Connect with us

Transport

Uus vedaja selgub sel nädalal

FLYEST
Hiiumaa ja Saaremaa lennuühenduste riigihankel jätkuvad läbirääkimised kõigi kolme pakkujaga ka sel nädalal – vedaja võiks selguda nädala lõpuks, lennuühendus taastuda jaanipäevaks, piletihind tõusta ja lennuajad samaks jääda.
Pakkumuse tegid Eesti riigile kuuluv lennufirma AS Nordic Aviation Group, Eesti päritolu omanikele kuuluv AS Airest ja Leedu ettevõte Transaviabaltika. Eelmisel nädalal andis ministeerium kõigile kolmele võimaluse pakkumist täiendada.
“Läbirääkimised on kulgenud võrdlemisi edukalt, kõik pakkujad on väga konstruktiivsed ja kõik on huvitatud võimalikult kiiresti liinide taasavamisest,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi.
Läbirääkimised loodeti lõpetada eelmisel nädalal, kuid Linnamägi ütles pakkujate tagasisidele tuginedes, et hanke järgmiste sammudega, vastavaks tunnistamise ja eduka pakkuja väljaselgitamisega, alustatakse tõenäoliselt selle nädala alguses. Pärast komisjoni ettepanekut ministrile saab minister vastu võtta ka otsuse.
Kõik kolm eelnimetatut kvalifitseerusid hankele. Kolmest pakkujast üks, AS Airest lubas liinile tuua nõutust suurema 33kohalise lennuki Saab 340. Ministeerium otsib Tallinna–Kärdla ja Tallinna–Kuressaare liinile vähemalt 19kohalist lennukit.
Lennuki suurus ei loe
Linnamägi nentis, et eduka pakkuja valiku ainsaks kriteeriumiks on sihtotstarbelise toetuse suurus. “Seda me siis hindame ja see tähendab, et meil ei ole võimalik eelistada suuremat ega väiksemat lennukit, vaid valikukriteerium tugineb riigi kulutustele,” selgitas Linnamägi.
Hankedokumentides on pakkujale jäetud võimalus teha vähemalt kolm nädalat ettevalmistusi liini avamiseks ja lennuühenduse tahab ministeerium taastada jaanipäevaks. “Kuidas ja mil moel see õnnestub, see sõltub tegelikult väga palju pakkujast, kellel kas on lennuk olemas või siis ta rendib selle,” sõnas Linnamägi.
Piletihind võib tõusta
Linnamägi ütles, et käinud on ka läbirääkimised piletihinna üle ja ministeeriumi huvi on võimalikult samalaadset hinnataset hoida ka edaspidi. “Loomulikult ei ole see täielikult võimalik, sest pakkuja teeb oma äriloogika järgi ka väikseid kohandusi. Oleme kuulnud pakkumise käigus erinevaid versioone, kuidas olukorda lahendada, aga sellest on veel natuke vara rääkida,” ütles Linnamägi.
Pakkujad said ülevaate lendude täituvusest, piletihindadest ja tegid nende põhjal oma arvutused. 19  piletist 10 tuleb vedajal müüa soodushinnaga, ülejäänud mistahes hinnaga.
ASi Airest nõukogu liige Avo Tölpt ütles Hiiu Lehele, et nende kalkulatsioon andis ühe otsa pileti keskmiseks hinnaks 25 eurot ja müügile tulevad ka soodushinnaga piletid.
Enne seda kui lennuamet senise vedaja ASi Avies lennuloata jättis, maksis soodustuseta üheotsapilet Tallinna–Kärdla liinil 19,81 eurot, edasi-tagasipilet 35,41 eurot ja soodushinnaga 30 eurot.
Linnamägi ütles, et hankel osalejate poolt on välja pakutud piletite müük dünaamilise või fikseeritud hinnaga. Ministeerium seda vedajale otseselt ette ei kirjuta, kuid tavalennunduses on dünaamilise süsteemi kasutamine tavapärane. See tähendab, et varem ostetud pilet on soodsam, viimase hetke pilet kallim.
“Oleme küsinud kinnitusi mõlema variandi kohta ja lõplik müügiviis selgub pärast eduka pakkuja väljaselgitamist,” ütles Linnamägi ja kinnitas, et edukas pakkuja peab arvestama seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustusi.
Sõiduplaanid on ministeeriumi ning Hiiu mõlema maavalitsusega ülevaatamisel ja see on üks läbirääkimiste teema.
Lennuajad enam-vähem samad
Ministeerium on omalt poolt andnud omapoolse sisendi, et pakkujad arvestaks võimalikult ligilähedaselt varasemaid väljumise ja saabumise aegu ning nüüd püütakse leida kompromissi.
“See oleneb lennukitüübist ja kõigest muust, aga püüaksime hoida võimalikult sarnast joont, mis sobiks nii Hiiu- kui Saaremaale,” ütles Linnamägi.
Maasekretär Piret Sedrik lisas, et praeguse seisuga saab erinev olema õhtuse tagasilennu aeg Tallinnast, mis planeeritud senisest 15 minutit hilisemaks.
Hiiu maavanem Riho Rahuoja nentis, et praeguseid kellaaegu dikteerib asjaolu, et kahe liini peale on üks lennuk: “See tingib, et kohe kui meil läheb paremaks, läheb saarlastel kehvemaks ja vastupidi.” Maavanema sõnul on praegu saarlastega põhimõtteliselt kokkulepe, et kui ei saavutata paremat tulemust kui praegune ja osapooltele need muudatused ei sobi, jäävad kehtima praegused lennuajad.
Taivo Linnamägi ütles, et see, kas kaht liini teenindama jääb üks või kaks lennukit, sõltub edukast pakkujast, “aga praegust rahalist seisu arvestades ei ole alust eeldada, et oleks võimalik panna liinile kaks lennukit”.
Enne 1. aprilli väljus lennuk tööpäeviti Tallinnast kell 7 ja 16.45, Kärdlast kell 7.40 ja 17.30, laupäeval Tallinnast kell 9.30 ja Kärdlast kell 10.15, pühapäeval Tallinnast kell 16.45 ja Kärdlast kell 17.30.

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...