Connect with us

Uudised

Abiks valijale 2.

Hiiu Lehe toimetus algatas kohalike valimiste eelse rubriigi “Abiks valijale”. Esitame valimisnimekirjadele kokku 15 küsimust. Tänases lehes leiate vastused kolmandale ja neljandale küsimusele. Vastuseruum kahe küsimuse kohta kokku on 1000 tähemärki – selleks, et vastused saaks hästi kontsentreeritud. Vastused avaldame laekumise järjekorras.

3. Millised on Hiiumaa valla järgmise nelja aasta kolm tähtsamat investeeringuobjekti? Kui palju need maksavad, kust tuleb raha nende rajamiseks?
4. Kas toetate osavaldade püsimist või on osavald pigem üleminekunähtus? Põhjendage

Isamaa ja Res Publica Liit
3. Hooldekodu ja pansionaat Kärdlasse – valla eelarve + investeerimislaen. Maksumus hinnanguliselt 2,5 miljonit eurot. Valmib kahe aasta jooksul.
Hiiumaa loodus- ja tegevuskeskus Käinasse – valla eelarve + ühinemistoetus + projektitoetus (PKT) riigilt. Maksumus 2,6 miljonit eurot.
Hiiumaa spordikeskus Kärdlasse – omaosalus, valla eelarve + erainvestorite toetus tennisehallile + riigi reservist toetus spordihallile + kunstmuru jalgpalliväljak, mis valmib koostöös Eesti Jalgpalliliiduga. Hinnanguliselt: 7 miljoni eurot ja valmib etappide kaupa.
Lisaks ühinemislepingu investeeringute avas ja arengukavades kokkulepitud objektid: sotsiaalkeskus, lasteaed, põhikool, VAK, kultuurikeskus, keskväljak jne.

4. Osavaldade loomine sai poolte vahel kokku lepitud ühinemislepingus. Osavaldade saatus sõltub sellest, kas nende kvaliteet vastab ootustele. Nende püsimajäämise teema saab olema järgmiste valimiste üks põhiküsimus. Aga juba täna on selge, et kui kogu “reisiseltskond” on neli aastat ühes suunas liikunud, siis on väga raske tunnistada, et valitud suund oli vale, see nõuab julgust.

VL Kodusaar
3. Lugedes tänastes valmisprogrammides antud lubadusi jätkuks tööd kolmeks neljaks valimisperioodiks, kuid selleks puudub rahaline ressurss. Õige oleks lähtuda vajadusest korrastada üks süsteem tervikuna, mis tähendab vajadust rajada sotsiaalkeskus Kärdlas, teostada Tohvri laiendus ja rajada kõigisse osa­valdadesse pansionaadid (toetatud elamine). Sellega oleks meie eakate heaolu kindlustatud. Korrastada tuleb Palade ja Emmaste spordihooned ning Käina Kultuurikeskus.

4. Lugedes valimisliidu Ühise Hiiumaa programmi, võime järeldada, et ilma õigusteta ja rahadeta osavald on tõesti ajutise iseloomuga. Meie nägemus on, et tugev osavald oma tulubaasist tuleneva eelarve ja otsustusõigusega on Hiiumaa tasakaalustatud arengu tagamiseks hädavajalik. Valijal tuleb otsustada, kas tahetakse tugevat ja jätkusuutlikku osavalda nii, nagu pakub valimisliit Kodusaar või nõrka ajutist haldusüksust.

VL EKRE/Ei Tuugenitele
3. Tühje ja katteta lubadusi ning ulmelisi muinasjutte meilt ei tule. Enne kui investeerida betooni, peab investeerima eeldustesse, et kõik head ideed saaksid üldse teostuda. Tarkade otsuste korral ei küsi sellised sammud isegi finantse, vaid hoopis tekitavad neid.
a) Tühistada alatiseks kõik senise võimu poolt kogukonna seljataga sõlmitud salalepped tuuletöösturitega, mis lõhestavad kogukonda, eksitavad avalikkust ja hävitavad paradiisi­saare staatuse.
b) Likvideerida korruptsioon ja selle erinevad vormid avalikus sektoris. Lõpetada maksumaksja raha varastamine, kõrvalekantimine ja skeemitamine.
c) Ennetada islamipagulaste sisse­rännet ning radikaliseerumise tagajärgi Hiiumaal.

4. Haldusstruktuur ei ole Krõlovi “Kvartett”. Kas me räägime kasvavast, kahanevast või kaduvast elanikkonnast? Sõltub, kui paljud järgmisest volikogust hakkavad taas tuuletööstuse teenistusse? Kas me suudame peatada töösturite invasiooni, tagada tuugenitevaba Hiiumaa ja saavutada seega mastaapse eelise teiste piirkondade ees?

Sotsiaaldemokraatlik erakond
3. Hiiumaa valla viies osavallas tuleb lõpuni viia pooleliolevad projektid. Sotsidel on viis prioriteetset valdkonda. Hariduses on hädavajalik kaasajastada lasteaedade ja koolide seisukord, sh uuendada Kärdla põhi­kooli ja lasteaia hooned. Teiseks arendame kiire interneti ühendust, et luua võimalusi kaug- ja IT-põhiste töökohtade loomiseks. Investeerime sotsiaalhoolekandesse, sh rajame Kärdla sotsiaalkeskuse, mille maksumus u 3 miljonit eurot ja laiendame Tohvri hooldekodu. Rajame üle saare mänguväljakuid ja panustame spordi ja vaba aja veetmise taristusse. Investeerimisel peame oluliseks tuua Hiiumaale võimalikult palju euroliidu raha. Konkreetsed investeeringute mahud sõltuvad uue volikogu otsustest.

4. Osavaldade püsimine sõltub sellest, kuidas need tööle hakkavad. Sotsidena leiame, et osavallad kannavad olulist rolli järjepidevuse tagamisel ja neile tuleb anda otsustusõigus piirkonda puudutavates küsimustes. Igapäevaküsimustes peab valla­elanik saama oma vajadustele kõige kiirema ja sobivama lahenduse osavallast.

VL Ühine Hiiumaa
3. Lähiaastate investeeringuobjektid on kirjas ühinemislepingus, mille realiseerumise ajakava ja lõpphind sõltuvad projektitaotluste avanemisest, tingimustest, omavalitsuse tulubaasist ja kaasrahastusest. VL Ühine Hiiumaa toob eraldi välja viis prioriteeti: 1) kiire andmeside (sh internet) üle saare, et luua reaalsed võimalused kaugtööks, tõsta Hiiumaa püsielanike arvu ja pakkuda noortele väljakutseid IT-valdkonnas;
2) Kärdla sotsiaalkeskus (Pargi 3), mis kataks nii omavalitsusele pandud sotsiaalhoolekande kohustused kui ka pansionaadi ja eakatekodu vajadused;
3) Elamuskeskuse Tuuletorn ehitamine (Käina spordikompleksi tänavapoolse tiiva asemele), mis pikendaks turismihooaega;
4) Kõrgessaare tööstusala arendamine koostöös erasektoriga, et luua uusi töökohti;
5) Tohvri hooldekodu juurdeehitus, et tagada teenused dementsetele eakatele.

4. Toetame tugevate osavaldade tekkimist konkreetsete ülesannete ja vahenditega. Osavaldade elujõulisus sõltub paljuski kohapealsetest elanikest. Oluline on teenuste kvaliteet ja kättesaadavus saare eri piirkondades.

Keskerakond
3. Järgmise nelja aasta tähtsamad investeerimisobjektid oleksid meie arvates: pansionaadi ehitamine eakatele Kärdlasse; Käina kultuuri­keskuse täielik renoveerimine; hoolde­kodu rajamine Kärdlasse ja neljandaks bensiinijaama taasavamine Kõrges­saares. Raha nende objektide ehitamiseks tuleb hankida kõikidest võimalikest allikatest: Euroopast, Eesti riigikassast, Hiiumaa valla eelarvest ja erasektori rahakotist.

4. Tugevate osavaldade vajaduse jõuline esiletõusmine tänavuste valimiste eel on tingitud kogemusest, mida pakkus Kõrgessaare valla ja ka Kärdla inimestele Hiiu valla võimukoalitsioon – IRL ja valimisliit Üks Hiiumaa. Ääremaastamise kompromissitu läbiviimine viis teatavasti selleni, et umbusaldamise kaudu pidi ametist lahkuma vallavanem. Kuna pole päriselt välistatud samasuguse käitumise kordumine, on eluliselt vajalik tugevate ja jätkusuutlike osavaldade ülesehitamine.

Reformierakond
3. Võtmeinvesteeringud koos rahastamise allikatega lepitakse laiapõhjaliselt kokku valla arengukava koostamise ja muutmise protsessis. Loodame, et piirkondade konkurentsi­võime tugevdamise tegevuskavasse prioriteetsena väljasõelutud objektid saavad lähiaastatel valmis. Uues, ühe omavalitsusega olukorras me omavahel ei konkureeri. Seega, kas toetust antakse Kärdla Keskväljakuks, Käinasse Tuuletorni atraktsiooni rajamiseks või Suuremõisa juustukoja hoone taastamiseks, saame neid objekte kõiki edasi arendada. Tööd tuleb jätkata hooldekodu rajamisega Kärdlasse (erainvesteering u 2,5 miljonit eurot) ja spordikeskuse kontseptsiooni kokkuleppimisega.

4. Osavaldade moodustamine lepiti kokku Hiiu ja Käina valla ühinemislepingus. Selle mõiste sisuga täitmine on uue Hiiumaa valla volikogu üks esimesi ülesandeid. Mõistlik tööülesannete jaotus Hiiumaa valla ja osavaldade vahel tagab tasa­kaalustatud ja professionaalse saare elukorralduse. Võim ei peaks inimesest kaugenema, muutudes justkui “kellegi teise asjaks”.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

Persoon

Kai Kallas (34) töötab Kärdla sadama kail Tareste lahe kaldal. Tema juurde kontorisse pääseb väikesest valgest uksest Yacht Service’i ellingu valges seinas, mida peaaegu...