Connect with us

Uudised

Kohus rahuldas Linkovi hagi osaliselt

Pärnu maakohus kuulutas 25. märtsil välja otsuse, millega rahuldas spordikooli endise juhi Kristi Linkovi hagi sihtasutuse Hiiumaa Spordikool vastu osaliselt.
Kumbki osapool kohtuotsust edasi ei kaevanud, seega jõustus otsus teisipäeval, 27. aprillil ja see avalikustati Riigi Teatajas.
SA Hiiumaa Spordikool endine juhatuse liige ja spordikooli direktor Kristi Linkov vaidlustas eelmisel sügisel kohtus tema töölepingu ülesütlemise. Linkov nõudis ülesütlemise tühisuse tuvastamist, samuti töötasu hüvitist kuue kuu määras ja viivist maksmata hüvitiselt.
Ülesütlemise vormistusvead
Kohtu otsuses märgitakse, et kostja st SA Hiiumaa Spordikool oleks pidanud hagejale ehk endisele koolijuhile töö­lepingu erakorralisest üles­ütlemisest ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva, aga ei teinud seda.
Ka ei hoiatanud tööandja töötajat enne lepingu era­korralist ülesütlemist.
Samuti ei olnud ülesütlemis­avalduses kirjas ühtegi Linkovi väidetavat süütegu, mida sihtasutuse nõukogu tõi lepingu etteteatamiseta lõpetamise põhjuseks.
Kuna need põhjendused tõi kostja esile hiljem, kohtumenetluse käigus, ei saanud kohus neid töölepingu õiguspärasuse hindamisel arvesse võtta.
Kokkuvõttes otsustas kohus, et töölepingu erakorraline üles­ütlemine oli tühine seadusest tuleneva aluse puudumise tõttu ja seaduse nõuetele mittevastavuse tõttu.
Kohus luges tuvastatuks, et SA Hiiumaa Spordikool ja Linkovi vahel sõlmitud töölepingu erakorraline üles­ütlemisavaldus 22. juunist 2020 on tühine ja lõpetas töölepingu samast kuupäevast hageja soovil.
Kohus: nõuded vastuolulised
Linkov nõudis SA-lt Hiiumaa Spordikool tema kasuks hüvitist summas 9000 eurot, lisaks viivis. Nõude rahuldas kohus osaliselt, märkides kohtuotsuses, et hageja poolt esitatud nõuded on vastuolulised: “Hageja ise pöördus kohtusse ja vaidlustas töö­lepingu üles­ütlemise tööandja poolt. Kohus on hageja nõude rahuldanud ja tuvastanud, et ülesütlemine on tühine. Kohtu hinnangul ei saa hüvitise nõuet rahuldada, kui töötaja ise vaidlustab ülesütlemise ning leping lõpetatakse töötaja taotlusel. Kui ülesütlemine on tühine, siis ei saa maksta hüvitist nii nagu kehtiva üles­ütlemise korral. Seega on hageja poolt esitatud nõuded vastuolulised. Kuna tööleping ei ole lõppenud ülesütlemisega tööandja poolt, vaid töötaja taotlusel, siis tuleb esitatud nõue jätta rahuldamata.”
Kohus mõistis sihtasutuselt
Linkovi kasuks hüvitise spordi­kooli direktori ühe kuu keskmise töötasu summas 1500 eurot, lisaks viivise.
Veel tuleb sihtasutusel Linkovile maksta kuue kuu hüvitis sihtasutuse juhataja töötasult summas 1800 eurot, lisaks viivis.
Hiiumaa spordikooli direktori töötasu oli lepingu­järgselt 1500 eurot kuus, lisaks sai Linkov juhatuse liikme lepingu alusel töötasu 300 eurot kuus.
Ka oli spordikooli direktori töölepingus kirjas, et lepingu ülesütlemisel tööandja poolt makstakse töötajale igal juhul, olenemata lepingu lõpetamise põhjusest, hüvitist kuue kuu töötasu ulatuses.
Menetluskulud osaliste kanda
Kuna kohus rahuldas hagi osaliselt, jäid menetluskulud täielikult poolte endi kanda.
Hageja lepinguline esindaja oli vandeadvokaat Allar Jõks advokaadibüroost Sorainen AS. Kostja, SA Hiiumaa spordi­kool lepinguline esindaja oli vallasekretär Annika Grauberg.
Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja ütles, et kohtuvaidluse kogukulu vallale on suurusjärgus 4000 eurot, vajaliku summa kannab valla­valitsus SA Hiiumaa Sport arvele, et see saaks summa Linkovile tasuda.
Nüüd, peale kohtuotsuse jõustumist, saab vald edasi minna SA Hiiumaa Spordikool likvideerimismenetlusega, seni seisis see kohtuvaidluse taga, lisas vallavanema asendaja.
Uurimine jätkub
Mullu 22. juunil otsustas SA Hiiumaa Spordikool nõukogu tagasi kutsuda sihtasutuse juhatuse liikme Kristi Linkovi ja samas ka vabastada ta spordikooli direktori ametikohalt töötajast tulenevatel põhjustel.
SA Hiiumaa Spordikool nõukogu teatas toona, et siht­asutust valla allasutuseks ümber korraldades ja dokumentatsiooni läbi töötades selgusid asjaolud, millega on asutusele kahju põhjustatud.
Nõukogu hinnangul oli direktor kuritarvitanud sihtasutuse rahalisi vahendeid ja nõukogu esitas PPAle sihtasutuse endise juhatuse liikme kohta kuriteoteate, mille prokuratuur ka menetlusse võttis. See menetlus veel jätkub, kellelegi seni kahtlustust esitatud ei ole.

Veel lugemist:

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

In Memoriam

Jõulude ajal lahkus 79. eluaastal raske haiguse järel nimekas Hiiumaa ettevõtja ja ühiskonna­tegelane Mati Nurs. Tema näol kaotas Hiiumaa ühe mõjukama mehe, kes läbi...

Elu

Simo (32), Annamaria (36), Henri (7) ja Arabella (5) Venski kolisid Hiiumaale lõppeva aasta kevadel. Võiks öelda, et hüppasid pea ees tundmatusse, sest kindlat...

In Memoriam

„Igavest Valgust, armas sõber!“ ütleb Hirmuste küla mees Erkki-Sven Tüür, mälestades omaküla meest Riho Sibulat, kes pühapäeval taevastele lavadele suundus. „Riho enneaegne lahkumine on...