Connect with us

Uudised

Apollo looduskaitseala seab ehitamisele piirangud

Keskkonnaministeerium algatas 5000hektarise Apollo looduskaitseala moodustamise, mis seab piirangud uute ehitiste püstitamiseks.
Hiiumaa lähistel asuva Apollo meremadaliku looduskaitseala moodustatakse Euroopas väärtustatud mere­elupaikade ja rändlindude elupaiga kaitseks.
Pärast kaitseala moodustamist tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek lisada kaitseala Natura võrgustikku Apollo loodus- ja linnualana.
Kaitseala eesmärk on kaitsta Apollo meremadalikku ja seal leiduvaid veealuseid liivamadalaid ja karisid, mis on ohustatud eeskätt mere saastumise tõttu, kuid lisaks ohustab neid elupaiku tuule­parkidega seotud ehitus­tegevus ning liivamadalaid ka kaevandamine. Ränd­lindudest kaitstakse alal langeva arvukusega auli (Clangula hyemalis), mustvaerast (Melanitta nigra), väikekajakat (Larus minutus) ja hahka (Somateria mollissima).
Lisaks eespool nimetatud loodusväärtustele on kaitseala moodustamine oluline teistegi liikide kaitseks, näiteks on tegemist olulise lesta (Platichthys flesus) kudealaga.
Keskkonnaminister Marko Pomerants selgitas, et teema on juba mõnda aega keskkonna­ministeeriumi haldus­alas arutluse all olnud ning teostatud on vajalikud seired ja uuringud, värskeim neist viidi läbi 2015. aastal.
Nagu oaasid kõrbes
“Täna on tehtud otsus – Apollo meremadaliku kaitse alla võtmine on vajalik, seda nii mere­elupaikade, see tähendab karide ja liivamadalike, ning langeva arvukusega rändlinnu­liikide talvitusala kaitseks. Kui tsiteerida looduse­meest Tiit Leitot, siis madalikud ja karid meres on nagu oaasid kõrbes – elu­rikkad laigud suhtelise vaesuse taustal,” ütles Pomerants.
Kaitseala pindala on 5216,8 hektarit keskmise sügavusega 10−20 m. Kogu kaitseala on tsoneeritud sihtkaitsevööndisse. Kaitseala asub Hiiumaast 14 km kirdes ja jääb halduslikult Hiiu valla Lehtma küla ja Lääne maakonna Noarootsi valla Einby küla territooriumile.
Kaitse-eeskirja kohaselt on kaitsealal lubatud inimeste viibimine, ujuvvahendiga sõitmine, rahvaürituse korraldamine ja kalapüük (sh majandustegevusena). Keelatud on majandus­tegevus, loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste püstitamine, välja arvatud merel navigeerimiseks vajalike ehitiste püstitamine ja nende hooldus­tööd.
Ettepaneku ala kaitse alla võtta tegi keskkonnaministeeriumile 26. jaanuaril 2011­ MTÜ Balti Keskkonnafoorum. Apollo madaliku kaitse alla võtmise otstarbekust on uuritud projekti “Natura 2000 rakendamine Eesti mere­aladel: alade valik ja kaitsemeetmed – ESTMAR” käigus. Uuringud hõlmasid linnustiku, kalastiku ja merepõhja elustiku ning elupaikade inventuure.
Kaitse­ala olulisust ränd­lindudele kinnitasid ka projekti “Eesti merealade loodus­väärtuste inventeerimine ja seire­metoodika väljatöötamine” käigus tehtud uuringud. Mõlemad viis läbi Tartu Ülikooli Eesti Mere­instituut koos partneritega.
Kaitseala algatamise otsusele järgneb kaitse­eeskirja koostamine ning avalikustamine, mille viib läbi keskkonna­amet. Kaitseala loomise kinnitab seejärel vabariigi valitsus.
Apollo ja Vinkovi madalatele planeerib energiafirma 4Energia rajada Loode-Eesti meretuulepargi sektsioonid.
Varem on minister Pomerants öelnud, et kaitseala ei pruugi takistada meretuulepargi rajamist piirkonda.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

Persoon

Kai Kallas (34) töötab Kärdla sadama kail Tareste lahe kaldal. Tema juurde kontorisse pääseb väikesest valgest uksest Yacht Service’i ellingu valges seinas, mida peaaegu...