Connect with us

Uudised

Abiks valijale 5

Hiiu Lehe toimetus algatas kohalike valimiste eelse rubriigi “Abiks valijale”.
Esitame valimisnimekirjadele kokku 15 küsimust. Tänases lehes leiate vastused üheksandale ja kümnendale küsimusele. Vastuseruum kahe küsimuse kohta kokku on 1000 tähemärki – selleks, et vastused saaks hästi kontsentreeritud. Vastused avaldame laekumise järjekorras.

9. Mis on see üks konkreetne asi, mida teete Hiiu saare kui elukeskkonna ja turismisihtkoha maine kujundamiseks?

Isamaa ja Res Publica Liit
Seekord oleme plaaninud teha erasektoriga koostöös kaks väga konkreetset objekti. Esimene neist on Hiiumaa spordikeskus, eesmärgiga sporditurismi ja aktiivturismi osakaalu kasvatamine Hiiumaa majanduses, läbi aastaringsete välisvõistkondade laagrite ja meistrivõistluste ning rahvusvaheliste võistluste sarjade, ning lisaks on ettevalmistamisel SPA rajamine Kärdlasse koostöös erasektoriga, mis suurendaks oluliselt võimalusi tervisesportlastel üle Eesti teha mitmepäevaseid väljasõite Hiiumaale ja veeta koos sõpradega aktiivselt aega näiteks mängides tennist uhiuues spordikeskuse sisehallis.

Reformierakond
Läbi aegade on Hiiumaal väljaspoole olnud romantilise ja veidi müstilise saare kuvand. Hiiumaa omavalitsused toetavad läbi Tuuru turismikoordinaatori ametikohta, kelle peamiseks ülesandeks on Hiiumaa kui sihtkoha turundamine. Koordinaatori ametikoht on vajalik säilitada ja tegevusvaldkonda laiendada. Professionaalseks saare mainekujunduseks loome uudse süsteemi, mis tegeleb Hiiumaa visiitkaardi loomisega virtuaalmaailmas, visuaalidega, koolitustega ja kogu saare PRiga.

Valimisliit Kodusaar
Esmatähtis on hoida meie elukeskkond puhtana. Räägitakse paralleelselt turismi ja tuuleparkide arendamise vajalikkusest. Mõelgem vaid – turism ja tuulepargid, need ei ole sünonüümid! Turismi arendamiseks on hädavajalik tuule­parkide plaanist loobuda. Uues voli­kogus tuleb see kõik üle vaadata ja tuuleparkide rajamise leping kui ebapädev lõpetada. Hädavajalik on turismi sektor koordineeritult tööle saada.

EKRE/Ei Tuuge­nitele!
Hiiumaa mainet rikub kõige rohkem seniste Hiiu valla esindajate asumine tuuletöösturite teenistusse ja kogukonna lõhenemine tuuleparkide küsimuses, mille tulemuseks on usalduse kaotus valla­juhtide suhtes kõigi nende üle 8000 inimese poolt, kelle tahteavaldust on ignoreeritud.
Sellega on loodud negatiivne kuvand paljude tuntud hiidlaste lühinägelikkusest ja vastutustundetusest nii oma lähedaste, külastajate kui Hiiumaa tuleviku suhtes.
See on vaid üks põhjustest, miks peab kiiremas korras tühistama kõik senised kokku­lepped tuuletööstusega. Ainult nii on võimalik taastada usaldus kohalike inimeste ja külastajate suhtes. Edasine on koostöö küsimus.

Valimisliit Ühine Hiiumaa
Siin ei saa välja tuua ühte konkreetset asja. Turundamine on pidev ja kompleksne protsess, mis koosneb väga paljudest komponentidest ja nende omavahelisest koos­mõjust. See nõuab nii omavalitsuse, ettevõtjate kui mittetulundussektori koostööd. Sellele koostööle häälestumine ongi kõige suurem ülesanne, sest ükski bränd ega mainekujundussõnum ei tööta, kui seda omaks ei võeta ega kasutata.

Sotsiaaldemokraatlik erakond
Alustaksime sellest, et oleksime mitte ainult erinevates strateegiates ja paberites peresõbralik saar, vaid et lastega peredel oleks siin päriselt võimalusi vaba aja veetmiseks. Selleks algatame ise ning paneme õla alla erinevatele tegevustele ja projektidele, mis on suunatud lastega peredele. Rajame avalikus kasutuses olevaid mängu­väljakuid, seiklusparke jms vaba aja veetmise võimalusi. Nii loome parema elukeskkonna hiidlastele kui ka Hiiumaad külastavatele peredele.

Keskerakond
Hiiumaal on välja arendamata valmis reisipakettide sektor. On palju potentsiaalseid kliente, kes sooviksid valida mitmete sihtkohtade ja reisi­pakettide vahel vaid mõne hiireklikiga. Konkursi kaudu tööle võetud reisikorraldaja ülesandeks oleks kokku panna ja turundada reisipakette väljaspool Eestit. Reisi­korraldajale tuleks anda ka mingisugune majanduslik stiimul väga eduka töö puhuks. Samuti võimalus osaleda erinevatel messidel. Reisipakettide müük annaks turismi­sektorile aastaringset tööd ja sellest võidaksid kõik turismitöötajad.
10. Kuidas toetate kodanikeühendusi, sh külaseltse, mis peavad üleval külamaju?

Isamaa ja Res Publica Liit
IRLi meeskond töötas välja ja viis sisse kaasava eelarve projekti. Juba tänaseks on otsustatud eraldada kodanike­ühendustele nende poolt algatatud ideede elluviimiseks
25 000 eurot ja järgnevatel aastatel on meie programmis ette nähtud selle toetusmeetme kahekordne suurendamine. Lisaks oleme juba tänaseks teinud koostööleppeid vabakondadega nii nukuteatri, kino, jõusaali, käsitööliste maja, fotokunstnike ateljee jne tegevuste toetamiseks. Samasugust koostööd saab rakendada ka külaseltside puhul.

Reformierakond
Peame väga tähtsaks kodanikuühenduste kaasamist Hiiumaa elu korraldamisel. Küla­majadel on külaelus oluline roll, kui seal pakutakse kogukonnale vajalikke tegevusi ja teenuseid. Kui majad kipuvad tühjaks jääma, peab oma­valitsus külakogukonnaga pead kokku panema ja leidma külamajale kindla tegevus­suuna, et maja end valdavalt ise ära majandaks. Väga oluline on külaliidrite koolitamine ja elukestev õpe kogukonnateenuste arendamisel. Töötame välja teenuste selged ja pikaajalised rahastamise põhimõtted. Külamajade ja külaseltside rahaline toetamine tuleb viia kindlale alusele (näiteks kindel % laekunud maamaksust).

Valimisliit Kodusaar
Võtame Hiiumaa valda kaasa selles küsimuses eduka praktika Emmastest ja Pühalepast. Kodanikeühendused saavad taotleda oma tegevusteks vahendeid valla eelarvest, esitades selleks vastava taotluse ja hiljem aruande tehtu kohta. Innustame piirkondi olema aktiivsed selles osas, sest kes teab veel paremini, mida külas vaja on, kui küla kogukond ise. Kui külamaja oma tulusid ei ole, siis aitame katta majanduskulusid. Vajadusel tagatakse omaosalus erinevatesse toetusmeetmetesse projektide esitamisel.

EKRE/Ei Tuuge­nitele!
Kohalikud algatused on seda väärtuslikumad, mida lähemale nad jõuavad igale külaelanikule.
Valla otsustusprotsess tuleb viia võimalikult “köögilaua koosolekute” tasandile ja siin on külaseltsidel ja külavanematel võtmeroll, et esindada inimesi nende vajadustes.
Nappe finantsvahendeid peab säästma just neile seltsidele, kelle tegevus teenib tõeliselt kogukondlikke huvisid.

ValimisliitÜhine Hiiumaa
Lisaks inimlikule suhtlusele ja otsustusprotsessi kaasamisele aitame külaseltsidel toime tulla külamajade ülalpidamiskuludega, vahendeid külaseltsidele on vaja suurendada. Eesmärgiks on lisaväärtust pakkuvad ja isemajandavad külamajad. Läheneme indi­viduaalselt, et leida sobivad avalikud teenused, mida küla­selts saab ise kohapeal pakkuda. Külaseltside suurus ja külamajade lahtiolekuajad ei ole siinkohal kõige olulisemateks näitajateks, küll aga see, et ükski seltsimaja ei kujuneks stressi ja kurnamise allikaks seltsile ja eestvedajatele. Külaseltsidele toetuste jagamine võiks olla osavalla pädevuses.

Sotsiaaldemokraatlik erakond
Hiiumaa sotsiaaldemokraadid leiavad, et kohalik algatus ja kodanikuühendused on Hiiumaa elu korraldamisel esmatähtsad. Näeme, et ühinevas omavalitsuses suureneb kohaliku algatuse osatähtsus veelgi. Oma­valitsuse roll on neid tegemisi tagant tõugata ning selleks näeme ette MTÜde toetuse suurendamist. Lisaks otsime võimalusi kodanikeühenduste rolli suurendamiseks Hiiumaa elu korraldamisel, innustame sotsiaalsete ettevõtete loomist ja toetame nende tegutsemist ning loome kohalikele tegijatele võimalused osalemaks avalike teenuste pakkumisel.

Keskerakond
Kodanikeühenduste ja külaseltside toetamise osas on kõikidel omavalitsustel oma kogemus olemas. Hiiumaa vallal on vajadus analüüsida seni tehtut ning reaalne võimalus midagi veelgi paremini teha. Tõenäoliselt vajavad külaseltsid, mis on saanud külamajade õnnelikeks omanikeks, rohkem toetust. Nii moraalset kui ka rahalist. Võib-olla isegi palgalist töötajat kinnisvara hooldamiseks. Igal juhul tuleb uue valla juhtidel kodanikeühendustesse ja külaseltsidesse tõsiselt suhtuda.

Veel lugemist:

Uudised

Mitu kuud Kärdla sadamas kirgi kütnud moodulhotellid teisaldati eile. SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Kai Kallas ütles kolmapäeva päeval, et õhtuks on need sadamast...

Uudised

Kärdla ja Palade kooli õpilased näitasid kõigis kolmes üle maailma tehtavas ainetestis kõrget taset, loodusteaduste testis aga ületasid teadmistega isegi maailma tipus olevaid Singapuri...

Digileht

Hiiu Leht 8.detsembril Arvamus: kas monument valmib veel 93 aastat? Kaitseliidu auto sattus raskesse õnnetusse Hiiumaa tulevik on väiketootjate nägu Tee ise: Jõulupärg muutub...

Uudised

Kaks kaitseliitlast viidi Hiiumaalt Tallinna haiglasse pärast õppuse Orkaan käigus autoga kraavi sõitmist.