Connect with us

Taristu

Sel aastal uuendatakse Kärdla ringristmik

Suuremate teetööde käigus remonditakse tänavu 3,1 miljoni euro eest Tubala-­Tammela teelõiku ning Kärdla teetööde käigus tehakse uuendus­kuur ka ringristmikule.
Sel aastal on kavas teha uuendustöid Tubala külast Tammela külani viival 6,5 km pikkusel maanteelõigul.
Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla ütles, et ehitustööde riigi­hange on läbi viidud ja ehitusleping sõlmitud ASiga Tariston. Ehitustööd algavad kevadel, eeldatavalt aprilli alguses, olenevalt ilmastiku­oludest. Tööde kestuseks on planeeritud kuni kuus kuud, sh kuni viis kuud ehitus­töödeks ja üks kuu tööde üleandmiseks.
“Selleks, et liiklejatele võimalikult vähe ebamugavusi põhjustada, tuleb kahe kuu jooksul, alates olemasoleva katte freesimisest samal lõigul, paigaldada vähemalt alumine asfaldikiht,” selgitas Vaidla.
Teelõigu rekonstrueerimise käigus freesitakse olemasolev kattekiht, rajatakse uued dreen- ja killustikukihid, rekonstrueeritakse mahasõidud ja kompleksstabiliseeritud alusele paigaldatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate. Asendatakse ja korrastatakse ka kõik olemasolevad vee­viimarid, paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid, ehitatakse ümber bussipeatused, korrastatakse riigiteede ristmikud. Ehitustööde maksumuseks on kuni 3,1 miljonit eurot.
Uuendatakse Kärdla ringristmik
Teise suurema tööna on planeeritud teha taastusremonti nn Kärdla linnalõigul Selveri poolt kuni Olerexi tanklani välja, ehk siis Heltermaa–Luidja maantee 2,5 km pikkusel lõigul.
Uue katte sai see maanteelõik 2008. aastal ning seni on see hästi vastu pidanud, märkis Vaidla.
Uue katte saab kogu Kärdla linnalõik, sh ringristmik. Teelõigu katendile tehakse kogu ulatuses tasandusfreesimine, vajadusel paigaldatakse osaliselt asfaldist tasanduskihti ja laotatakse kogu lõigule uus asfaldist kulumiskiht. Korrastatakse jalgteede rohkem amortiseerunud lõigud, vahetatakse äärekivid. Olemasoleval ringristmikul olevad liiklussaared ja ringi kivi­saared lammutatakse ning rajatakse uued. Veel tasandatakse Kärdlast Malvaste suunas mineva kergliiklustee katte ebatasasused kohtades, kus puujuured on kattele nn trepi tekitanud.
Ka selle objekti ehitus­tööde riigihange on tehtud ja ehitusleping sõlmitud ASiga Tariston. Tööde kestuseks on kuni viis kuud, sh kuni neli kuud ehitustöödeks ja üks kuu tööde üleandmiseks.
Ehitustööde aja sisse on arvestatud ka taastusremondi katte paigaldus­projektide koostamine. Tööde maksumus on kuni 0,9 miljonit eurot.
Kruusateede remonti 15 km
Kruusateede remonti on planeeritud sel aastal teha kolmel teelõigul: Valgu–Lelu–Leemeti teelõigul Vanajõe oru poolt sõites Lelu külani, kokku u 9,7 km. Teiseks kruusatee Tilga külast Ollima külla peagu terves ulatuses, kokku u 2,3 km. Kolmandaks kruusatee Pühalepa külast Kerema külla samuti peagu terves ulatuses, kokku u 3,3 km. Vaidla ütles, et ka see hange on läbi viidud ja ehitusleping sõlmitud ASiga Tariston. Ehitus­tööde kestus on kolm kuud, maksumus 0,7 miljonit eurot.
Korduspindamisi 11 teelõigul
Need tööd on Hannes Vaidla sõnul veel hankes. Korduspindamised tehakse suvel. Ameti korrashoiu projektijuht/liikluskorraldaja Marika Koppel lisas, et kordus­pindamiste puhul võib tulla ka väiksemaid muudatusi, kui kevadel tööde mahtu täpsustatakse. Mõned korduspinnatavad töölõigud on väga lühikesed, nagu mahasõidud riigiteelt.
Möss õigustas end
Eelmisel, 2021. aastal kasutati Hiiumaal esmakordselt möss-tehnoloogiat, näiteks lennujaama teel. Vaidla ütles, et seda kasutatakse Hiiumaa teetöödel ka edaspidi. Küsimusele, kas uuem ja kallim tehnoloogia on end õigustanud, vastas Vaidla jaatavalt: “Jah, mössi kasutamine on ennast õigustanud ristmikel, Partsis ja Rehemäel, samuti asulate piirkonnas, kus kiirused on väiksemad.”
Ta tõi näiteks, et kuna mössis kasutatakse polümeer­bituumeneid, mille temperatuuritaluvus parem, ei hakka selliselt remonditud maanteekate kuumal ajal n-ö higistama. Samuti saab mössiga tasandada väiksemaid rööpaid, ebatasasusi ja praguneva kattega maanteelõike.

Veel lugemist:

Uudised

Kärdla ja Palade kooli õpilased näitasid kõigis kolmes üle maailma tehtavas ainetestis kõrget taset, loodusteaduste testis aga ületasid teadmistega isegi maailma tipus olevaid Singapuri...

Ahto ilmajutud

Olulist lumelisa viimastel päevadel tulnud pole. Järgnevad päevad tulevad talviselt karged. Igatahes paistab see talveidüll selleks korraks tasapisi lõpule jõudvat, kuna uue nädala algul...

Uudised

Kaks kaitseliitlast viidi Hiiumaalt Tallinna haiglasse pärast õppuse Orkaan käigus autoga kraavi sõitmist.

Uudised

Viscosa kultuuritehase eestvedajad ostsid neljapäeval Kõrgessaare mõisa viinaköögi ning jätkavad seal majutusasutuse pidamist, lootes samas, et hoonest saab ka kogukonnakeskus. Hotell Utoopia hakkab omanike...