Connect with us
Avatar photo

Raul Vinni

Kuidas ma siia sattusin

Lõplikult jõudis Üksväravate pere Hiiumaale koroona-ajal, kuid eellugu on pea saja aasta pikkune. Veskimäe muusikatalu Reigis tähistas hiljuti sünnipäeva – kaks aastat tagasi kolis...

Ebaseaduslik metsaraie Ebaseaduslik metsaraie

Uudised

Keskkonnaamet alustas Õngu rabas loodushoiutööde käigus maha võetud ebaseaduslike puude tõttu kriminaalasja karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb kaitstava loodusobjekti kaitse nõuete eiramist. Kriminaalmenetlust viib...