Connect with us

Uudised

Mahemarjade ja -seente turustamisest

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Hiiumaa metskonna metsaülem Lembit Lühi ja põllumajandusameti Hiiu keskuse juhataja Helle Aasma selgitavad, kuidas korjata mitteharitavatelt aladelt seeni ja marju, et müüa neid maheseente ja -marjadena. Mullu oli Hiiumaal 92 mahetootjat, kelle kasutuses oli  mahemaad kokku u 10 000 ha. Tunnustatud mitteharitavalt alalt taimede ja seente korjamisega tegeles Hiiumaal 237 hektaril RMK maal üks mahetootja.
Ettevõtted, kus tegeletakse mahepõllumajandusliku taimekasvatusega, sealhulgas seente, marjade korjamisega või loomakasvatusega, peavad olema tunnustatud ja tootja peab olema kantud mahepõllumajanduse registrisse. Ettevõtte tunnustamiseks tuleb põllumajandusametile esitada ajavahemikul 10. märtsist kuni 10. aprillini tunnustamise taotlus koos maakasutuse kaardi ja korjeplaaniga.Tunnustamisel tuleb tasuda riigilõiv kogu korjeala eest. Riigimetsa majandamise keskuselt ei ole enam vaja võtta täiendavalt kinnituskirja, sest RMK alasid ei ole töödeldud mahepõllumajanduslikus tootmises keelatud ainetega. Seega on ettevõtjatel võimalus neid maid mahepõllumajandusliku tootmisalana kasutada juhul kui ettevõte on tunnustatud. Kaitsealade maade kasutamine tootmisalana on võimalik vaid kaitseala valitseja nõusolekul.

Veel lugemist:

Uudised

Kärdla sadamas peetaval merenodi laadal saab osta nii paate, purjeid, riideid kui ka ajaloolist merekraami. Laat kestab sadamas kella 17-ni.

Teema

Kahe saarel tegutseva perearsti vaheline erimeelsus suve alguses vabaks jäänud nimistu asendamise üle on viinud olukorrani, kus tohtreid püüavad lepitada nii vallavalitsus kui ka...

Uudised

Aktiivse saunateemalise tegevuse eest andis Eesti Maaturismi Ühing andis neljapäeval Saaremaal peetud turismikonverentsil Hiiumaale üle saunapealinna tiitli. Eesti Maaturismi ühingu poolt veetava üle-eestilise sauna-aasta...

sport

Reedel peeti Kärdlas traditsiooniline heategevuslik teatejooks, millega toetati Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud lapsi.  Aastast 2008 peetud jooksul oli seekord 13 500...