Connect with us

Uudised

Kärdla ajalugu läbi ajalooliste kaartide II osa

repro
Mullu sügisel, 13. oktoobri Hiiu Lehes, tutvustasime lehe lugejatele Hiiumaa muinsuskaitse seltsi algatatud ja kohaliku omaalgatuse programmi toetatud projekti “Virtuaalne ajalooline Kärdla” ehk nn kaardiprojekti. Nüüdseks on projekt lõppenud, aeg otsad kokku tõmmata ning tehtut ja tuleviku­plaane ka laiemalt jagada.
Kaardiprojekti eesmärk oli ennekõike koondada ja digiteerida Kärdla asustusarengut kajastavad kaardid läbi eri ajalooperioodide kuni tänapäevani välja. Käisime läbi kõik teadaolevad kaardikogud, vahetasime infot teiste muuseumite ja ametiasutustega, sh ka väljaspool Eestit, ja suhtlesime Hiiumaa ja Kärdla ajaloo uurijatega. Leidsime päris palju uut ja huvitavat materjali ja julgen väita, et lõviosa Kärdlat puudutavatest kaartidest on meile praeguseks teada ja kirjeldatud. Kindlasti peitub Eesti ja teiste riikide arhiivihoidlate sügavustes veel Kärdla kaarte, näiteks Venemaale viidud ja seal tänaseks teadmata kadunud kalevivabriku arhiivis. Kahjuks jäid koroonapandeemia tõttu ära ka kohtumised Hiiumaa ja Kärdla ajalugu uurinud Jakob Koidu ja Elmar Vrageri järglastega, tutvumaks nende koduarhiividega, aga töö jätkub!
Kaardimaterjali koondasime Hiiumaa muuseumi ning haruldasemad ja halvemas seisukorras kaardid digiteerisime. Loodetavasti juba sellel aastal avame Kärdla asustusajaloost ja kogutud kaardimaterjalist muuseumis ka ajutise näituse.
Kuid see kõik on järgneva suure töö esimesed sammud. Järgnevalt on plaanis digiteerida ka kõik ülejäänud Kärdlat käsitlevad kaardid ja luua nendele tuginedes avalikult kättesaadav veebirakendus, kus kõigil on võimalik läbi erinevate kaardikihtide tutvuda Kärdla arenguga. Lisaks sellele ei ole me matnud maha mõtet paigutada nendele kaardikihtidele Kärdla majad: alustades rootslaste taludest, kalevivabrikust ja sellega seotud hoonetest kuni tänapäeva majadeni välja.
Sellega seoses palume ka teie kõigi abi, alates laupäevast, 1. maist avaldame Hiiumaa muinsuskaitse seltsi kodulehel www.hiiumaamuinsuskaitseselts.eu küsitluslehe, millele ootame vastuseid.
PATRICK RANG
projektijuht

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.