Connect with us

Uudised

Laste näoga kool – muutused kasvatavad

Eriolukorra ajal alguse saanud kaugõpe koolides tähistab lähi päevil esimest aastapäeva ja Kärdla Põhikooli 9. klasside õpilastel on jäänud 100 päeva lõpuaktuseni. Viimasel kalendriaastal on kool ja kogukond pidanud koostöiselt rohkem õppima ja kohanema ning seda rohkemgi kui õpilased ise. Küll distantsilt õppe protsesse juhtides, küll hübriidselt õppekasvatustöös uut ja vana põimides ning lõimides. Vaevu jõuad endale uue oskuse selgeks teha, kui tuleb ette võtta uus suuna muutus ja jälle kohaneda.

Möödunud aasta kogemused ja haridusuuringud on näidanud, et uutmoodi kool on tulnud, et jääda. Haridusfoorumi korraldatud uuringu “Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses kaugõppes” autorid nägid tekkinud olukorda äärmusliku testsituatsioonina, mis näitas kõigi hariduse osapoolte valmis olekut üleminekuks mudelile, mis põhineb õppija enesejuhtimisel ja digitehnoloogiate kasutamisel.

Unistused kannavad edasi

Eelmisel aastal, kolm päeva enne eriolukorra kehtestamist, toimus Kärdla Põhikoolis juba traditsiooniks kujunenud pidulik sündmus lõpuklassidele – 100 päeva enne lõpuaktust. Õhtu oli täis muusikalisi üllatusi, maitseelamusi ja seltskonnatantse, mis said erilise hoo sisse just viimastel minutitel. Tagantjärele oskame neid hetki eriliselt hinnata. Tänavu pidi pidulik sündmus taas aset leidma ja toimuma 11. märtsil. Samal päeval pandi koolid uuesti lukku. Ülikonnad ja pidulikud õhtukleidid jäid kappi ootama seda erilist koosolemise sündmust, mida aastakümnete pärast vilistlaste kokkutulekul meenutada. Unistamist, et saame lõpetajatega koos selle erilise õhtu teoks teha, ei saa keegi keelata. Unistused kannavad meid edasi.

Laste nägu kool on see, millest õpilased ise unistavad ning lugude kaudu meeles peavad. Täiskasvanute roll on toetada lapsi nende unistuste täitumisel. Põhikooli lõpuklassidele läbi viidava ettevõtlus- ja karjääri õppe tunni raames palusime õpilastel meenutada lugusid oma kooliajast ja kuue sõnaga kirja panna, mis on nende arvates meie kooli unistus.

Avaram mõtlemine

Avaramalt mõeldes ei taba ootamatud muudatused meid nii valusasti, kui näeme muutuses võimalust inimesena ja organisatsioonina kasvada. Muutunud õpiolud on seadnud iga pere, kus kasvamas kooli laps, uute valikute ette. Õpetajaskonnast ja koolijuhist rääkimata. Oleksite ja poleksite asemel on aset leidnud reaalsed pingutused uuendustega hakkamasaamisel. Sedavõrd mastaapsete pingutustega pikka maad ei kesta. Vaja on leida tasakaal vabaduse ja vastutuse vahel. Vaja on uue kümnendi võtmes läbi mõelda kooli roll kasvamisel, arengus ning tulevikuks oskuste omandamisel. Tark ja Tegus Eesti 2035 asetab kõige keskmesse õppija. Üks raporti autoritest, prof Marju Lauristin, viitas Eesti 21. sajandi hariduse välja kutsetest rääkides uutele kirjaoskustele, nagu näiteks andmekirjaoskus, tervise kirjaoskus, numbri kirjaoskus, suhtekirjaoskus. Hariduse kaudu peab inimene olema valmis tulevikuks.

Haridusmajakas 2035

Hiiumaa valla arengukava 2035+, mis justkui majakana näitab suunda aastani 2035, sõnastab haridus valdkonna soovitud seisundi: arimad arenguvõ imalused on tagatud igale lapsele ja tä iskasvanule.

Just soovist, tagada parimat lastele ja kooliga seotud täiskasvanutele, on Kärdla Põhikool alustanud paralleelselt uue koolimaja ehituse hanke väljakuulutamisega ka oma kooli uue perioodi arengu kava ettevalmistamisega. Arengukava loomise protsessi on kaasatud nii õpetajad, lapsevanemad, koostööpartnerid, kooli pidaja kui ka õpilased. Liituda saab seitsme erineva juhtrühmaga, kellel seisab ees erinevatest materjalidest olulisemate ideede välja toomine, mida uue kooli sisusse kaasa võtta.

Kogu koolipere on kaasas

Käimasolev kalendriaasta on meid õpetanud mõistma kogukonna rolli kasvamisel ja arengul. Ja mitte ainult kooliväliste tegevuste planeerimisel, vaid õppijate tuleviku kujundamisel. Just muutused kasvatavad kokku. Oleme õppinud üksteist paremini tundma, iseennast paremini tundma. Üleöö said lapsevanemad õpiprotsessi osaks ja aastajagu koduõppe kogemust. Mis on heaks tõukeks koos lapsevanematega luua laste näoga kooli.

Kool on enamat kui teadmised

Lastele loodud kool on pidev sildade loomine erinevate õppevormide vahel, soovist hoida õpilaste õpitahet. Tahet, mis kannab läbi terve elu. Lisaks teadmiste jagamisele, on koolil suur roll eluks praktiliste oskuste õpetamisel ja seda väga erinevatel viisidel. Müüt õpetajast kui teadmiste ainuvalitsejast, on saamas minevikuks. Õpetaja on inspireerija, mõtestaja ning seoste looja. Tuleviku koolis on senisest suurem roll ennastjuhtival kooliperel, kellel on oskus probleeme lahendada, oma emotsioonidega toime tulla ja vastutust võtta.

Lõpuklasside koolilood

Tänased lõpetajad meenutavad lugusid, kus kool on loonud neile võimalusi katsetada erinevaid asju, andnud julgust kukkuda, harjutada ja siis taas püsti tõusta. “Kui sa ei distsiplineeri ennast, siis sa kukud läbi” jagasid oma koolikogemust kaks lõpuklassi õpilast. Hinnatakse kogemust, kus õpilastele anti võimalus proovida erinevaid rolle ja sellega jagati vastutust (nt spordipäeval kohtunikud või õpetajate päeval õpetajad). Noorte hinnangul on lõpuks kõige olulisemaks inimesed ise sinu ümber, head suhted, oskus kokku leppida ja kohaneda uutes olukordades.

Südamlik oli ühe lõpuklassi noormehe jagatud mälestus klasside reisist Kihnu, kus õpiti üksteist palju paremini tundma. Eks vahel peab minema koos kaugele, et tagasi tulles olla üksteisega lähedasem. On eriline aeg hariduses. On uute võimaluste aeg. On uute alguste aeg. Unistused kannavad meid edasi ja nii sünnibki laste näoga kool, kus kogukond saab väljendada hoolivust ja hoitust. Ja kes teab, ehk on käesolev pingeline aeg tõukeks mõnele õpilasele, et valida tulevikus õpetaja elukutse ja tulla Hiiumaale tagasi.

MARGIT KAGADZE, Kärdla põhikooli direktor
Arengukava projektimeeskonna poolt olid loo kirjutamisel toeks õppejuht Liisi Mäeumbaed ja sotsiaalpedagoog Agnes Alvela.
*Näiteid Kärdla Põhikooli lõpuklasside õpilaste vastustest, milline on Kärdla kooli unistus:
Aidata lastel pärisellu suunduda!
Parim koht õpilastele ja õpetajatele
Õpilased õpivad hästi ja saavad tulevikus edukaks
Korralik haridus ja sõbralik keskkond
Anda kõigile õpilastele keskmisest parem haridus
Et õpilased oleksid uudishimulikud!
Et kõigil õpilastel oleks hea ja paljulubav tulevik
Laiendada valikuvõimalusi ja olla väärikas kool
Harida õpilasi ja aidata nende unistused täide viia!

Veel lugemist:

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

Elu

Simo (32), Annamaria (36), Henri (7) ja Arabella (5) Venski kolisid Hiiumaale lõppeva aasta kevadel. Võiks öelda, et hüppasid pea ees tundmatusse, sest kindlat...

In Memoriam

Jõulude ajal lahkus 79. eluaastal raske haiguse järel nimekas Hiiumaa ettevõtja ja ühiskonna­tegelane Mati Nurs. Tema näol kaotas Hiiumaa ühe mõjukama mehe, kes läbi...

In Memoriam

„Igavest Valgust, armas sõber!“ ütleb Hirmuste küla mees Erkki-Sven Tüür, mälestades omaküla meest Riho Sibulat, kes pühapäeval taevastele lavadele suundus. „Riho enneaegne lahkumine on...