Connect with us

Uudised

Üksi elava pensionäri toetust maksti 89 900 inimesele

Sotsiaalkindlustusamet maksis eile ligi 89 900 inimesele kokku üle 10,3 miljoni euro üksi elava pensionäri toetust.
Toetus makstakse välja koos oktoobrikuu pensioniga. Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhi Kati Kümniku sõnul on amet seda toetust maksnud neli viimast aastat.
“Inimeste teadlikkus toetuse saamise tingimustest on aasta-aastalt kasvanud ja hea meel on selle üle, et ka rahvastikuregistri andmed, mille alusel me seda toetust maksame, on korrektsemad. Samas on see endiselt kõige sagedasem põhjus, miks inimene toetusest ilma jääb, sest registris olevad andmed näitavad, et eluruumis elab siiski veel keegi,” rääkis Kümnik.
“Enda eluruumi andmeid soovitame kontrollida otse rahvastikuregistrist, kus on näha, kes inimesega samale aadressile veel sisse on kirjutatud. Meie saame küll kinnitada, kas inimene elab rahvastikuregistri andmetel üksi, kuid teiste samal aadressil elavate inimeste kohta täpseid andmeid ei ole meil õigust välja anda,” rääkis ta.
Toetuse saajate arv on aasta-aastalt kasvanud. Kui 2018. aastal sai toetust veidi üle 79 800 inimese ja eelmisel aastal 87 500, siis tänavu oli 2400 toetusesaajat rohkem.
2020. aasta toetuse­saajatest veidi üle 80 200 on need, kes said toetust ka 2019. aastal.
Päris uusi vanadus­pensionäre, kes eelmisel aastal ei olnud veel pensionil, lisandus sel aastal toetuse­saajate hulka üle 3300. Uusi saajaid, kes möödunud aastal ei elanud rahvastikuregistri andmetel üksi, on üle 6000. Inimesi, kes möödunud aastal toetust said, kuid sel aastal enam saajate hulka ei kuulu, on ligikaudu 5700.
115eurost toetust makstakse korra aastas neile, kes on ajavahemikus 1. aprillist 30. septembrini vanaduspensionieas, kelle vanaduspension on alla 582 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetust makstakse registrites olevate andmete põhjal ja inimene ise toetuse saamiseks midagi tegema ei pea.
Toetust on õigus saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene viibib hoolde­kodus. Andmed hoolde­kodus viibimise kohta saab sotsiaal­kindlustusamet otse hooldekodudelt.
Lisainfot toetuse kohta saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, info­telefonil 612 1360 või e-posti aadressil yksielavad@sotsiaal­kindlustusamet.ee

Veel lugemist:

Uudised

Täna külastas Hiiumaad NASA astronaut Nicole Aunapu Mann, kelle esivanemad pärit Käina lähedalt Villemi külast. Reis kosmosesse pani teda end koduplaneedil veelgi kodusemalt tundma....

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...