Jälgi meid

Uudised

Reino sai teenete­märgi kätte pool aastat hiljem

Kaitsevägi
Kümme aastat pealikuna malevkonda juhtinud Mart Reino sai kätte kaitse­ministeeriumi kuldrinnamärgi pika­ajalise panuse eest Kaitse­liidu Hiiumaa malevkonna arendamisel.
10. juunil andis kaitse­minister Kalle Laanet Eesti Sõjamuuseumis üle teenete­märgid ligi 140 inimesele, kes on andnud olulise panuse riigikaitsesse.
Tunnustuse saajad kuulutas kaitseminister välja juba 2021. aasta detsembri alguses, ent Covid-19 tõttu lükkus teenetemärkide üleandmine sellesse suvesse.
Teenetemärkide ning tänu­kirjadega tunnustati inimesi eeskujuliku töö eest veel mitmetes valdkondades nagu kaitseplaneerimine, kaitsekoostöö liitlastega, vabatahtlikuna Kaitseliidu tegevustesse panustamine, riigikaitse teemaliste debattide vedamine, osalemine rahvusvahelistel operatsioonidel, küberjulgeolek, võime­arendus, infotehnoloogia ja taristu arendamine.

KATRIN KIVIVUO

Veel lugemist:

Persoon

Andres Kimber (34) on kaitseliiduga seotud üle paari-kümne aasta. Alustas kaitseliidu noorteorganisatsioonis Noored Kotkad 1999. aastal ja edasi astus kaitseliitu. Nüüd valiti ta Hiiumaa...

Uudised

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi määras oma 20. juuni käskkirjaga Hiiumaa malevkonna pealiku ametikohale nooremleitnant Andres Kimberi. Pidulik tseremoonia algab pühapäeval, 3. juulil kell...

Juhtkiri

Pühapäeval võtab pealikuks valitud Andres Kimber vastu Hiiumaa malevkonna lipu. Kuigi malevkonna uuel pealikul ei peaks Lääne maleva pealiku Andres Välli sõnul enam olema...

Uudised

President Alar Karis tunnustas iseseisvuspäeva eel teenetemärkidega inimesi, kelle sihikindlus, ennastsalgavus, pühendumus, leidlikkus või looming on eeskujuks paljudele teistele ning on muutnud kogu Eesti...