Connect with us

Uudised

Volikogu toetab Utoopia Nr 9 Kultuuritehase projekti  

Foto: Piret Eesmaa. Marco Pärtelil on Viscosa Kultuuritehases seljataga tegus suvi. Regionaalarengu meetmesse toetuse saamiseks esitatava projekti tähtaeg on 31. augustil.
Riigipoolse toetuse laekumisel panustab Hiiumaa vald Viscosa Kultuuritehase arengusse kahe aasta jooksul 250 000 eurot. Summa võetakse Kõrgessaare programmi vahenditest. 

Endise Kõrgessaare kalatehase ruumides unikaalset kultuuriasutust arendav sihtasutus Utoopia Nr 9 on koostamas projekti regionaalarengu meetmesse “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“. Projekt tuleb esitada 31. augustiks ja võimalik rahastus peaks selguma aasta lõpuks. 

“Töötame selle nimel, et tähtajaks jõuda,“ ütles Marco Pärtel, lisades, et järgmisel kuul saab ta rääkida rohkem ja avada ka projekti sisupoolt. Kavas on taotleda meetme maksimaalset toetussummat ehk kolm miljonit eurot. Projekti 750 000 euro suuruse omaosaluse katmiseks küsis sihtasutus tuge Hiiumaa vallalt. 

Tõestasid suutlikkust

Eelnõu, toetada Utoopia Nr 9 projekti “Vicosa kultuuritehase I etapp“, oli arutusel volikogu augustikuu istungil. Skepsist näitasid üles volikogu liikmed Antti Leigri ja Inge Talts. Leigri polnud kindel, kas sihtasutuse finantsskeem on piisavalt hästi läbi mõeldud ja realistlik. Inge Talts seadis kahtluse alla, kas nii suure osa Kõrgessaare arenguks mõeldud raha suunamine kultuuri, samal ajal kui teed on korrast ära, sotsiaaltransport jätab soovida ja ees seisab maksutõus, on sihipärane. “Võime seda otsust tulevikus kahetseda,“ arvas ta.

Eelnõu esitlenud vallavanem Hergo Tasuja nentis, et teatud skepsis mis tahes rahataotlejate suhtes on kindlasti omal kohal, kuid kultuuritehase tiim on oma võimekust ja potentsiaali sel aastal piisavalt tõestanud, et tagada valla jaoks vajalik kindlustunne projekti toetamiseks. Viscosa Kultuuritehase andmetel külastas sel suvel nende korraldatud kontserte, teatrietendusi ja muid sündmusi kokku üle 10 000 inimese. 

Eelarve- ja majanduskomisjonist tuli eelnõule ettepanek, siduda valla toetus riigipoolse toetuse saamisega. Tasuja sõnul vallavalitsus seda mõtet toetas ja kavas on see eeltingimus fikseerida toetuslepingus, mis sihtasutusega sõlmitakse. Väljamaksed teeks vald 2024. ja 2025. aastal, enne peab sihtasutus ise projekti omaosalusena tasuma 500 000 eurot. Lisakohustusi vald toetuse andmisega ei võta, sest arengustrateegias on eelnimetatud summa ette nähtud Kõrgessaare piirkonna arendamiseks.

Kõrgessaare elab

Volikogu liige Aira Toss tõi välja, et tänu Viscosa Kultuuritehasele on Kõrgessaarest saanud väga kiirelt arenev piirkond. “Valla eesmärk ongi ju, et igal pool oleks elu,“ viitas ta ning soovitas Viscosa Kultuuritehase edusse uskuda. “Maksutulu saame siis, kui meil on maksumaksjaid ja nemad tulevad siis, kui neil on siin teha ka muud kui ainult tööd,“ ütles Toss.

Volikogu liige Aili Küttim, kes juhtinud ka kunagise Kõrgessaare valla volikogu, tänas ja tunnustas nii vallavalitsust kui volikogu piirkonda panustamise eest. “Mitmed inimesed on öelnud, et olid lootuse täiesti kaotanud ja arvanud, et kalatehasega ei juhtu enam kunagi midagi ja see jääbki sellisesse olukorda,“ vahendas ta tema kõrvu jõudnud tänu muutuste ja uute võimaluste eest. 

Eelnõu toetas 12 volikogu liiget, vastu oli neli ja erapooletuks jäi kaks liiget.

Kalatehasest MTÜks

Kõrgessaare programmiga nägi praegune koalitsioon ette, kasutada nelja aasta jooksul 500 000 eurot piirkonna arendusprojektideks. Pool summast planeeritakse nüüd Viscosa Kultuuritehase arengu toetuseks. 

Sihtasutus Utoopia nr 9 asutasid MTÜ Viscosa Kultuuritehas juhatuse liige Marco Pärtel (OÜ Pritcom invest), ettevõtjad Allan Kool (OÜ Loob & Kool) ja Risto Abel (OÜAbel Projects).

Sihtasutuse eesmärk on hallata ja arendada kogu kompleksi, mille koosseisu kuulub neli kinnistut, 7 hektarit maad ning 10 000 m2 katusealust pinda Kõrgessaare aleviku südames.

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...