Connect with us

Uudised

Hajaasustuse programm peagi avatud

Tänavuse EASi hajaasustuse programmi Hiiumaa voor avatakse 8. aprillil. Avaldusi saab esitada kõigis osa­valdades 11. juunini, programmi koordineerib Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hõreda asustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Antud programmi raames toetatakse rahaliselt muuhulgas kodumajapidamiste veesüsteemidega seotud tegevusi, mille hulka kuulub ka veepuhastus­seadmete soetamine ja paigaldamine. Lisaks on programmi rahastatud toetuse abil võimalik teha korda koduõest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.
Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Taotleja ja kaastaotleja oma- ning kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.
Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot.

Veel lugemist:

Uudised

Kärdla sadamas peetaval merenodi laadal saab osta nii paate, purjeid, riideid kui ka ajaloolist merekraami. Laat kestab sadamas kella 17-ni.

Teema

Kahe saarel tegutseva perearsti vaheline erimeelsus suve alguses vabaks jäänud nimistu asendamise üle on viinud olukorrani, kus tohtreid püüavad lepitada nii vallavalitsus kui ka...

Uudised

Aktiivse saunateemalise tegevuse eest andis Eesti Maaturismi Ühing andis neljapäeval Saaremaal peetud turismikonverentsil Hiiumaale üle saunapealinna tiitli. Eesti Maaturismi ühingu poolt veetava üle-eestilise sauna-aasta...

sport

Reedel peeti Kärdlas traditsiooniline heategevuslik teatejooks, millega toetati Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud lapsi.  Aastast 2008 peetud jooksul oli seekord 13 500...