Connect with us

Uudised

Ministeerium jättis meretuulepargi KMH aruande kinnitamata

Keskkonnaministeerium teatas 13. juulil arendajale, Nelja Energiale, et jättis heaks kiitmata Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise aruande. AS Nelja Energia esitas aruande kinnitamiseks mullu 16. augustil.
13. juulil keskkonnaminister Siim Kiisleri allkirjastatud vastukirjas on otsus jätta Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH aruanne heaks kiitmata ja keskkonnanõuded määramata ning tagastada aruanne ASile Nelja Energia selle parandamiseks ja täiendamiseks ning täiendavaks avalikustamiseks. Samas kirjas on välja toodud suur hulk puudusi, mis aruande koostajal tuleb parandada enne uut avalikustamist.
Kirjas seisab, et kuigi keskkonnaministeerium nõustus muudatustega heakskiidetud KMH programmis (tuuleenergia arendusalade hulka ei kuulu enam Kuivalõuka/Neupokojevi madal ning Apollo madal; KMH juhtekspert vahetus), ei vasta heakskiitmiseks esitatud Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH aruanne 22. juunil 2010 heakskiidetud KMH programmile.
Näiteks tuuakse välja, et heakskiitmiseks esitatud aruandes on küll kirjeldatud ja hinnatud merekaablite paigaldamise ja kasutamisega kaasnevat keskkonnamõju, samas ei ole aga hindamisel arvestatud merekaablite võimalikke alternatiivseid asukohti ning nendega kaasnevat keskkonnamõju kumulatiivselt muude mõjudega.
Eellugu
Arendaja taotles 2006. aastal keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusluba avamere tuuleparkide rajamiseks Apollo, Vinkovi ja Neupokojevi madalatele ning madalamale merealale madalike vahel. Tuulepark on kavas merekaabli abil ühendada vähemalt Eesti põhivõrguga, võimalusel Soome ja Rootsi põhivõrguga.
Samal aastal algatas ministeerium tuulepargi keskkonnamõju hindamise. 2007 esitas arendaja ministeeriumile heakskiitmiseks KMH programmi. Ministeerium kiitis selle heaks 2010. KMH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu toimusid aprillis-mais 2011. 2017 küsis arendaja ministeeriumilt nõusolekut heakskiidetud KMH programmi muudatustele ja keskkonnaministeerium nõustus.
2016 tegi MTÜ Hiiu Tuul ministeeriumile ettepaneku võtta riikliku kaitse alla ka Vinkovi madala mereala. Seepeale peatas ministeerium 2017. aastal ASi Nelja Energia vee erikasutusloa taotluse menetluse. Tänavu mais otsustas ministeerium, et Vinkovi madalat eraldiseisvana riikliku kaitse alla ei võeta.

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...