Connect with us

Uudised

HUPS jätkab edasisõudmist – saagem tuttavaks!

Triin Lukas
Uuel kooliaastal alustab ka HUPS “kooliteed”. Seitsmendal tegutsemisaastal on keskusel kaks suuremat eesmärki. Esiteks aidata kaasa noorsootöö valdkonna arengule, sh hoida töös Hiiumaa noorsootöötajate võrgustikku ning korraldada maakondlikke tegevusi (nt noorteinfo vahendamine, rahvusvahelised projektid, õpilasmalevad, noorte infomess, erinoorsootöö, noorte osalusprojektid, noorte nõustamine ja uuringud).
Koostöö jätkub ka SA Hiiumaa Haigla noortekabinetiga, kus HUPS pakub psühholoogilist nõustamist ja noorteloenguid.
Teiseks eesmärgiks on arendada välja hariduse esmatasandi tugiteenuste üldised põhimõtted ja pakkuda otsetegevusi Hiiumaa lasteaedades ja koolides (nt eripedagoogi, psühholoogi ja haridustehnoloogi tugi).
HUPSis töötavad tugispetsialistid teenindavad mitut erinevat haridusasutust, et koostöös  omavalitsuste ja haridusasutustega aidata tagada tugiteenuste kättesaadavus lasteaedades ja koolides kohapeal.
Koostööd tehakse SA Innove Hiiumaa Rajaleidja keskusega, mis pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid.
HUPSi uus tegevussuund on vanemaharidus. Selletarvis tehakse koostööd erinevate organisatsioonide ja spetsialistidega, et tuua Hiiumaa lapsevanematele “koju kätte” erinevaid nõustamisteenuseid, korraldada tugigruppe ja lapse arengut toetavaid koolitusi.
HUPSi tegevuse põhirahastajaks on Hiiu vald, tegevustoetust on saadud Hiiumaa omavalitsuste liidult ja maakondlikku noorteinfo vahendamist toetab osaliselt Eesti Noorsootöö keskus. Lisaks on vahendeid taotletud läbi erinevate projektide.
HUPSi sihtrühmaks on lapsed, noored, lapsevanemad ja haridusasutuste töötajad. Hiiu valla elanikele ja asutustele on teenused tasuta. Väljastpoolt Hiiu valda sõltub teenuste hind või tasuta teenuste kättesaadavus kokkuleppest konkreetse omavalitsusega.
HUPSi uus tiim
HUPSi noorsootöö koordinaator Jana Kase (47) koondab noorteinfot nii maakonnast, vabariigist kui rahvusvaheliselt tasandilt ja vahendab seda saareelanikele. Tema ülesandeks on hoida töös noortespetsialistide võrgustikku (vt www.hups.ee noorsootöö rubriigist), hankida infot noorsootöö rahastamisvõimaluste kohta ja koostöös erinevate omavalitsuste noorsootöötajatega viia ellu maakondlikke noorteprojekte. Tema esimesed suuremad väljakutsed on seotud õpilasmalevate ja rahvusvaheliste projektidega. Koostöös Hiiumaa noortekoguga MTÜ Hiiumaa Ankur teeb Jana tööd selle nimel, et lükata käima noortevolikogud.
Janal on magistri tasemel kõrgharidus veterinaarmeditsiini erialal, lisaks kõrgharidus politseitöö alal. Ta on eelnevalt töötanud erinevates riigiasutustes, sh justiits- ja õiguskaitse valdkonnas ning osalenud NATO Afganistani treeningmissioonil.
HUPSi psühholoog-noortenõustaja Iris Vahtra (25), pakub nii individuaalset psühholoogilist nõustamist kui viib läbi noortele töötubasid (vt www.hups.ee koolituste rubriigist). Koolipsühholoogina hakkab Iris kord nädalas tööle Käina gümnaasiumis. Teiste koolidega on konkreetsed läbirääkimised veel ees.
Irisel on psühholoogi magistrikraad ja eelnevad töökogemused nii noorte individuaalsel kui grupinõustamisel. Eraldi on ta tegelenud noorte suhete- ja tervisenõustamisega ning riskirühma noorte toetamisega.
HUPSi eripedagoog-õpiabi õpetaja Elena Taelma (23) alustab tööd nii Käina lasteaias Tirtspõnni kui Kõrgessaares asuvas Lasteaed Vigris kohapeal. Tema ülesandeks on koostöös teiste spetsialistidega lasteaialaste arengu hindamine, toetamine ja suunamine ning vastava õpikeskkonna kujundamine. Elena pakub lisaabi neile lastele, kes ei suuda teistega samal viisil ja samas mahus teadmiseid ja oskuseid omandada. Eripedagoog on tugi nii lapsele, lapsevanemale kui õpetajale.
Elenal on eelnev töökogemus Kärdla sotsiaalkeskuse lastekeskuses õpetajaabina. Elena lõpetab käesoleval aastal Tallinna ülikooli eripedagoogi-õpiabi õpetaja erialal ning plaanis on jätkata õpinguid magistratuuris.
HUPSi haridustehnoloog-nõustaja Siret Lahemaa (40) aitab nii lasteaedade kui koolide õpetajatel ennast harida digimaailmas, et uued IT-lahendused jõuaksid õppetöösse ning seeläbi muutuks õppimine ja teadmiste hankimine õpilastele huvitavamaks. Haridustehnoloog on inimene õpetaja ja arvuti vahel. Lisaks praktilistele koolitustele pakub Siret õpetajatele ka koolitusjärgset tuge ja individuaalset nõustamist, et aidata koolitustel omandatut töös rakendada (vt www.hups.ee koolituste rubriigist).
Sireti põhitöökoht on Lauka põhikoolis õpetajana. Tal on Tallinna ülikooli haridustehnoloogi magistrikraad.
HUPSi juhtimist jätkab Margit Kagadze (36), kes on Hiiumaal töötanud seitse aastat nii nõustamiskeskuse juhi, noortekabineti nõustaja kui inimeseõpetuse õpetajana. Margit on lõpetanud Tartu ülikooli kasvatusteaduskonna ja omab magistrikraadi pedagoogikas.
HUPSi tegemistega saab end kursis hoida veebilehel www.hups.ee ja Facebookis.

Veel lugemist:

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

In Memoriam

Jõulude ajal lahkus 79. eluaastal raske haiguse järel nimekas Hiiumaa ettevõtja ja ühiskonna­tegelane Mati Nurs. Tema näol kaotas Hiiumaa ühe mõjukama mehe, kes läbi...

Elu

Simo (32), Annamaria (36), Henri (7) ja Arabella (5) Venski kolisid Hiiumaale lõppeva aasta kevadel. Võiks öelda, et hüppasid pea ees tundmatusse, sest kindlat...

In Memoriam

„Igavest Valgust, armas sõber!“ ütleb Hirmuste küla mees Erkki-Sven Tüür, mälestades omaküla meest Riho Sibulat, kes pühapäeval taevastele lavadele suundus. „Riho enneaegne lahkumine on...