Connect with us

Uudised

Abiks valijale 6

Hiiu Lehe toimetus algatas kohalike valimiste eelse rubriigi “Abiks valijale”.
Esitame valimisnimekirjadele kokku 15 küsimust. Tänases lehes leiate vastused üheteistkümnendale ja kaheteistkümnendale küsimusele. Vastuseruum kahe küsimuse kohta kokku on 1000 tähemärki – selleks, et vastused saaksid hästi kontsentreeritud. Vastused avaldame laekumise järjekorras.

11. Kas Hiiumaa vallavanem peab koguma palju hääli või tuleks valida konkursil? Põhjendage.
12. Kas ühinemis­lepingust tuleb kinni pidada neli aastat või võib seda mingitel tingimustel muuta? Millistel?

Isamaa ja Res Publica Liit
11. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt ei ole võimalik vallavanemat avaliku konkursi korras valida. See on avalikkuse eksitamine, et konkursiga saab vallavanem paika. Küll aga on võimalik konkursiga valida vallavanema kandidaate, kelle seast siis voli­kogu koosseis valib ja kinnitab vallavanema. Seadusandja mõte on, et fraktsioonid ja koalitsioon esitavad voli­kogule oma kandidaadid. Valla­vanema positsioonile tuleb kindlasti kasuks, kui ta on valimistel osalenud, kursis kohaliku eluga ja tal on tugev kogukonna mandaat.
12. Ühinemisleping on poolte­vaheline kokkulepe, millest tuleb üldjuhul lähtuda. Seekordsetel valimistel on seadusandja näinud esma­kordselt ette, et volikogu 2/3 koosseisust võivad ühinemislepingut muuta, kui ajas on ilmnenud uusi asjaolusid, mis selle muudatuse tingivad. Varasemalt piisas lepingu muutmiseks volikogu häälteenamusest. Loodava Hiiumaa valla voli­kogus on ühinemislepingu muutmise eelduseks see, et vähemalt 16 volinikku 23st peavad lepingu muutmist põhjendatuks ja toetavad seda. Muul juhul ei ole see võimalik.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
11. Ei välistaks üht või teist viisi. Oluline, et Hiiumaa vald saaks vallavanema, kes töötab kogu saare arengut silmas pidades. Näiteks Reili Rand sai Hiiu vallavanemaks läbi avaliku konkursi, teised Hiiumaa vallavanemad on ametisse nimetatud voli­kokku valitud isikute hulgast. Olles vaid ligi kaks aastat Hiiu vallavanema ametis, on Reili Ranna juhtimisel vald välja toodud keerulisest finantsolukorrast ja loodud võimalused investeerida uutesse projektidesse. Meie hinnangul on ta end selles ametis tõestanud ja sotsiaal­demokraadid näevad Hiiumaa vallavanemana just Reili Randa.
12. Ühinemislepingu põhimõtetest tuleb kinni pidada. Küll aga võib ette tulla ettenägematuid olukordi, sest ühinemislepingu koostamisel ei osalenud Emmaste ja Pühalepa vald. Sellisel juhul on kahe kolmandiku volinike nõusolekul võimalik ühinemislepingut muuta, et kõik otsused saaksid tehtud Hiiumaa parimat arengut silmas pidades.
VL Ühine Hiiumaa
11. Isiklikult saadud hääled või oma nimekirja mandaat ei ole kõige olulisemad kriteeriumid hea vallavanema leidmisel. Olulised on ka sisulised juhiomadused, laiem usaldus tema vastu ja seniste vastuolude mitte ülekandmine uude valda. Samuti tuleb arvestada üldise valimistulemusega ning koalitsioonipartnerite vahel jaotuvaid võtmepositsioone. Hetkel tunnetame, et senisest Hiiumaa poliitikute ringist väljastpoolt leitud vallavanem (valla tegevjuhi rollis) takerduks vähem päeva­poliitikasse ja suudaks uue valla valutumalt käivitada.
12. Kinni tuleb pidada ühinemis­lepingu sisust ja vaimust. Lepingus on leitud hea tasakaal praeguste kohapealsete oskuste, teenuste ja suhete säilitamise ning ülehiiumaaliste arengute ühtse jõuna käivitamise vajaduste vahel. Muutmise protseduur on lepingus näidatud, kuid seda peaks ette võtma üksnes erandjuhtumitel.
VL Ühine Hiiumaa on seisu­kohal, et praegu ei ole tekkinud põhjusi, miks hakata kohe ühinemislepingut muutma.
EKRE/ Ei Tuugenitele!
11. Vallavanem ei saa tulla kandidaatide seast, ta peab olema apoliitiline ja erapooletu. See on isegi omamoodi eduka koostöö tagatis. Sama puudutab abivalla­vanemat. Volikogu esimehega on vastu­pidi. Kohe kui mingi küsimus ülepolitiseeritakse, kannatavad põhjendamatult lapsed, vanurid, ettevõtlus või muud sektorid, sest objektiivsus on kadunud ja keegi tõmbab kuskil niite. Senises Hiiu valla valitsemiskultuuris on palju parandamisruumi. Avalik ja aus konkurss selgete ja üldtunnustatud kriteeriumidega annab parima tulemuse. Ei mingit otsustuskorda ja suunatud konkurssi, muidu on kohe poliitika platsis. Kui avalikes huvides ja avaliku rahaga opereeriv vallavanem politiseerub, tuleb ta välja vahetada, samuti kõigil juhtudel, kus ta ei teeni enam kogukonda, nagu oleme korduvalt näinud.
12. Leping tuleb kõigepealt valmis teha ja enne seda korrektselt läbi rääkida. Ükski senine vald ei pea liitumise tulemusena millestki loobuma. Kõrgessaarele tuleb taastada vähemalt liitumiseelne staatus. Korralik leping kestab palju kauem kui neli aastat.
Reformierakond
11. Kes ja millistel tingimustel saab vallavanemaks, on Hiiumaa valla volikogu otsustada. Mõlemal variandil on omad head ja vead. Kas vallavanem peaks omama tugevat rahva mandaati või parimat võimalikku kompetentsi? Reformierakonna kandidaat Hiiumaa valla­vanema kohale on Riho
Rahuoja, kes on näidanud, et suudab moodustada kompetentse meeskonna ja seda tasakaalukalt juhtida.
12. Rooma õigusest on pärit ladinakeelne lause: Pacta sunt servanda ehk lepingut tuleb austada. See on ka tänapäevase õiguse üldpõhimõte, mille kohaselt on poolte kokkulepe neile täitmiseks kohustuslik. Ühinemis­lepingu enne-­
aegsel muutmisel tuleks see panna rahvahääletusele.
VL Kodusaar
11. Tulevasel Hiiumaa vallavanemal peab olema üle­saareline rahva toetus otseselt ehk ta peab saama mandaadi. Avalikul konkursil valitud vallavanem ei tea, kas ta on osade volikogu liikmete tehtud valla juht või tema selja taga seisavad hiidlased.
12. VL Kodusaar on oma programmis rahvale öelnud, et seisab tugevate osa­valdade tekkimise eest. Praegusest ühinemislepingust seda välja ei loe ja sellega on nõus erinevad poliitilised jõud Hiiumaal. Selleks, et vältida tsentraliseerimist ja tagada Hiiumaa eri piirkondade tasakaalustatud areng, tuleb ühinemisleping mit-­
mes punktis korda teha. Lisaks ei ole senised läbirääkijad Käina ja Hiiu vallast hakkama saanud mitmete oluliste lepingu lisade ja regulatsioonide väljatöötamisega.
Keskerakond
11. Vallavanem peab osalema valimistel ja seal koguma palju hääli, sest vallavanem juhib vallavalitsuse tööd, mis langetab igal nädalal otsuseid, mis mõjutavad valla igapäevaelu, aga küllalt tihti ka tulevikuplaane. Kõrvalt tulnud inimesel, kes ei tunne inimesi ega kogukonna ajalugu, on seda raske teha. Veelgi hullem on lugu siis, kui vallavanem ei taju omavalitsuse tööd reguleerivate seaduste mõtet ning arvab, et just tema peab volikogu liikmetele maailmaasju selgitama ning aegajalt ka noomimisega tegelema. Nagu Hiiu vallas.
12. Ühinemislepingut tuleb täita. Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemislepingut asuti kohe rikkuma. See tekitas kogukonnas palju segadust ja suurt pahameelt. Olgu märgitud, et need inimesed, kes seda tegid, on tulnud uuesti valimistele ja jutustavad jälle kõigi arvamuste ärakuulamisest ja nendega arvestamisest. Hiiumaa valla tuleviku huvides oleks hea, kui nad valimistel toetust ei leiaks.

Veel lugemist:

Uudised

Juba aprillis hakkas tulema teateid, et Hiiumaa staari staatuses karu on väga liikuv ja läbib pikki teekondi põiki üle saare, kuni mai algul jäädvustas...

Digileht

Hiiu Leht 17.mail Karu jookseb mööda saart nagu pöörane Hiiumaa sai uue piiskopi Hiiu Leht muudab ilmumispäeva ja sagedust Sõdurid päästsid külarahva jalavaevast. Digilehe...

Uudised

Alates 6. juunist hakkab Hiiu Leht paberil ilmuma kord nädalas 20-leheküljelisena neljapäeviti. Kõik paberlehe tellijad saavad võimaluse kolme kuu jooksul veebiuudiseid tasuta lugeda.  Lugeja...

Uudised

Hiiumaa huvide paremaks kaitsmiseks ja esindamiseks asutas 16 saadikut teisipäeval riigikogu Hiiumaa toetusrühma ja valis selle esimeheks Reili Ranna ning aseesimeheks Enn Eesmaa. Toetusrühma...