Connect with us

Uudised

Emakeeleolümpiaadi teema: sõnavara õpilase pilguga

18. veebruaril toimus 29. vabariikliku emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor.
Osa võttis 41 põhikooli- ja gümnaasiumiõpilast kõigist Hiiumaa koolidest.
Tänavuse võistluse teemaks oli “Sõnavara õpilase pilguga”, korraldajaks Tartu ülikooli (TÜ) eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi juures moodustatud olümpiaadižürii koostöös TÜ teaduskooliga.
Kärdla ühisgümnaasiumi emakeeleõpetaja TiiuHeldema rääkis, et ülesanded eeldasid loovat lähenemist, laia silmaringi, head keelekasutust ja tundlikku stiilitaju.
Lisatud tabelist on näha, kuidas jagunesid olümpiaadi esikohad erinevates vanuseklassides.
Kes ja kas pääsevad Tartus märtsikuus toimuvasse lõppvooru, selgub veebruaris.

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.