Jälgi meid

Taristu

Riik tellib Hiiu mereala tuuleenergeetika võimaluste analüüsi PARANDUS HANKE KUUPÄEVAS

Riigi Tugiteenuste keskus kuulutas välja riigihanke, et leida rahandusministeeriumile Hiiu merealal tuuleenergeetika alade planeerimise võimaluste välja selgitamiseks ruumilise eelanalüüsi teostaja.
Analüüs tuleb teostada, tuginedes olemasolevatele andmetele, selgitamaks välja, kas Hiiu merealal on põhimõtteliselt võimalik kavandada tuuleenergeetika alasid ja nende ühendus­võimalusi õigusaktide kohases ruumilise planeerimise protsessis, selgub hanketeatest.
Samuti tuleb olemasolevatele andmetele tuginedes teostada planeeringu algatamise eelduseks vajalik õiguslik analüüs ja anda õiguslik arvamus.
Pakkumusi saab hankele esitada neljapäeva, 9. juunini, hankeleping sõlmitakse kuueks kuuks. Hanke eeldatav maksumus on 70 000 eurot.

BNS/HL

Veel lugemist:

Taristu

Kuidas on lubatav teha pargi rajamiseks eeltöid, kui keskkonnamõju strateegiline hindamine pole tuuleenergeetika arendamist selles piirkonnas heaks kiitnud? Enefit Green teeb oma ette­valmistavaid tegevusi...

Taristu

Suuremate teetööde käigus remonditakse tänavu 3,1 miljoni euro eest Tubala-­Tammela teelõiku ning Kärdla teetööde käigus tehakse uuendus­kuur ka ringristmikule. Sel aastal on kavas teha...