Connect with us

Uudised

Osavald peab lume äraveo tellima

Kärdla osavald maksab hanke võitnud ASile Keskkonnateenused talihoolde eest 45 000 eurot, aga teenusega päris rahul pole ja kavandab sanktsioone.
Ettevõtte Hiiumaa osakonna juht Aivo Kriiska ütleb, et teevad oma parima, aga vahel veab tehnika alt ja lume äravedu pole linn veel tellinud. Kärdla osavalla valitsus sõlmis mullu novembris ASiga Eesti Keskkonnateenused hankelepingu linnatänavate talihooldeks.
Lepingu käibemaksuta maksumus on 45 000 eurot ja selle eest peab töövõtja linnatänavaid, parklaid jms (v.a keskväljakut) hooldama ja lumest puhastama kuni neli kuud, detsembrist kuni 31. märtsini.
Tegemist on lepinguga, milles kirjas hooldatavad alad, kuid kui vaja lund ära vedada, peab linn selleks andma eraldi korralduse.
Novembris-detsembris lund ei sadanud, alles 10. jaanuaril tuli esimene korralik lumi. Nüüdseks on kuu aja jooksul tulnud aina lumelisa, lumevallid Kärdla linnatänavatel on päris kõrged ja autode-inimeste liikumisruum ahtamaks jäänud.
“Tõesti on olnud raske talv ja keerulised lumeolud,” nõustus Keskkonnateenuste Hiiumaa osakonna juht Aivo Kriiska. “Oleme mitmel korral pöördunud linna poole eriolukorra väljakuulutamiseks,” lisas ta. Õigus eriolukorda taotleda ettevõtjal on ja sellega läheks lubatud koristusaeg natuke pikemaks, aga seni pole linn seda võimaldanud.
“Kui korraga tuleb hästi palju lund maha, siis ei jõua me seda korraga ära koristada,” selgitas Kriiska.
Vald jälgib tööde käiku
Kärdla osavalla korraldatud hankes on ette nähtud, et töövõtja peab tehtud tööd fikseerima GPSsüsteemiga, võimaldades tellijale andmetele ligipääsu reaalajas. Samuti peab töövõtja sisestama andmed veebipõhisesse hoolde­päevikusse ja hoolitsema, et need oleks tellijale kättesaadavad järgneva tööpäeva hommikul kella 9ks.
Kärdla osavalla haldusjuht Toomas Vannas ütles, et veebi­põhise päeviku täitmine ei ole päris korrektne olnud, kuid töövõtjal on kõik andmed olemas ja ta esitab need tagantjärgi. “Samas on meil võimalus ja ligipääs GPS-andmetele, et kõik andmed üle kontrollida ja seda me ka teeme,” lisas Vannas.
Seda, mitu korda on töövõtja jätnud sel talvel mõne parkla või tänava lumest puhastamata, ei osanud Vannas täpselt öelda. “Ei oska neid kordi kokku lugeda, enamasti oleme kiirelt lahenduse saanud, kui telefoni teel tähelepanu juhime. Kui see pole aidanud, oleme olukorrad fotodega fikseerinud ja kirjaliku märkuse teinud,” selgitas ta.
Põhjusi ja põhjendusi tegematajätmiste korral on tema sõnul olnud erinevad: “On olnud tehnika rikkeid, kuid on ka olukordi, kus põhjendust ei öelda, lubatakse kohe olukord parandada, enamasti saab see ka tehtud, kuid mitte alati ei piisa ühest meeldetuletusest.”
Kriiska ütles, et tehnikat on neil piisavalt, kuid rasketes lumeoludes on loomulik, et tehnika laguneb, siis parandatakse see võimalikult kiiresti ja töö läheb edasi.
“Me ei ole midagi lahti lükkamata unustanud, lihtsalt kui ametnik, kes töid jälgib, seda märkab, läheme teeme selle enne ära, kuigi võib-olla tööjärjekorras oli see meil hilisem,” selgitas ta, et vajadusel prioriteete muudetakse.
Trahvitud veel pole
Lepingus on kirjas ka sanktsioonid, mida tellija saab vajadusel töövõtja suhtes rakendada. Nii on hankelepingu punkti 5.4. järgi tellijal ehk osavallal õigus kontrollida igal ajal töö tegemise käiku ja kvaliteeti. Mittetähtaegse ja mittekvaliteetse hooldustöö korral teha vastavasisuline kirjalik märkus ja vähendada hooldustööde tasu kuni 20%.
Ka ei kuulu vähendatud hooldustööde tasu väljamaksmisele siis, kui puudused on kõrvaldatud ehk hooldustööd on teostatud tagantjärgi vastavalt tehnilise kirjelduse nõuetele.
Vannas ütles eelmisel nädalal Hiiu Lehele, et sanktsioone on kavas ka kasutada.
Kriiska ütles eile, et seni seda tehtud veel pole.
Kulukas äravedu
Osavallavanem Lauri Preimann rääkis, et ka lume äraviimine linnast on lepingu järgi teenusepakkuja korraldada, kuid seda on seni proovitud vältida, kuna see on jällegi lisakulu, kuid kui lund ikka veel juurde tuleb, siis tuleb seda teha.
Kriiska kinnitas, et lume äravedamine on probleem, kuid seni kasutatakse odavamat võimalust, lume teisaldamist. Tema sõnul makstakse tänavuse hanke järgi neile vaid tehtud tööde eest ja lume­vedu on linna jaoks kulukam teenus.
Nii peabki osavald ise märku andma, millal läheb lume äraveoks. Kuna talv on eelmistest väga erinev, lumerohke ja kestab pikalt, ei pruugi ettenähtud 45 000 eurost lume äraveoks jätkuda.
Osavald soetas sahaga väiketraktori
Kärdla keskväljakut hooldavad osavalla heakorratöötajad ja abiks oli ka Pühalepa osavalla tehnika. “Kuid nagu tehnika ikka, veab see mõnikord alt ja nii ongi viimane nädal lund koristatud käsitsi. Alates homsest on meil aga keskväljakul olemas väiketraktor, mis on meie endi oma ja saame igal ajal lund koristada, sõltumata teistest teenusepakkujatest, kellel enamasti on pikad järjekorrad ja seetõttu ei saa kohe reageerida.

Osavallavanem: Teab, aga ei tee
Kärdla linna tänavate talvist hooldust teostab mitmendat aastat järjest AS Eesti Keskkonnateenused, kes on vähemalt viimasel kolmel aastal olnud hankel ainus osaleja.
Osavallale on ette heidetud, et tellime teenuseid väljastpoolt saart ja tuleks eelistada kohalikke ettevõtjaid. Olen sellega täiesti nõus, kuid meie tegevus peab mahtuma riigihangete seaduse piiresse. Hiiumaal on mitme teenuse puhul tegemist nn turutõrkega, kus konkurents puudub.
Talvise teehoolduse ettevõte on küll mandri taustaga, aga töövõtja esindaja ja töötajad on minu teada kohaliku kogukonna liikmed. Olen kogu aeg öelnud, et kohalik omavalitsus ei ole nii rikas, et suudaks kõiki probleeme ära lahendada. Alati on oluline roll ja panus kohalike inimeste tahtes panustada natuke rohkem kui peaks oma elukeskkonna parendamisse.
Hanget kokku pannes ei ole me muutnud tänavate ja parklate mahtu ja hooldustingimusi. Hanke ajal ei ole pakkuja küsinud täpsustavaid küsimusi ei mahtude ega tingimuste kohta. Arvestades töövõtja sama piirkonna mitmete aastate kogemusi ja muutumatuid hooldemahte, peame paraku põhi­mõtteliselt igapäevaselt tõdema, et töövõtja on üllatunud meie tähelepanekute üle töövõtja kohustuste kohta, mis on selgelt kirjas hankedokumentides. Lumisel perioodil oleme peaaegu igapäevaselt suhelnud töövõtjaga ja talle meelde tuletanud, mida, kus ja kuidas ta tegema peab. Selline olukord teeb päris nõutuks, ei oska töövõtja sellist suhtumist tõlgendada muuna kui hoolimatuse ja ükskõiksusena. Samas on meil lepingus kirjas sanktsioneerimise võimalus, mille oleme sunnitud olukorra jätkudes kasutusse võtma.
Keskväljakut hooldame sel talvel osavalla jõududega. Parandamise ruumi on, aga seni oleme kenasti hakkama saanud. Väljaku parklas ei ole ükski koht seni lumehunniku tõttu kasutusest välja jäänud, aga jälgime olukorda ja vajadusel hakkame lund siiski ka ära vedama. Seni pole me seda kallist tegevust otstarbekaks pidanud. Väljaku talihoolduse käigus jälgime kõiki juhiseid, mida väljaku ehitaja meile jättis sh taimestiku ja talihooldusega seonduvat. Praegu tundub kõik veel kontrolli all olevat.

Lauri Preimann
Kärdla osavalla vanem

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...