Connect with us

Uudised

Abiks valijale 7

Hiiu Lehe toimetus algatas kohalike valimiste eelse rubriigi “Abiks valijale” lootes olla valijale abiks valiku tegemisel.
Tänases lehes leiate valimisnimekirjade vastused kahele viimasele küsimusele. Vastuse­ruum kahe küsimuse kohta kokku on ikka 1000 tähe­märki – selleks, et vastused saaks hästi kontsentreeritud ja võrreldavad. Tänud kõigile vastajatele ja edu valimistel!

13. Millise hinde annate avalikel debattidel, sotsiaalmeedias ja Hiiu Lehe veergudel toimunu alusel Hiiumaal käinud valimisvõitlusele? Andke hinne viiepalliskaalal, kus 1 võrdub “räpane” ja 5 “konstruktiivne”. Põhjendage.
14. Nimetage valimisprogrammidest ja välja öeldud seisukohtadest lähtuvalt vähemalt kaks valimisnimekirja, millega peate võimalikuks moodustada uus koalitsioon. Põhjendage.

Isamaa ja Res Publica Liit
13. Alustuseks soovime tunnustada ja öelda, et avalike debattide ellukutsumine oli väärt mõte. Seal selgus, et argumenteerimise oskus paraneb aasta-aastalt. Järjest rohkem suudetakse oma väiteid näidetega illustreerida. See annab lootust, et ka volikogu arutelude kvaliteet paraneb. Usutavasti olid valijale abiks ka Hiiu Lehe veergudel ilmunud küsimused ja vastused. Sotsiaalmeedias oli eelis neil, kelle jaoks on sealne keskkond igapäevane töövahend. Meie soovisime oma valijaga suhtlemisel olla võimalikult avatud ja seepärast kasutasime kõiki kanaleid. Kokkuvõtvalt võib öelda, et hinnang on mõõdukalt positiivne.
14. Varasemad kogemused on näidanud, et koalitsiooni­läbirääkimistel keskendutakse rohkem ühisosa otsimisele kui erinevustele. Päeva lõpuks on kõigil üks ja sama eesmärk – et Hiiumaal läheks hästi! Selleks aga peavad osapooled tegema kompromisse ja keskenduma olulisele. Meie ei läinud vastandumise teed, vaid proovisime teisi osapooli mõista. Enda poolt lubame seatud eesmärgid ka päriselt ellu viia, nii nagu seda alati oleme teinud. Kindlasti ei välista me läbirääkimisi ühegi erakonna ega liiduga, aga selge on ka see, et meie ei liigu tuldud teed tagasi, vaid ikka edasi.

VL Kodusaar
13. Hiiumaale ei ole vaja valimis­võitlust ja poliitikute hindeid sellele, kellel oli kirjum kuub või mesisem jutt. Hinde annab valija pühapäeva õhtuks. Kas hinde saanu on hinde saamiseks valijale tühja juttu ajanud, selgub volikogu töös. Valimised ei ole mäng, see lõppeb reaalse vastutuse ja tegevustega kogukonna hüvanguks, kus on vaja kogemust ja elutarkust.
14. VL Kodusaar esindab neid valijaid, kes soovivad, et Hiiumaa valda tekiksid tugevad osavallad, kus teatakse iga küla ja talu, nende rõõme ja muresid. Lapsed peavad jätkuvalt saama õppida kodulähedases lasteaias ja koolis ning kõikidel elanikel peavad olema võrdsed võimalused nii maal kui linnas. Tuulepargid ei too meie saarele puhast rikkumata loodust juurde, vaid röövkapitalistliku julmusega muudavad meie elukeskkonda jäädavalt. VL Kodusaar tühistab tuulepargi koostöölepingu. Seisame selle eest, et eakate hoolekanne oleks tasemel ja arstiabi ning haigla hiidlaste teenistuses. Kes neid, meie peamisi seisukohti jagavad, seisavad samamoodi hiidlaste heaolu eest, nendega on koostöö volikogus võimalik.

EKRE/ Ei Tuugenitele!
13. Debatid “2” – kahjuks ebahuvitav ülesehitus, nõrk moderaator, teemade valik ilmselt ette antud. Piirati, tõkestati ning isegi katkestati senisele nomenklatuurile ebasoodsaid ja kahjulikke persoone ja teemasid (tuugenid, pagulased, korruptsioon jne.). Isegi küsimusi sai esitada valikuliselt. Parandusettepanekuid ignoreeriti. Liialt aega kulus ebaolulisele ja liivakasti naelte lugemisele. Sügavuti käsitlusi välditi. Kohati parteikoosolek. Üldmulje: Täna plaasterdame näppu – homme raiutakse käsi.
FB “3” – kassipiltide vahel isegi konstruktiivne ja kasulik ka valijale, samas tänu trollidele kohati räpane, eriti persoonide tasandil ja viimasel “poriloopimisnädalal”.
HL “4” – Hiiu Lehe küsimused olid selged ja konkreetsed, kohtlemine võrdne ja erapooletu. Vastused räägivad ise enda eest.
14. VL Kodusaar – valdavalt asjalik seltskond, kellega enamus seisukohti kattuvad. Tuugenite osas kahjuks mitte päris 100 protsenti. Keskerakond – kohalikul tasandil ja ilma suure poliitika mõjudeta jagame olulisemaid seisukohti ja saame kindlasti koostööd teha.

Sotsiaaldemokraatlik erakond
13. Saame valimisvõitlusele anda rahuldava hinde “3”. Valimiste ajal on kõikidel nime­kirjadel olnud võimalik oma ideid tutvustada ja nende üle arutada. Kahjuks on seda ka sel korral varjutanud nii valeväited kui kuulujutud, eriti valimisperioodi viimases otsas.
14. Koalitsiooni saab moodustada partneritega, kellega on kõige rohkem ühiseid mõtteid ja sarnane väärtusruum. Nii mitmeski programmis on kattuvaid või sarnaseid ideid, mis on kirjas sotsiaaldemokraatide välja pakutud programmis Hiiumaa arenguks. Peame oluliseks, et volikogus valitseks stabiilne ja töökas õhkkond, et luua tugevad osavallad ja iga hiidlast toetav elukeskkond.

Reformierakond
13. Võrreldes paljude teiste piirkondadega on Hiiumaal toimuv valimisdebatt olnud sisulisem ja vaoshoitum. Tulevikus võiks avaliku debati korraldada erapooletu organisatsioon (näiteks arenduskeskus), mis tagaks valijate suurema huvi ja osavõtu. Järgmisteks valimisteks soovitame avada rubriigi “Faktikontroll”. Tänaseks on nii sotsiaalmeedias kui ka avalikel debattidel esitatud mitmeid eksitavaid seisukohti ja vale­väiteid, mida saaks selleks sobivas keskkonnas erapooletute ekspertide poolt ümber lükata. Reformierakond ei keskendu kampaanias konkurentide halvustamisele, vaid oma programmi esitlemisele. Soovime, et Hiiumaa inimesed ja ettevõtted saaksid madalama hinna ja madalama võrgutasuga elektrit ning saarel elaks nelja aasta pärast 10 000 inimest. Koondhinne “4-”.
14. Reformierakonnal on võimalik leida ühisosa kõikide valimisnimekirjade seisukohtadest, millised neist seatakse prioriteetideks, selgub koalitsiooniläbirääkimistel. Oma ideede elluviimiseks oleme valmis koostööd tegema kõikide tugeva Hiiumaa valla ideed toetavate saadikutega.

Keskerakond
13. Seekordne valimisvõitlus on olnud eelnevatega võrreldes aktiivsem ja massiivsem. Kuna kohtade arv uues volikogus on väiksem, siis on iga valimisnimekiri pidanud parema tulemuse saavutamiseks rohkem pingutama. Miinusena võiks välja tuua liialt suurte lubaduste väljapakkumist ning nende erapooletu ja rahuliku analüüsi puudumist Hiiu Lehe veergudel. Debattide unist ja kohati küündimatut modereerimist.
Hindeks 4.
14. Koostööd uues volikogus ei välista keskerakonna fraktsioon ühegi valimisnimekirja ega erakonnaga. Küll on seda keerulisem teha nende inimestega, kes arvavad, et 4Energiaga tiivaripsutamine on olnud süütu ja Hiiumaa jaoks isegi kasulik tegevus.
Koalitsiooni tegemine oleks seega lihtsam valimisliiduga Kodusaar ja EKREga.

VL Ühine Hiiumaa
13. Täname siinkohal kõikide nimekirjade esindajaid, kes osalesid MTÜ Ühine Hiiumaa algatatud avalikel valimis­debattidel. Nõnda said Hiiumaa eri piirkonnas elavad hiidlased, sh Tallinnas õppivad-töötavad, võimaluse tulla kohale ja saada rohkem teada kandidaatide seisukohtadest. Samuti oli oluline debattide jooksul volikokku pürgivate saadikute omavaheline suhtlus ja ühiste põhimõtete välja joonistumine. Sotsiaalmeedias ja Hiiu Lehes on nimekirjad erinevalt sõna võtnud. Enamasti on tutvustatud meeskonda ja programmi, kuid leidub ka tõe pähe esitletud kindlas kõneviisis oletusi, mis meie hinnangul ei mahu hea valimiskampaania tava alla. Kokkuvõttes hindeks 4+.
14. Meie jaoks on esmatähtis ühine vald sujuvalt tööle saada, et nii volikogu kui vallavalitsus saavad teha sisulist tööd. Töövõimelisusele aitavad kaasa koalitsioonipartnerite sarnased põhimõtted, sh poliitiline kultuur uues volikogus. Pärast valimisi on vaja suunata pilk tulevikku, liikuda edasi ja mitte jääda kinni vanadesse erimeelsustesse. Selliselt platvormilt alustab VL Ühine Hiiumaa partneritega läbirääkimisi.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Kodanik Jüri Kivi pettus seisnes asjaolus, et ta saatis omavalitsusele pildi endast koos naabri kompostriga. Paar nädalat tagasi riiklikult kehtestatud nõudele, tõestada kompostimisvõimekust pildiga...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...