Connect with us

Uudised

Romude äraveoks vaja oskusi ja lube

Ilmad on muutunud soojemaks ning seoses kevadiste koristustöödega võib välja ilmuda vana­metalli, millest soovitakse vabaneda.
Kevadine koristusaeg peibutab tegutsema ka ilma tegevusloata metalliärimehi, kes tegelevad mitmesuguste romude äraveo ja lammutusega, kuid võivad oma tegevusega ohustada keskkonda.
Ajalehtedes, kui ka muude kanalite kaudu ilmuvad sageli kuulutused, milles pakutakse abi (ostan, kogun, vean) vanametalli, romuautode või elektroonikaromude koristamiseks. Ühest küljest on see tänuväärt ettevõtmine, kuid samas võib oskamatu tegutsemine tekitada keskkonnale korvamatut kahju. Väljapakutud tegevus on rangelt reguleeritud jäätmeseadusega ning teenust pakkuvalt ettevõtjalt nõutakse üldjuhul metallijäätmeluba või ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi.
Kui postkastidesse pandud või ajalehtedes avaldatud kuulutustes on ainsaks kontaktiks mobiiltelefoni number, siis on põhjust selle “metalliärimehe” seaduslikus tegutsemises kahelda. Sageli eristabki ametlikult tegutsevaid ettevõtteid mitte­ametlikest see, et esimesed avalikustavad oma tegevust reklaamides nii oma nime kui ka kontaktandmed, kuid teised annavad endast teada vaid telefoninumbri.
Nn mustalt tegutsevate ettevõtjate puhul ei ole teada, kuidas nad nii elektroonika- kui ka autoromudest eemaldavad ja kuhu toimetavad ohtlikke vedelikke ja ohtlikke osi ning muid materjale, mida vanametallina ei saa kokkuostupunktidesse üle anda. Kui need satuvad metsa alla või põletatakse, siis on ohus nii loodus kui ka meie kõigi tervis.
Jäätmete üleandja peab olema veendunud, et vastuvõtjal on jäätmete käitlemiseks (sh jäätmete kogumiseks) ka tegevusload, mis annavad õiguse üleantud jäätmete käitlemiseks. Seega kui soovite metallijäätmetest vabaneda, küsige teenusepakkujalt lisateavet (nimi, lubade olemasolu – kuni lubade ettenäitamiseni). Seadust rikub ka see, kes annab metallijäätmed üle ebaseaduslikule teenusepakkujale.
Seaduslikult tegutsevate jäätmekäitlejate kohta on info olemas keskkonnaagentuuri kodulehel http://www.keskkonnaagentuur.ee/  keskkonnalubade infosüsteemis, kuid seda saab küsida ka keskkonnaametist http://www.keskkonnaamet.ee/
Samuti tekitavad sellised metalliärimehed kõlvatut konkurentsi  jäätmekäitlejate suhtes, kes on väljaõppele ja vajalikele seadmetele kulutusi teinud.
Anonüümsete ja kontrollimata kuulutuste teenuse kasutamisega aitame kaasa looduse saastamisele.

Kaili Kuusk
keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.