Connect with us

Uudised

Malvaste kabel sai kirikukellad

Avo Tölp
“Palugem Issandat õnnistada neid kelli, et kõik, kes nende helisemist päeval või öösel kuulevad, ärkaksid Sinu püha nime kiitma. Aamen.”
Nõnda õnnistas Kõrgessaare valla rahvas möödunud laupäeval koos oma preestriga ühises palves sisse Malvaste Prohvet Eelija kabeli kirikukellad.
Laupäeva varahommikul oli Malvaste kabel ja selle torn sagimist täis. Peagi oli kõik valmis ja ühine palvus kahe kirikukella õnnistamiseks võis alata.
Ilma kelladeta ei saa kirikut ette kujutada. Harilikult on õigeusu kiriku kellatornis viis kuni seitse mitmesuguses suuruses kella.
Vanasti helistati kellasid vaenlase eest hoiatamiseks ja tulekahjust teatamiseks. Kuid peamine, mida kirikukellade heli väljendab, on palve – Jumalarahva kuumast südamest tulev palve. On see siis palve lahkunud hinge eest või jumalateenistusest teatamine. Kirikuaasta kõige rõõmsamad kellad helisevad Kristuse ülestõusmispühade ööteenistusel ja läheneval Kristuse sündimise pühal.
Kirik on alati palunud ja palub Issandat oma pühakodade ehitajate ja toetajate eest.
Kellatorn sai korda ja suur kirikukell, mis on pärit 19. sajandist, sai kellatorni tõstetud tänu Taavi Stommale ja tema tublidele töömeestele. Suur tänu neile!

EAÕK Hiiumaa koguduste preester AABRAHAM

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.