Connect with us

Taristu

Suured teetööd Käinas toovad piirangud

Eilsest algasid Käina alevikus ja seda ümbritsevatel riigiteedel 4,2 miljonit eurot maksvad teetööd, mis liiklejate jaoks toovad kaasa kiiruspiirangud ja ümbersõidud.

Eile alustati Käina alevikus kõnniteede lammutus- ja ehitustöödega, hiljem liigutakse tööjärjega asulast välja jäävatele lõikudele. Tööd, mis liiklust häirivad, kestavad neli kuud.

Transpordiamet teatas reedel, et tööde ajal tuleb liiklejail arvestada liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning seni kuni teed on veel lõplikult asfalteerimata. Olenevalt töö iseloomust on töötsoonis liikumiskiirus 30–50 kilomeetrit tunnis. Tööde teostamise ajal ja tööde vaheaegadel, kui pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, kasutatakse liikluse reguleerimiseks foore või liiklusreguleerijaid. Väljaspool Käina alevikku on tööde ajal vähemalt üks sõidusuund liiklejatele alati avatud.

Käina alevikus suletakse alates juuni esimesest poolest trasside kaevetööde ja muude tehnoloogiliselt vajalike tööde puhul liiklus nii Hiiu maanteel kui Mäe tänaval, ümbersõidud on läbi kohalike tänavate või Suuremõisa-Emmaste tee kaudu. Kohalikele elanikele ja teenindavale transpordile tagatakse ligipääs kinnistutele ja ettevõtetele.

Tööde käigus tekkiv müra ja tolm võivad mõnevõrra häirida kohalike elanike elu, seepärast palub Transpordiamet varuda lisaaega ja kannatlikku meelt.

Liiklust häirivad tööd toimuvad juuni algusest kuni septembri lõpuni. Rekonstrueerimistöid tehakse Kärdla-Käina riigitee kilomeetritel 16,8–21,6 Ristivälja-Käina lõigul, sh Käina alevikus Hiiu maanteel. Samuti 600 meetri ulatuses Käina- Hüti riigitee alguses, sh Käina alevikus Mäe tänaval. Teekatte taastusremonti tehakse Suuremõisa-Emmaste riigitee kilomeetritel 11,6–13,3.

31. oktoobrini kestvate tööde käigus ehitatakse ümber amortiseerunud teelõigud, tulemusena paranevad sõidumugavus ja liiklusohutus.

Tööde käigus ehitatakse kaks olemasolevat ristmikku ümber ringristmikeks. Need on Suuremõisa–Emmaste tee ristumine Kärdla–Käina (Hiiu mnt) ja Käina–Hüti teega (Mäe tn). Kahe ringristmiku vaheline Suuremõisa–Emmaste teelõik freesitakse tasaseks ja sellele paigaldatakse uus kulumiskiht.

Käina alevikus tehakse töid koostöös Hiiumaa vallavalitsusega, mis osaliselt finantseerib Käina alevikus tänavavalgustuse ja sadeveekanalisatsiooni ehitust või ümberehitust.

Teelõikude rekonstrueerimise ja taastusremondi käigus freesitakse olemasolevad kattekihid, rajatakse uued dreen- ja killustikukihid, rekonstrueeritakse mahasõidud, väljaspool alevikku rajatakse uus kompleksstabiliseeritud teealus ning remonditavatele teelõikudele paigaldatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate. Asendatakse ja korrastatakse kõik olemasolevad veeviimarid, paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid, ehitatakse ümber bussipeatused.

Lisaks tehtavatele teetöödele ehitatakse ümber või rajatakse Käina alevikus uued jalgteed, teevalgustus, samuti sadevee kanalisatsioon ja muud teetöödele ette jäävad tehnovõrgud. Ohutuse tagamiseks rajatakse Käina alevikus sõidutee ületamiseks ülekäiguradadele ohutussaared ja lisatakse sinna täiendav teevalgustus.

Eile, 7. juunil alustati Käina alevikus kõnniteede lammutus- ja ehitustöödega ning hiljem liigutakse tööjärjega asulast välja jäävatele lõikudele.

Ehitusobjektid projekteerisid Novarc Group AS ja ViaVelo Inseneribüroo OÜ, ehitab AS Tariston ja ehitusjärelevalvet teeb OÜ Lindvill.

Tööde kogumaksumuseks on u 4,2 miljonit eurot.

 

Toimetaja HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...