Connect with us

Uudised

Keelehuvilised süüvisid nimemaagiasse

Reedel peeti Käina koolis vabariikliku emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.–12. klasside õpilastele teemal “Nimed minevikust tänapäeva”. Olümpiaadil osales 52 õpilast kõigist Hiiumaa koolidest.
Töö oli huvitav, sest nõudis lisaks teadmistele nutikust ja oskust näha sõna sisse. Nii näiteks taheti 7.–8. klassi õpilaste käest teada, kuidas väljendada nimest saadud üldnimetuse või nime sisaldava fraasiga kõigi õnnetuste ja murede allikat ning kuidas alastiolekut mehe puhul.
Huvitav oli ka ülesanne, kus tuli arvata, missuguse normingupärase grammatilise vormi kirjapildiga langeb kokku nime kirjapilt. Näiteks on nime Ammuta algvorm nii “amb” kui “ammutama”. Esimesel juhul on tegemist ilmaütleva käändega, teisel juhul käskiva kõneviisi ainsuse teise pöördega.
Või küsimus, mis sõnaliiki kuulub perekonnanimi Kawwal? Ehk missuguse kohanime saab järgmisest sõnapaarist: mees koorem. Paljud lapsed arvasid, et Koormamees.
Loomulikult tuli teada suure ja väikese algustähe õigekirja, lahendada ristsõna, kus taheti teada, mis on toponüüm, onomastika, antroponüüm, zoonüüm, missugusest nimest on saadud uued nimed Juhan, Ants, Hannes, Ville, Madli või Malle, aga ka seda, missugune rahvakalendri tähtpäev on saanud oma nimetuse eesnimest Bartholomeus?
Töid hindasid kuus Hiiumaa koolide emakeeleõpetajat: Tiiu Heldema, Maiu Hiis, Luule Oppi, Sirje Soop, Ellen Epner ja allakirjutanu. Täname kõiki osavõtjaid, õnnitleme võitjaid!

MERIKE KALLAS
Hiiumaa emakeeleõpetajate aineühenduse juht

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.