Connect with us

Uudised

Volikogu soovib tõsta vallavanema töötasu

Hergo Tasuja.
Kuus aastat muutumatuna püsinud Hiiumaa vallavanema palganumber on Eestis üks väiksemaid, nüüd ootab vallavanemat 650 euro suurune palgatõus.

Vastava eelnõu, hakata vallavanemale maksma kuupalgaks 3500 eurot esitas juunikuu istungile volikogu esimees Anu Pielberg.

Ka veebruaris oli vallavanema palgatõusu teema laual, siis pakuti uueks numbriks 3300 eurot. Esialgu jäi töötasu siiski samaks ja vallavanem Hergo Tasuja andis teada, et keerulises majandusolukorras ta palgatõusu ei soovi.

„Veebruaris kui arutasime vallavalitsuse töötajate palgatõusu, olime ootel, milline hakkab valla rahaseis olema aastal 2023, aga juba siis olid kõik seda meelt, et vallavanema töötasu on vaja tõsta,“ ütles Anu Pielberg.

Palgamuudatused pandi ootele ka seepärast, et oodati valla juhtimisauditi valmimist, selgitas Pielberg. Samas lepiti kokku, et koos lisaeelarvega tullakse teema juurde tagasi.

Kui volikogu uue palganumbri kinnitab, hakkab uus töötasu kehtima tagasiulatuvalt 1. juunist. Selle mõju valla eelarvele on pisut üle 6000 euro ja kulu kaetakse täitmata töökohtade arvelt.

Palgatõuse tuleb veel

Hiiumaa vallavanema töötasuks määrati 2850 eurot novembris 2017 ehk viis aastat tagasi kui ametisse valiti eelmine vallavanem Reili Rand ning sellest ajast alates ei ole see muutunud.

Valla teenistujate palgamäärad on viie aasta jooksul kasvanud keskmiselt üle 30%, vallavanema palk tõuseb nüüd 23%.
Pielberg ütles, et järgmise lisaeelarvega korrigeeritakse ka abivallavanemate ja juhtivspetsialistide töötasusid.
Valla eelarve võimaldab töötajate palka tõsta, kuna tulumaksu laekumine on graafikus ja valla finantsseis hea, kinnitas volikogu esimees.

Tagantpoolt viiendal kohal

Rahandusministeeriumi andmetel oli Hiiumaa vallavanema töötasu tänavu 1. aprilli seisuga 64 Eesti vallavanema seas üks väiksemaid. Veel vähem maksti Ruhnu ja Vormsi vallavanemale, kelle kuu töötasu oli 2200 eurot, Kihnu vallavanema töötasu 2500 eurot ja Lääneranna vallavanema töötasu 2750 eurot. Hiiumaa vallavanemaga samas suurusjärgus palka, 2896 eurot kuus saab Rõuge vallavanem.

Neli kõrgeima töötasuga vallavanemat on ametis Tallinna ümbruse valdades. Viimsi vallavanema ametipalk oli 5822 eurot, Harku vallavanema palk 5442 eurot, Saku vallavanem saab kuus 5300 eurot ja Saue vallavanem 5292 eurot.
Keskmiselt oli vallavanemate palganumber aprilli algul 3000 ja 4000 euro vahemikus.

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...