Connect with us

Uudised

Intervjuu vallavanemaga

Hiiumaa valla­volikogu opositsioon on algatanud vallavanem Reili Ranna umbusaldamise, mille hääletus toimub neljapäevasel volikogu istungil.
Peamine süüdistus on, et valla­valitsuse eeltöö uue spordikompleksi rajamisel pole olnud piisav ning valmiv 16 meetri kõrgune hoone seab ohtu haigla helikopteriplatsi kasutamise, kuna asub osaliselt maandumisplatsi lõunapoolses lennukoridoris.
Eelmises lehes kirjutasime, et vallavalitsus on leidmas kõiki osapooli rahuldavat lahendust ja helikopterile rajatakse haigla juurde uus maandumisplats. Tänase lehe arvamusküljel toob üks umbusalduse algatajatest Inge Talts välja uusi vastuargumente.
Umbusalduse ja tänase arvamusloo põhjal koostatud küsimustele vastab Hiiumaa vallavanem Reili Rand.
Kas vallavalitsusel olid volitused nende kahe lepingu: arhitektuurivõistluse korraldamise ja projekteerimise lepingu sõlmimiseks?
22. märtsil 2018 volitas voli­kogu vallavalitsust korraldama spordikeskuse hoone ja ümbritseva välisruumi avatud arhitektuurivõistlust otsusega “Arhitektuurivõistluse korraldamine”. Spordi­keskuse ehitamise investeerimise otsustas volikogu 31. oktoobril 2018 vastu võetud Hiiumaa valla eelarve­strateegias ja kavandas sinna ka 2019. aastaks vahendid. Pärast seda otsustas valla­valitsus korraldada riigihanke Hiiumaa spordikeskuse ja ümbritseva väliruumi projekteerimiseks ja sõlmis lepingu võitjaga. Võitjaga sõlmitud lepingust informeeris vallavalitsus volikogu 22. detsembril 2018.
Vastavalt seadusele (KOFS § 28 lg 3) võib vallavalitsus sõlmida lepinguid, millega antakse laenu või tagatakse kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks, kooskõlas eelarvestrateegiaga ja volikogu antud volituse alusel. Spordikeskusesse planeeritud investeeringud on kirjas volikogule esitatud 2019. a eelarve eelnõus. Muudatusettepanekuid nimetatud investeeringutesse ei ole tulnud.
Kas üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise, vastuvõtmise ja kehtestamise protsessis on vallavalitsus mingite toimingute järjekorda rikkunud?  
Vallavalitsus ei ole toimingute järjekorda rikkunud. Põllu tänava detailplaneering on vastu võetud, kehtestatud veel pole. Avalik väljapanek on lõppenud, ees ootab avalik arutelu 26. veebruaril. Kõik kerkinud küsimused saame seal läbi arutada ja tutvustada lahendusettepanekuid. Volikogule kehtestamiseks esitame detailplaneeringu siis, kui küsimused on lahenduse leidnud.
Seadusest tulenevalt võib ehitusprojekti koostada igal ajal, kuid ehitusluba ei saa väljastada enne, kui detailplaneering on kehtestatud.
Kas vallavalitsus vastas haigla 25. aprilli 2018 kirjale, milles tehti ette­panek kohtuda meditsiinilise lennutranspordi tuleviku teemal? 
2018. aasta jooksul tegutsesime teadmises, et spordi­keskuse rajamine helikopteri­platsi kasutamise jätkumist senistel alustel ei sega. Haigla ja valla vahel on koostööd tehtud hoolimata sellest, et aprillis saadetud kirjale vastust kahetsusväärselt ei läinud.
Lennuameti kooskõlastuskiri 4. detsembrist 2018 tegi vallavalitsuse uuesti murelikuks ning selle tulemusena saigi kokku kutsutud ümarlaud eesmärgiga koos tõdeda, et probleemi tegelikult ei ole. Ümarlaual kerkinud uued asjaolud aga kergitasid siiski probleemid, millele täna kõikide osapooltega koos lahendusi otsime.
Ümarlaud vallavalitsuse, haigla, lennuameti, PPA lennusalga ja planeerija osavõtul toimus 7. jaanuaril 2019. Sellele on järgnenud eraldi kohtumised ning infovahetus kõikide osapooltega.
Kas haigla nõusolek helikopteriplatsi teisaldamiseks on olemas või seda ei ole?  
Vallavalitsus on olnud kopteri­platsi küsimuses lahenduse leidmiseks aktiivses suhtluses haigla juhatusega, kes on tegutsenud nõukogu teadmisel. Haigla nõusolek on fikseeritud ja allkirjastatud 12. veebruari 2019 kohtumise protokollis. Lepiti kokku, et haigla on nõus kopteriplatsi asukoha muutmisega; asukoht peab olema selline, millele saab hiljem sertifitseeringut taotleda; ehituse perioodil ei tohi kopteri­teenindus katkeda ja et kopteri­platsi ehitust rahastab vald. Järgmise kohtumise peavad vald ja haigla täna.
Kui palju kopteriplats vallavalitsuse arvutuste kohaselt maksta võiks – 100 000 või 200 000 eurot?
Vallavalitsuse arvutuste kohaselt on kopteriplatsi eeldatav maksumus tänaste arvutuste kohaselt maksimaalselt 100 000 eurot, mis sisaldab projekteerimist ja ehitust. Kulu kavandame 2020. aasta valla eelarvesse. Ehituse juures tuleb tähele panna, et piirdeaia rajamine ümber kopteriplatsi ei ole kohustuslik ja juurdepääsutee pikkus sõltub lõplikust asukohast.
Kas helikopteriplats uues asukohas suurendab küttekulusid ja pikendab õpilaste tee­konda spordikeskusesse?  
Haigla küttekulusid uue kopteri­platsi rajamine ei muuda, sest uut kopteriplatsi ega teed selleni ei rajata maakütte peale.
Teekond spordihoonesse ei sõltu kopteriplatsi asukohast. Oleme lähtunud haigla seisukohast, et laste liikumistee ei ristuks kiirabiteega.
Kui suured on olnud seni tehtud kulutused spordikeskuse projekteerimiseks?  
Arhitektuurivõistluse läbi viimise kogukulu oli 35 350 eurot, millest 9000 eurot tuli kultuurkapitalilt. Detail­planeeringu koostamise
kulud on kogusummas 6 000 eurot.
Arhitektuurikonkursi lepingu järgi oli projekteerimise kogusumma 456 988 eurot, millest on välja makstud spordikeskuse eskiisi korrigeerimine summas 42 000 (koos käibemaksuga) ja järgmine väljamakse on eelprojekti vahemakse summas 72 000 eurot (koos käibemaksuga).
Kui kaua võib uue helikopteriplatsi rajamise protsess venitada spordi­keskuse ehituse algust?  
Üks protsess ei tohi teist segada ja kopteriplatsi peab ka ehitustööde ajal olema võimalik iga päev kasutada. Spordikeskuse projekteerimise ajal on võimalik kopteri­platsi projekteerimise ja ehitusega juba alustada. Detailplaneeringu kehtestamise eelduseks on kopteriplatsile lahenduse leidmine ja protsessiga alustamine.
Töös on rahastuslepingu sõlmimine kultuuriministeeriumiga spordikeskuse 2019. aasta rahastuse osas.
Miks ei ole küsitud haigla nõukogu seisukohta helikopteriplatsi kohta, platsi rajamise kulusid sisse kirjutatud selle aasta eelarvesse ja sisse antud uue platsi DP algatamise eelnõu?
Antud küsimuses on haiglat esindanud haigla juhatus, kes on tegutsenud nõukogu teadmisel.
Tuletan meelde, et tänane olukord ning uue kopteriplatsi rajamise vajadus on selgeks saanud hiljuti ning konkreetsete sammudeni saab minna kohe, kui kopteri­platsi uus asukoht on üheselt selge ja saanud kõigi osapoolte heakskiidu.
Kas tulevases spordi­keskuses saab 60 meetri jooksu võistlusi korraldada?
Spordikeskuse projekteerimisel on ülesandeks antud 60meetrise, koos stardi- ja pidurdusmaaga 75meetrise jooksuraja kavandamine.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

Persoon

Kai Kallas (34) töötab Kärdla sadama kail Tareste lahe kaldal. Tema juurde kontorisse pääseb väikesest valgest uksest Yacht Service’i ellingu valges seinas, mida peaaegu...