Connect with us

Uudised

Jõustunud töövõimereform toob muutusi

Uuest aastast peab töövõimetus­pensionär enne töövõime hindamise korduv­ekspertiisi tähtaega uuendama arsti juures oma tervise­andmeid ning tähtaja saabudes pöörduma töötukassasse.
Töötukassa ootab tänavu uuele hindamisele üle 50 000 püsiva töövõimetusega inimese.
1. jaanuarist jõustus töövõime­reform täies mahus: kõigi püsiva tervise­kahjustusega inimeste töövõimet hakkab hindama töötukassa, samuti hakkab töötukassa maksma osalise või puuduva töövõime korral töövõimetoetust.
Praegustel töövõimetuspensionäridel tuleb uutel alustel hindamiseks pöörduda töötukassasse, kui jõuab kätte neile määratud korduvekspertiisi tähtaeg. Uuest hindamise korrast  ja korduvekspertiisi tähtaja saabumisest teavitatakse igaühte ka kirjaga.
Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on möödunud poole aasta vältel töötukassas tehtud töövõime hindamised näidanud, et uus hindamismetoodika annab varasemast märksa enam teavet inimese tervisega seotud piirangute kohta, aga ka sellest, kuidas teda erinevate teenustega toetada ning leida talle jõukohane ja eneseteostust pakkuv töö.
Eelmisel aastal esitas töötu­kassale töövõime hindamise taotluse veidi üle 5000 esmakordse pöörduja, tänavu ootab töötukassa üle 50 000 püsiva töövõimetusega inimese töötukassasse uuele hindamisele.
“Korduvekspertiisi tähtajal töötukassasse pöördumine on väga oluline ja kindlustab inimesele sujuva ülemineku ühest süsteemist teise,” lisas Paavel.
Töövõime hindamiseks on vaja, et inimese enda hinnangut oma tervisele ja tegevusvõimele kinnitaksid terviseandmed. Õigeks ja võimalikult kiireks hindamiseks on vaja, et inimene oleks kuue kuu jooksul enne taotluse esitamist käinud oma terviseprobleemidega pere-, eri- või töötervishoiuarsti juures ning teinud vajalikud uuringud ja analüüsid.
Senise kogemuse põhjal on töövõime hindamine osutunud keeruliseks ja võtnud aega ka juhtudel, kui raviarst ei ole inimese probleemide kohta kas üldse või piisavalt andmeid tervise infosüsteemi kandnud.
“Meie palve arstidele on, et tervise infosüsteemis kajastuksid olulised andmed inimese terviseseisundi ja ravi kohta,” sõnas Paavel.
Töövõime hindamise taotluse saab esitada töötukassa maakondlikus esinduses koha­peal, saata täidetud taotluse posti või meili teel või esitada taotluse töötukassa portaali iseteeninduses www.tootukassa.ee Töövõimetoetuse taotluse saab esitada koos töövõime hindamise taotlusega.
Puuet tuvastab ka edas­pidi sotsiaalkindlustusamet. Töövõime hindamist ja puude tuvastamist võib taotleda koos. Sellisel juhul saab ühistaotluse esitada kas töötukassasse või sotsiaalkindlustusametisse. Samal ajal saab esitada taotluse ka töövõimetoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määramiseks. Töövõime osas teeb otsuse töötukassa, puude raskusastme tuvastab sotsiaalkindlustusamet.
Lisainfo www.tootukassa.ee/toovoimereform

Veel lugemist:

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

In Memoriam

Jõulude ajal lahkus 79. eluaastal raske haiguse järel nimekas Hiiumaa ettevõtja ja ühiskonna­tegelane Mati Nurs. Tema näol kaotas Hiiumaa ühe mõjukama mehe, kes läbi...

Elu

Simo (32), Annamaria (36), Henri (7) ja Arabella (5) Venski kolisid Hiiumaale lõppeva aasta kevadel. Võiks öelda, et hüppasid pea ees tundmatusse, sest kindlat...

In Memoriam

„Igavest Valgust, armas sõber!“ ütleb Hirmuste küla mees Erkki-Sven Tüür, mälestades omaküla meest Riho Sibulat, kes pühapäeval taevastele lavadele suundus. „Riho enneaegne lahkumine on...