Connect with us

Uudised

Põrutav uudis Kassari kohta

HARDA ROOSNA
Kassari elanik Rein Järva sai kuus aastat hiljem teada, et Kassari, mille nimeski veel märk Hiiumaa kaas-saareks olemise kohta, ei olegi enam saar! Kassari haridus­seltsi liikmed said juhtunust teada pisut varem, aga leppida sellega ei taha nemadki.
“Saadan Teile teadmiseks edasi minu kirjavahetuse maaametiga, millest selgub, et Kassari ei olegi enam Eesti suuruselt viies saar. Meid on saarte nimistust maha arvatud! Kassarlased ja hiidlased seda vaevalt et teavad – see on küll põrutav uudis,” kirjutas Rein Järva Hiiu Lehele ja lisas alla tiitli “üks kassarimaalastest”.
Fakt, et Kassari saar on kuhugi kadunud, jõudis Rein Järvani 5.veebruari Posti­mehest, kus nn kartograafilise silmakontrolli rubriigis oli maaameti töötaja Eleri Hirve koostatud Eesti saarte kaart.
Seejärel saatis ta vabariigi aastapäeval Hirvele päringu: “Saared kõik ilusasti suuruse järgi järjekorras: Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja üllatus – sellest järgmine Naissaar. Kus siis Eesti suuruselt viies ehk meile armas Kassari on või ta polegi enam saar?”
Maaameti ruumiandmete osakonna töötaja Eleri Hirv vastas talle, et lähtus kaardi koostamisel ameti ruumiandmetest ja 2015 koostatud EELIS mere­saarte nimestikust. “Viimase põhjal on Kassari maakerke tulemusena Hiiumaaga liitunud ega kuulu meresaarte ametlikku nimistusse. Seetõttu jätsin ka oma kaardil Kassari Hiiumaa külge,” selgitas Hirv.  “Usun, et kohalike jaoks on Kassari ikka saar ja võibolla polegi oluline, kas register kajastab seda või mitte,”  lohutas ta kirjutajat.
Rein Järvat see vastus väga ei lohutanud, kuigi ta tänas maaameti töötajat põrutava uudise eest, et Kassari polegi enam omaette meresaar: “Muidugi on saar juba ammugi emasaare külge kasvanud, kuid kõik kassarlased teavad siiani, et elame omaette ja suuruselt viiendal Eestimaa saarel – väga kahju, kui meid on maha arvatud meresaarte nimistust.”
Ka Kassari haridusseltsi liige, koduloo uurija ja Hiiumaa muuseumi töötaja Merike Niimann ütles, et kassarlased on sellest muudatusest häiritud. Neile tundus imelik, et kassarlaste käest keegi arvamust ei küsinud ja neile seda isegi ei öeldud.
“Linda [Tikk] tõi selle teadmise Saarte Kogust, ta on Hiiumaa esindaja seal aastast 2018,” ütles Niimann. “Oleme asunud sellele teele, et Kassari tuleb ikkagi tunnistada saareks ja seisame selle eest Saarte Kogus. Eriti palju pole me veel suutnud selle heaks ära teha, aga  selline plaan meil on igatahes,” kinnitas Niimann.
Teda häiris, et Kassari elanikke sellest muudatusest üldse ei teavitatud. “Oleks võinud ikkagi inimesed kokku kutsuda ja meilt ka küsida. See, et mingil ajal on maad merest nii palju väljas,  ei ole ju mingi näitaja – mine vaata praegugi, meri on tee äärde välja ja luiged ujuvad maantee kõrval. Ja meie saare pindala peaks olema kuskil 19 ruutkilomeetrit, kas nüüd järsku oleme kahanenud alla kümne ruutkilomeetri?” küsis Niimann retooriliselt.
“Imelik, et nii meelevaldselt neid asju tehakse – see ei meeldi meile kohe üldse,”
Kaas saarest Hiiumaaks
Muudatus meresaarte nimistus, mis Kassari saare Hiiumaa osaks muutis, aga tehti juba 2015. aastal. Maaameti selgituses on kirjas, et nimestiku koostamisel kasutati põhikaarti mõõt­kavaga 1:10 000, kombineeritud andmed saadi aeropildistamise ja laserskaneerimisega keskmise veeseisu ajal ning saarteks arvestati vähemalt 10 m² suuruseid maismaa-alasid, mis on merega ümbritsetud.
Sellega lisandus Eestile 700 meresaart ja meresaarte nimistust arvati välja kolm saart: “2015. aasta arvestuses on maakerke tulemusena teiste saartega liitunud ega kuulu EELISe meresaarte nimistusse Kassari, Võilaid ja Suur-Tulpe.”

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.