esmakordselt ka Hiiumaa valla aukodaniku aunimetuse andmiseks. Kandidaate saab esitada 1. veebruarini.
Hiiumaa valla aukodaniku nimetus omistatakse Hiiumaa valla elanikule erilise au­avaldusena väljapaistvate teenete eest Hiiumaa valla heaks.
Ettepaneku aukodaniku nimetuse andmiseks saab teha iga Hiiumaa valla elanik, vallas tegutsev juriidiline isik või muu ühendus Hiiumaa vallavalitsusele.
Aukodaniku nimetuse saaja valib kandidaatide seast komisjon, kuhu kuulub esindaja igast volikogu fraktsioonist ja kaks vallavalitsuse esindajat. Põhjendatud kaalutlusel võib komisjon teha otsuse au­kodaniku nimetust mitte välja anda.
Aukodanikule antakse Eesti sünnipäeva pidulikul aktusel üle nimeline preemia – vastava aastaarvu suurune summa. Aukodanik saab Hiiumaa kunstniku maalitud portree.
Hiiumaa vald kuulutab välja ka konkursi maakonna teenetemärgi kandidaatide leidmiseks. Teenetemärk on mõeldud isikule, kes pikaajalise silmapaistva tegevuse ja isikliku eeskujuga on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule või oma saavutustega toonud au ja tuntust.
Teenetemärgi esitamise ettepanek peab mitte rohkem kui ühel A4 lehel sisaldama kandidaadi nime, sünniaega ja teene kirjeldust ning samuti peavad olema ära toodud esitaja kontaktid. Ettepanekuid võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud Hiiumaa valla­valitsusele 1. veebruariks.
Hiiumaa teenetemärk on hõberist, millel on Hiiu maakonna vapp. Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud „HIIUMAA TÄNAB” ja teenete­märgi number.
Hiiumaa teenetemärgi saaja valib kandidaatide seast komisjon, kuhu kuulub esindaja igast volikogu fraktsioonist ja kaks vallavalitsuse esindajat.
Teenetemärke antakse igas maakonnas ja nende korraline andmine toimub kord aastas – 24. veebruaril.

Algul maakonna teeneteplaadiga, alates 2016. aastast teenetemärgiga on tunnustatud järgmiste isikute teeneid: 2008 Aimi Pruul, Eha Karm ja Karin Poola; 2009 Gennadi Aavik ja Eha Leiger; 2010 Aune Ork ja Stanislav Šarkovski; 2011 Lea Sibul-Poola ja Ott Lambing; 2012 Mati Nurs, Enn Kunila ja Erkki-Sven Tüür; 2013 Toomas Paap ja Virginijus Biskys; 2014 Ivo Eesmaa; 2015 Tiit Asumets; 2016 Ruta Mihelson ja Helgi Põllo; 2017 Tanel Malk, Ain Tähiste ja Ermo Mäeots; 2018 Tiiu Masing ja Heller Sööl, 2019 Hilja Hiiemets, Aare Ernes ja Tiiu Valdma.
Allikas: Hiiumaa vald

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...