Jälgi meid

Juhtkiri

JUHTKIRI | Hakka kiusajale vastu

Raul Vinni

Mati aa kiusaja. Ta nimi äi pea üldsegid Mati olema. Ta vöib olla ka Jüri vöi Mari, Ainar vöi Aina, Mart vöi Maie. 

 Kiusaja teeb teiste inimestele haiged. Ütleb sandisti. Reegib köikidele kui loll sa oled, kui sa äi mötle täpseld sama moodi kui ta. Naarab nende asjade peele, mes so jäuks tähtsad aa, ja ütleb veel, et nee äi aita kuskile. Ta eest aa tähtsad ainuld nee asjad, mes ta ise teeb. Ja neid peeb tegema ka ainuld sedas, kuida ta tahab. Rahuliguld ja muistliguld, nat ristiinimene, ta´p oskagid reekida.

Keegid äi muista, miks Mati seasi teeb. Äi tee, kas ta isegid muistab?

Vöib olla ta tahab, et teised inimest teda tähele paneks? Senne kohta üteldakse, et ta tahab olla igas pulmas pruut ja igal matasel kadunuge. 

Vöi äkisti ta mötleb, et ta aagid teistest parem? See aa tösi, et inimene peeb endale meeldima, aga senne juures tuleb ikka teiste inimestega ka arvesta. A vöib olla ta tunneb, et ta aa kehvem kui teised, ja ütleb sennepärast teistele sandisti? Naagut ööldakse, et ülendab ennast teisi alandades.

Vöib ka olla, et ta´p saa lihtsald aru, mes teised inimesed tundvad. Vöi siis aa taal omal naa palju mured, et kui saab teiste vastu sant olla, lähtvad omad mured meelest ee? Seda äi tahaks kuidagid uskuda, aga vöib olla taale lihtsald meeldibkid haiged tehja ja tahab nähja, et teiste inimestel aa valus.

Söuseid Matisid aa hulka. Aga ega mei äi teagid neid köiki, sest muist kiusavad ainuld kodus vöi ainuld tööl vöi koolis.

Mes söuste Matidega tehja?

Nendele tuleb vastu hakada. Köikse lihtsam aa selg keerda. Könnid lihtsald minema. Aga karta on, et äga ta siiskid äi löpeda, ta otsib uue vöimaluse. Tänapeeva infumaailmas äi jöua kedad taale piirisid panna. Siis keerad veel öhe korra selja.

Aga see aa kindel, et Matile peeb ütlema, et ta teeb valesti. Mida rohkem söust inimesi aa, kis taale seda ütlevad, seda rohkem see möub. Ütelda saab muidud ainuld siis, kui Mati aa nöus sooga üldse reekima. Tavaliseld aa sedas, et kiusaja äi jülgegid silmast silma jüttu aada.

Köikse parem, kui Matiga reegivad nee, kis aa ta jäuks tähtsad. Pere ja söbrad.

Oma söbru Mati äi kiusagid. Ja so eest ta vöibkid olla köikse parem inimene mailmas. A kui ta teiste inimeste vastu sant aa, siis äi tähenda see ju midad. 

 Sa peed ikka ütlema: “Mati, löpeda ää!“

Kirjudas Raul Vinni,
hiiu keelde pani Järvi Kokla

Veel lugemist:

Uudised

Vallavalitsusel kulub sel aastal õppepreemiateks üle 7000 euro, sest premeeritakse koguni ühtteist kuldmedaliga ja kuut hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetanud õpilast.

Teema

Laupäeval Kärdla sadamas esmakordselt peetud vanade masinate väljanäitusele tõid huvilised rohkem kui 60 erinevat sõidukit, millega tihti igapäevaselt sõita ei raatsita. 

Uudised

Kolm kohalikku EKREga seotud volinikku on lahvatanud erakondlikus tülis valinud Helmete poole.

Loodus

Hiiumaa saab laias laastus tõmmata kaheks: valge lääs ja punane ida. Juttu ei tule aga muidugi mitte kommunistidest ega muust säärasest, vaid tolmpeadest.