Connect with us

Uudised

Koostöökogu jagab sügisel ligi 900 000 euro eest toetusi

Kohalik Leader tegevusgrupp, Hiidlaste Koostöökogu pidas 18. juunil üldkoosoleku, kinnitas aastaaruande, integreeritud arengustrateegia aastateks 2014–2025 ja rakenduskava, millega veel sel aastal jagatakse 862 000 eurot Euroopa Liidu toetusi.

Strateegia muudatusi tutvustas koostöökogu ametist lahkuv juhatuse esimees Sven Kriggulson. Muutmise vajadus tuleneb sellest, et EL järgmise rahastusperioodi algus viibib ja uue perioodi arvelt anti Leader tegevusgruppidele kasutada kahe aasta rahastus. Seega tuli olemasolevat strateegiat pikendada kahe aasta võrra, millele lisandub seireperiood kuni aastani 2025.

Lisaks on LEADER tegevusgruppidele ette nähtud täiesti uued vahendid COVID-19 taastekavast, et selle meetme kaudu saaksid taotlejad valmistuda tulevasteks analoogilisteks kriisideks.

Selleks, et koostöökogu saaks juba selle aasta sügisel avada meetmed taotluste vastuvõtuks, kinnitas üldkoosolek ka 2021. aasta rakenduskava.

Summasid tõsteti ringi

Koostöökogu juhatus oli teinud ettepaneku meetmetes planeeritud rahaliste vahendite osakaalude kohta ja selle üle tekkis arutelu. Koostöökogu liige Margit Kääramees tõstatas küsimuse meetme 2 mahu suurusest, kuna mittetulundusühingutel oli ootus, et sinna planeeritakse rohkem vahendeid.

Koostöökogu liige Ly Johansen tegi ettepaneku suurendada rakenduskavas meetme 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond mahtu kuni 150 000 euroni ja teha seda meede 2 Külaarendus arvelt.

Koostöökogu liige Toomas Kokovkin tegi ettepaneku teha meetmete vahelised proportsioonid lähedasemaks: meetmele 1 Ettevõtete areng
280 000 eurot, meetmele 2 Külaarendus 300 000 eurot ning meetmele 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond
137 000 eurot.

Johansen nõustus Kokovkini ettepanekuga ja võttis oma ettepaneku tagasi.

Üldkoosolek hääletas Kokovkini ettepanekut ja see sai ülekaaluka heakskiidu. Nii ongi sügisel kavas kaks taotlusvooru, milles kokku neli meedet:

Meede 1 Ettevõtete areng 280 000 eurot, avatud 22. novembrist 5. detsembrini;

Meede 2 Külaarendus 300 000 eurot, avatud 11. oktoobrist 24. oktoobrini;

Meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond 137 000 eurot, avatud 22. novembrist 5. detsembrini;

Meede 6 COVID-19 taastekava meede 144 687,20 eurot, avatud 11. oktoobrist 24. oktoobrini.

Kriggulson ei jätka

Kahel juhatuse liikmel, Margit Kääramees ja Triinu Schneider, sai täis teine ametiaeg, juhatuse esimees Sven Kriggulson otsustas teiseks ametiajaks mitte kandideerida.

Üldkoosolek valis nelja kandidaadi seast uude juhatusse Helin Juhe, Priit Koffi ja Verno Soosalu. Uute juhatuse liikmetega sõlmitakse kolmeks aastaks juhatuse liikme lepingud ja esimesel koosolekul valib uus juhatus uue esimehe.

Veel kinnitas üldkoosolek 2021. aasta hindamiskomisjoni liikmed.

Koosolek peeti elamus-keskuses Tuuletorn ja selle lõppedes korraldas Hiiumaa tarbijate ühistu turundus-spetsialist Arno Kuusk koostöökogu liikmetele ekskursiooni päev varem avatud Käina kaubanduskeskuses. Koostöökogu sünnipäevatorti pakuti kaubanduskeskuse kohvik-lillepoes Jorjen.

KOLM KÜSIMUST

Täna oled viimast päeva Hiidlaste Koostöökogu (HKK) juhatuse esimees, milline kogemus see oli?

Kolm aastat koostöökogu juhtinud Sven Kriggulson: Kõige olulisem asi, mida oma tööst meenutada ja millega ka edaspidi nii minul kui kõigil teistel tasub ennast kursis hoida, on see, et ees on ootamas suured muutused. Esiteks alustab HKK uue perioodi strateegia koostamisega, millest peegelduvad uued arengusuunad kogukonnas ja kuhu oodatakse kogukonnaliikmeid oma häält kaasama. Teise asjana tasub märkida, et on algust tehtud multifondide strateegia rakendamisega. Otsused riiklikul tasemel ei ole veel lõplikud, kuid siiski liigutakse selles suunas, et Leader lähenemise alusel kohalikul tasandil on tulevikus võimalik jagada ka sotsiaalfondi ja regionaalfondi vahendeid. See tähendab, et HKK kaudu avanevad mitmed uued võimalused kogukonna-elu korraldamiseks ning ka uute valdkondlike projektide esitamiseks. Seda tööd on tehtud nii meie koostöökogus, Leader liidus kui ministeeriumites mitu aastat ning lähiajal loodan väga näha ka otsuseid ja tulemusi.

Miks Sa ei kandideeri teiseks ametiajaks?

Nagu öeldud, ees ootavad suured muudatused ja vastavalt on väga mahukas ka nende muudatuste ellurakendamine. Selleks on tarvis värsket initsiatiivi ja uusi vaateid. Minu hinnangul oli just seetõttu vaja juhatuse töösse kaasata uusi inimesi ja uut kvaliteeti. Minu võimalused HKK arendamisel on jäänud järjest piiratumaks, kuna muud perekondlikud ettevõtmised järjest kasvavad. Seetõttu, ja ka seepärast, et häid kandidaate oli palju, ei pidanud ma vajalikuks oma kandidatuuri esitada.

Kas Leader raha on Hiiumaal hästi ja arukalt jagatud?

Leader vahendid on Hiiumaal jagatud kogukonna liikmete poolt heaks kiidetud strateegia alusel. Hindamiskomisjon on projekte erapooletult hinnanud ning puudub alus kahelda, et rahastust poleks saanud parimad projektid. Olen kindel, et Leader vahendite jagamine on olnud korrektne ja hästi kaalutletud. Asja teine pool on projektide ja taotlejate lubaduste elluviimine. Nii PRIA kui HKK poolt asja vaadates puuduvad paljuski järelkontrolli võimalused ja ka sanktsioonid juhuks, kui projekte ei lõpetata tähtaegselt või kui kõiki taotlustes lubatud lubadusi ellu ei viida. See on iga taotleja südametunnistuse asi oma lubadused korrektselt ellu viia, aga kahjuks näeme selle koha peal mõningast mittevastavust tingimustele, mis olid projektide rahastuse saamise ja hindamiskomisjoni otsuste tegemise aluseks. Leian, et avalikke vahendeid kasutades ei tohi selliseid nii-öelda köie lohistamisi lubada. Avalike vahendite kasutamisega kaasneb ka vastutus kogukonnaliikmete ja teiste taotlejate ees olla oma tegevuste elluviimises sihikindel ja täpne.

 

Küsis HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Mitu kuud Kärdla sadamas kirgi kütnud moodulhotellid teisaldati eile. SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Kai Kallas ütles kolmapäeva päeval, et õhtuks on need sadamast...

Uudised

Kärdla ja Palade kooli õpilased näitasid kõigis kolmes üle maailma tehtavas ainetestis kõrget taset, loodusteaduste testis aga ületasid teadmistega isegi maailma tipus olevaid Singapuri...

Digileht

Hiiu Leht 8.detsembril Arvamus: kas monument valmib veel 93 aastat? Kaitseliidu auto sattus raskesse õnnetusse Hiiumaa tulevik on väiketootjate nägu Tee ise: Jõulupärg muutub...

Uudised

Kaks kaitseliitlast viidi Hiiumaalt Tallinna haiglasse pärast õppuse Orkaan käigus autoga kraavi sõitmist.