Connect with us

Uudised

ANNA HÄÄL | Kaasava eelarve hääletusele pääses 22 projekti 

Hiiumaa kaasava eelarve raames  saadeti mõtteid alates linnalammastest kuni kirikutorni remondini. Hindamiskomisjon otsustas 5.–25. oktoobrini toimuvale rahvahääletusele saata 22 projekti, nelja projekti puhul ei olnud nõuded täidetud. 

Kärdla osavallas osutusid valituks ratastoolikiik Kärdlasse Pargikompleksi juurde avalikuks kasutamiseks, koerte ujumisrand, Tormi tänava mänguväljak, Hausma rannaniidule linnalambad, et säilitada käpaliste elupaik ja merevaade, Kärdlasse uued pingid, Pritsumajale uus katus, Aktiivse alguse seiklusraja mitmekesistamine, kaelkirjakud Kärdla Keskväljakule, Meistrite maja köögi ja vaibatoa lae remont, Kärdla ranna võrkpalli väljakute pallipüüde aed, Kärdla lasteaia õueala valgustamine.

Pühalepa osavalla projektid on Hellamaa külakiige taastamine, Hiiumaa Meremuuseum Suursadamasse, Haljastuse taastamine Suuremõisa kortermajade vahel, Suuremõisa noortele aktiivsete tegevuste võimaldamine.

Käina osavalla projektideks külakiik Käinasse Padarimäele, Käina välikorvpalliväljaku katte uuendamine, Putkaste mänguväljak, Kassari kabeli uue tornikiivri ehitus, Käina kiriku lõunaportaali korrastamine. 

Emmaste osavallas mänguväljak Valgu külla.

Kõrgessaare osavallas Laukale avaliku mängu- ja tegelusväljaku rajamise 1.etapp – projekteerimine.

Kaasava eelarve suuruseks on  50 000 eurot, mida rakendatakse osavaldade põhiselt ja millest iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot. Idee teostamise minimaalne hinnanguline maksumus saab olla 1000 eurot ja maksimaalne maksumus 10 000 eurot.

Ettepanekute paremusjärjestuse selgitamiseks algab elektrooniline hääletus Volise keskkonnas neljapäeval, 5. oktoobril ja kestab 25. oktoobrini. Hääletada saab ka igas Hiiumaa osavallamajas – sel juhul tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. Rahvahääletusel saab osaleda vähemalt 16aastane inimene, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Hiiumaal. Hääletada saab kuni kolme ettepaneku poolt. Hääletustulemuste põhjal kinnitab vallavalitsus ettepanekute paremusjärjestuse, reastades need osavalla põhiselt. Hääletustulemused avalikustatakse 26. oktoobril.  Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu kas osavalla või ettepaneku esitaja poolt. Seega, iga hääl on oluline investeerimisotsuse tegemiseks.

Veel lugemist:

Uudised

Viscosa kultuuritehase eestvedajad ostsid neljapäeval Kõrgessaare mõisa viinaköögi ning jätkavad seal majutusasutuse pidamist, lootes samas, et hoonest saab ka kogukonnakeskus. Hotell Utoopia hakkab omanike...