Connect with us

Uudised

Emmastel suurim maksulaekumine

Eelmise aasta maksu­laekumiste põhjal oli Hiiumaa edukaim vald Emmaste, mille maksutulu kasvas 2013. aastaga võrreldes 10 protsenti.
Neljast Hiiumaa vallast kahe eelarve täitus suuremas mahus kui planeeritud, kahes aga väiksemas mahus kui eelarves planeeritud.
1256 [siin ja edaspidi kasutatud siseministeeriumi andmeid 1. jaanuari 2015. a
seisuga – H.T.] elanikuga Emmaste valla eelarvesse laekus 2014. aastal tulumaksu 104,4 protsenti planeeritust ehk 822 478 eurot.
Sealjuures korrigeerisid kolm valda – Hiiu, Käina ja Pühalepa – maksulaekumise prognoosi lisaeelarvega. Kõige täpsemini sai sellega hakkama Käina vald, mille maksulaekumine oli aasta lõpuks 100,5 protsenti ehk 1 287 863 eurot. Aasta alguses planeeriti 1 251 916 ja lisaeelarvega lisati prognoosile 30 000 eurot.
Pühalepa valla tulumaksu laekumine oli aasta lõpuks täitunud 97,5 protsenti. Aasta alguse prognoosile ehk 913 500 eurole lisati lisaeelarvega 60 000, ent see osutus veidi ülepakutuks. Kokku laekus 949 143 eurot.
Hiiu vald prognoosis aasta alguses 13protsendilist maksutulu kasvu. Aasta esimesed kaks kuud olidki optimistlikud, ent teine poolaasta sundis korrektuure tegema. Lisaeelarvega vähendati maksuprognoosi
115 000 euro võrra, 3 160 000ni.
Eelarve täitumine oli aasta kokkuvõttes siiski saare madalaim ehk 94,2 protsenti planeeritust.
Emmastel suurim kasv
Võrreldes omavahel aastaid 2013 ja 2014, kasvas enim Emmaste tulumaksulaekumine – peaaegu 10, täpsemalt 9,58 protsenti. 750 000 eurolt 822 000 euroni. Aasta varem oli kasv 7 protsenti.
Käina ja Hiiu valla näitajad oli peaaegu võrdsed. Mõlema kasvunumber aastataguse ajaga oli 8 protsenti. Tõsi, Hiiu valla 2014. aasta eelarves on kogu maksutulu koos maamaksuga, tulumaksu ei ole eraldi välja toodud. Hiiu valla maksutulu kasvas ka aasta eest 8 protsenti, Käina vallal 6,7 protsenti.
Pühalepa tulumaksu laekumise kasv oli kõige tagasi­hoidlikum – 5 protsenti. Samas, aasta eest tehti jällegi kõige suurem arenguhüpe kui tulumaksu laekus koguni 14 protsenti varasemast enam.
Ka elaniku kohta laekus enim maksutulu Emmastes – 648 eurot. Teine oli selles arvestuse Hiiu vald: 4757 elanikuga vald kogus 615 eurot maksutulu elaniku kohta.
Käina, kus elab 2112 inimest, kogus 608 eurot ja 1584 elanikuga Pühalepa 592 eurot elaniku kohta.
Absoluutarvudes kogus kõige rohkem maksutulu loomulikult maakonna rahvarohkeim Hiiu vald – 2 975 625 eurot.

Veel lugemist:

Uudised

Kärdla ja Palade kooli õpilased näitasid kõigis kolmes üle maailma tehtavas ainetestis kõrget taset, loodusteaduste testis aga ületasid teadmistega isegi maailma tipus olevaid Singapuri...

Ahto ilmajutud

Olulist lumelisa viimastel päevadel tulnud pole. Järgnevad päevad tulevad talviselt karged. Igatahes paistab see talveidüll selleks korraks tasapisi lõpule jõudvat, kuna uue nädala algul...

Uudised

Kaks kaitseliitlast viidi Hiiumaalt Tallinna haiglasse pärast õppuse Orkaan käigus autoga kraavi sõitmist.

Uudised

Viscosa kultuuritehase eestvedajad ostsid neljapäeval Kõrgessaare mõisa viinaköögi ning jätkavad seal majutusasutuse pidamist, lootes samas, et hoonest saab ka kogukonnakeskus. Hotell Utoopia hakkab omanike...