Connect with us

SISUTURUNDUS

Tuleviku tegijaks Saaremaal!

Saaremaal asub Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna väikseim üksus, Kuressaare kolledž, mis pole eriline mitte ainult saarelise asukoha, vaid ka sinimajanduse ja meretehnika õppekavade poolest. Õppetöö toimub valdavalt Saaremaal Kuressaares, kus on palju merega seotud ettevõtteid ja teadlasi. Kolledžis tegutseb ka mere­tehnoloogia kompetentsikeskus, mille 60-meetrine mudelkatsebassein on Baltimaades ainus.
Kuressaare kolledž pakub tänavu sügisest kolme õppekava: meretehnika ja väikelaevaehitus, kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad ning meretehnika. Neist kaks viimast on täiesti uued. Elektroonilisi avaldusi saab esitada vastuvõtu infosüsteemis SAIS (www.sais.ee) kuni 4. juulini 2023.

Meretehnika ja väikelaevaehituse rakenduskõrgharidusõpe on mõeldud neile, kes armastavad merd ja tehnoloogiat. „See on eriala, kus saad nelja aasta jooksul õppida, kuidas ehitada ja disainida erinevaid väiksemaid laevu – paate, kaatreid, jahte ja töölaevu,“ selgitab programmijuht Mihhail Afanasjev. „Saad teada, milliseid materjale ja seadmeid kasutatakse laevaehituses ja kuidas need töötavad. Sul on võimalus ka ise katsetada oma ideid mudelkatsebasseinis ja materjalilaboris. Lisaks saad valida mere-elektroonika mooduli, kus õpid tundma elektrilisi süsteeme ja navigatsiooniseadmeid. Ülikooli lõpetades oled meretehnika insener, kes saab töötada nii Eestis kui ka välismaal.“
Õppekoha saamiseks peab kandidaadil olema keskmine hinne vähemalt 3,5 või matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti ning vastuvõtuankeedi ja vestluse tulemus vähemalt 5 punkti.

Õppekava info: https://taltech.ee/meretehnika

https://taltech.ee/meretehnika

Kuressaare kolledž

Meretehnika ja väikelaevaehituse rakenduskõrgharidusõpe õppekava info.

Rahvusvaheline meretehnika magistriõpe, mille
õppetöö toimub inglise keeles, on mõeldud neile, kes soovivad süvendada teadmisi mere- ja laevandus­valdkonnas. Õppekava on maailma mõistes unikaalne: fookuses on nii uute laevade ehitamine kui ka laevade kasutuse ajal tehtavad ümberehitused.
„Kaks aastat kestvas magistriõppes saab õppija põhjalikud teadmised ujuvkonstruktsioonide disainist, ehitusest ja materjalidest,“ selgitab programmijuht Liina Tabri. Õppekava koosneb nii teoreetilisest kui ka praktilisest õppest, mida viiakse läbi tipptasemel laborites.
„Loodud on igakülgsed võimalused laevade mudelkatseteks basseinis ja avaveel, arvutisimulatsioonideks, materjalide ja tootmistehnoloogiate hindamiseks merelises kliimas ja lainekoormustes. Enne mereseadme ehitusega alustamist loovad tudengid selle täieliku mudeli virtuaalkeskkonnas ja teevad põhjalikke simulatsioone,“ selgitab Tabri.
Õppekava lõpetaja on laeva või muu merekonstruktsiooni projekteerimise ja ehitamise ekspert ning võib töötada kõrgepalgalise insenerina või tootmisjuhina laevatehases, projekteerijana inseneribüroos, teadurina mainekas ülikoolis. „Ei ole harv olukord, kui lõpetajast saab edukas juht enda rajatud ettevõttele,“ märgib Liina Tabri. Programm on suunatud nii hiljuti bakalaureuseõppe lõpetanutele kui ka juba töötavatele spetsialistidele, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada.
Meretehnika magistriõppe erialale kandideerimise eelduseks on bakalaureusekraad mõnel tehnilisel erialal ning õppekoha saamiseks tuleb esitada motivatsioonikiri ja läbida inglise keeles vestlus.

Õppekava info: https://taltech.ee/sisseastuja/magistrioppe-erialad/meretehnik

Kuressaare kolledž

meretehnika magistriõppe õppekava info.

Kestlike sinimajanduse tehnoloogiate bakalaureusekava kutsub õppima neid, kes hoolivad merekeskkonna seisundist ning soovivad leida ja rakendada tehnoloogilisi lahendusi mereressursside paremaks kasutamiseks. Õppekava märksõnad on kestlikkus, loodusvarade ja meretoorme väärindamine ning tehnoloogiad.
Mereprotsesside sügavamaks mõistmiseks tuleb tunda füüsikalisi nähtusi ja keemilisi protsesse. „Selgitame tudengitele looduse, inimese ja majandustegevuse omavahelisi seoseid. Analüüsime inimtegevuse mõju ja tagajärgi, õpetame katsetama ja kasutama erinevaid tehnoloogiaid,“ täpsustab programmijuht Merit Kindsigo.
„Anname ülevaate kliimamuutustest ja energeetikast, õpetame projekteerimist ja digitaalset tootmist ning rohelist ettevõtlust. Tutvustame innovatsiooni ja säästlikke materjale.”
Valikainete loetelu on pikk: toorme väärindamisest rannikuturismini ning meretranspordist tootearenduse ja -disainini.
Kolmeaastase õppekava läbimine annab ettevalmistuse, et töötada sinimajanduse valdkonna projektijuhina, kestlike tehnoloogiate koordinaatorina, konsultandina, spetsialistina. Jätkusuutliku sinimajandusega seotud töökohti leidub taastuvenergia, kalanduse, vesiviljeluse, meretranspordi ja- tehnoloogia, mere keskkonnahoiu ja rannikuturismiga seotud sektorites. Samuti on võimalik jätkata magistriõppes ning tegelda teadusarenduse ja -uuringutega.
Õppekoha tagab laia matemaatika tulemus vähemalt 50 punkti ning eesti keel vähemalt 50 / eesti keel teise keelena 60 punkti.

Õppekava info: https://taltech.ee/sisseastuja/bakalaureuseoppe-erialad/kestlikud-sinimajanduse-tehnoloogiad

Kuresaare kolledžKestlike sinimajanduse tehnoloogiate õppekava info.Sisseastumistingimuste kohta loe lähemalt siit: https://taltech.ee/sisseastuja/sisseastumine-ja-bakalaureuseoppe-vastuvott/

Matemaatika ja eesti keele
sisseastumiskatsete sooritamise info (rakenduskõrgharidus ja
bakalaureus):
• 1. märts – 26. juuni kell 12 registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsele (www.sais.ee) NB! Matemaatika sisseastumiskatset ei saa sooritada need 2023. aasta lõpetajad, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on alla 40 punkti või kitsa matemaatika riigieksami puhul alla 70 punkti.
• 27. juuni – TalTechi matemaatika sisseastumiskatse Tallinnas ja Tartus
• 28. juuni – TalTechi eesti keele sisseastumiskatse Tallinnas

Katsetele on mõtet tulla ainult siis, kui riigieksamitulemustega kandideerimise lävendit ei ületa!

Rohkem infot: https://taltech.ee/sisseastuja/sisseastumine-ja-bakalaureuseoppe-vastuvott#p14553

https://taltech.ee/sisseastuja/sisseastumine-ja-bakalaureuseoppe-vastuvott#p14553

Veel lugemist:

Uudised

Vastvalminud Kõrgessaare kergtee teeb ka kerge kaare teeäärsesse metsa, Viscosa siiditehase veehoidla tammile, kust avaneb kaunis vaade Köönaaugule. Ametlikult kolmapäeval avatava kergliiklustee trassi algse...

Teema

Kahe saarel tegutseva perearsti vaheline erimeelsus suve alguses vabaks jäänud nimistu asendamise üle on viinud olukorrani, kus tohtreid püüavad lepitada nii vallavalitsus kui ka...

Kultuur

Haapsalus toimunud “Provintsiteatrite päeval” teenis Hiiu Naaditeatri lavastus “Maniakk” laureaaditiitli. Žürii tunnustas sellega selget ja ladusat esitust ning hästitoimivat dialoogi, näitlejatööd, kokkumängu ning samuti...

Krimi

Hiiumaa politseil tuli eelmisel nädalal alustada kaks väärteomenetlust varavastaste süütegudega seoses. Ühe juhtumi puhul on tegemist vargusega, kus kooli ees jalgrattaparklast varastati ära jalgrattakiiver....