Connect with us

Uudised

Astangu keskus ootab puudega inimesi

Tallinnas asuv Astangu kutse­rehabilitatsiooni keskus pakub tööealistele erivajadusega inimestele laia valikut tasuta teenuseid, et neid läbi tööoskuste ja -võime arendamise tööeluks ette valmistada.
Alates sellest, kui Astangu 1996. aastal teenuseid pakkuma hakkas, on keskuse toel avatud tööturule suundunud sadu inimesi.
Keskuse direktori asetäitja Liina Teesalu sõnab: “Astangu keskus on inimeste tööle aitamisel edukas tänu ainulaadsele lähenemisele – siin saab inimene asjatundlike spetsialistide toel kasu just tema eesmärkide ja vajaduste põhjal loodud mitmekesiste teenuste kombinatsioonist, mis aitab inimesel oma elu positiivses suunas muuta.”
Ootame ka hiidlasi
Astangule on soojalt teretulnud ka Hiiumaa inimesed. Keskuse teenuste konsultandi Inga Varno kogemuse kohaselt ei ole pealinnast kaugemale jäävate piirkondade inimesed tihti teadlikud, et Astangul oleks neile suurepäraseid võimalusi.
“Võib-olla peitub selle taga vähene teadlikkus meie keskusest, võib-olla hirm, et inimene ei saa kodust kaugel, Tallinnas, hakkama või et elu suures linnas oleks majanduslikult liiga kulukas  – aga olen ikka ja jälle näinud, kuidas Astanguga tutvuma tulnud ja siinset keskkonda kogenud inimestel need kõhklused kaovad.”
Mitmekesine tugi
Astangu teenused võib jagada kuueks valdkonnaks, mis ulatuvad sobivate võimaluste väljaselgitamisest kuni tööleasumise järgse nõustamiseni.
Tihti on inimene ja tema lähedased segaduses ning lihtsalt ei tea, millised võimalused tal tema soove, huvisid, võimeid ja eripärasid arvesse võttes üleüldse olemas on. Sellises olukorras on palju abi Astangu nn hindamise ja nõustamise teenusest, mille käigus aitame leida inimese jaoks sobivad teenused ja/või eneseteostuse võimalused.
Esmalt selgitatakse välja inimese soovid ja võimed, seejärel nõustatakse teenuste ja toetuste osas ja antakse vajalikud kontaktid.
Sotsiaaltöötaja Leelo Ainsoo sõnul on selline võimaluste väljaselgitamine kasulik mitte ainult nendele, kel soov tulla Astangule õppima, vaid kõigile, kes soovivad ülevaadet talle või tema lähedasele sobivatest tegevusvõimalustest – nii kodukandis kui mujal.
Astangu keskuses saab õppida, sh kutseharidust omandada, mitmesugustel kursustel. Need jagunevad kohanemiskursusteks (üheaastased, eri suunitlustega kursused, eesmärgiks suurendada inimese iseseisvust ja sotsiaalseid oskusi ning toetada erialavalikut); tööõppekursusteks (pagaritöö ning puhastus- ja koduteeninduse erialad); kutsehariduskursusteks (tarkvaraarendaja, bürootöötaja, tisleri, abikoka erialad, mida õpetatakse koostöös Haapsalu kutsehariduskeskusega). Lisaks tegutseb Astangul peaajutraumajärgne taastumiskursus ning kursus “Sissejuhatus infotehnoloogiasse”. Lisainfot Astangul õppimise kohta saab veebilehelt www.astangu.ee ja
tel 687 7231.
Rahvusvaheline koostöö
Keskuse pakutavad arenemisvõimalused ei piirdu ainult Eestiga: kuna Astangu teeb sisukat koostööd kutserehabilitatsioonikeskustega Euroopas, on meie õppijatel viimastel aastatel olnud võimalik käia praktikal näiteks Saksamaal, Portugalis, Soomes ja mujal.
Õppetöö alternatiivina on võimalik töötada käsitöö kaitstud töötoas, kus pakume inimese eripäradega arvestades jõukohast tööd, aitame tal areneda ja leida töökoha avatud tööturul. Töötuppa on oodatud täisealised inimesed, kes soovivad teha käsitööd ning selle käigus arendada olemasolevaid ja õppida uusi tööoskusi. Näiteks saab õmmelda, kududa, viltida, tikkida jms. Töötoas pakume tasustatud tööd esmaspäevast neljapäevani kuus tundi päevas, tasuta lõunasööki, heade spetsialistide juhendamist; vajadusel rehabilitatsioonispetsialisti toetust ja majutust õpilaskodus.
Lisaks tegutsevad Astangul ka Tallinnas ja Harjumaal asuvatele inimestele sobilikud, ilma õpilaskodu võimaluseta puidu- ja lihttöö töötoad.
Pakume õppijatele ja kaitstud töötubade töötajatele nende arengu toetamiseks ka konkreetse inimese vajadustele ja eesmärkidele tuginevaid rehabilitatsiooniteenuseid ja -programme.
Karjääritunnid ja praktika
Keskus pakub tuge ka töö- ja tegevusvõimaluste väljaselgitamisel ning leidmisel. Karjääritundides räägime tööst ja sellega seotud teemadel, külastame ettevõtteid. Praktika käigus saab õppija töökogemuse, arendab oma oskusi ja teadmisi, praktikale minnes arvestame õppija võimeid ja soove, võimalusel leiame praktikakoha õppija kodupaigas.
Mullu käisid Astangu keskuses õppijad praktikal 64 ettevõttes. Keskuse tööhõiveosakonna juhataja Triin Jussi sõnul on erivajadusega inimese tööle aitamise võtmeteguriks töötaja võimetele vastav ja sobilik praktikabaas, millest ligi pooltel juhtudel saab pärast Astangu lõpetamist inimese töökoht. “Edukas praktikakogemus on väga oluline, nii erivajadusega inimesele kui ka tööandjale, tõestamaks, et erivajadusega inimene on väga hea töötaja,” rõhutab Juss.
Astangu vilistlasi võib praeguseks leida selliste ettevõtete töötajate hulgast, nagu näiteks Prisma, Swiss­otel Tallinn, Pagaripoisid jpt.
Riiklik teenus
Kõigil puuetega inimestel üle Eesti on võimalik pöörduda Astangu keskusesse riikliku rehabilitatsiooniteenuse saamiseks. Selleks on esmalt vaja taotleda suunamis­kiri. Lisainfo sotsiaalkindlustusameti infotel 16106,
Astangu keskuse tel 687 7231 või keskuse veebilehel www.astangu.ee
Astangu pakub üle kogu Eesti ka keskkonna kohandamise ja abivahendite alast tasuta nõustamist. Lähtudes inimese vajadustest, aitame leida lahenduse piiratud tegevusvõimest või keskkonnast tingitud igapäevaprobleemidele. Kui vaja, sõidavad spetsialistid selleks koju. Lisaks pakume sõltumatut infot abivahendite ja -ettevõtete kohta; anname nõu puuetega inimestele mõeldud tugiteenuste ja toetuste asjus. Lisainfo www.abivahendikeskus.astangu.ee/
Keskkond toetab
Astangu keskus on tänu kaasaegsele ja avarale, 78kohalisele õpilaskodule näiteks Hiiumaa inimesele väga sobiv. “Üldjuhul viibivad õppijad nädala sees õpilaskodus ning nädalavahetuseti saavad nad kodus käia,” selgitab keskuse õpilaskodus asendusteenistujana abiks olnud, praegu keskuses huvijuhina töötav Vello Saaremägi.
“Meie õpilaskodus saab inimene täpselt nii palju tuge, nagu ta seda vajab –  siin on ööpäevaringselt töötajad, kes vajadusel abiks on. Õpilaskodu elanikud saavad kasutada ka invatransporti, näiteks poekülastusteks, ujulat, auru- ja leilisaunasid, spordisaali. Rääkides hüvedest, ei saa mainimata jätta, et kõik Astangu õppijad saavad tasuta hommiku- ja lõunasööki,” kirjeldab Saaremägi.
Kõik Astangu keskuse ruumid, kaasa arvatud õpilaskodu, on ligipääsetavad, pidades silmas füüsilise erivajadusega inimeste liikumismugavust.
Õhtust ja õppetöövälist aega aitavad sisustada mitmed huviringid: keskuses saab tegeleda näitlemise, võrkpalli, ratastoolitennise, laulmise jpt huvitegevustega. Astangu vilistlaste hulka kuulub näiteks Eesti parim  ratastoolitennisist Viljar Villiste.
Töö = iseseisvus
Otsese eesmärgi ehk tööeluks ettevalmistamise kõrval on Astangu keskuse laiem eesmärk suurendada inimeste aktiivsust ja iseseisvust. Statistika näitab, et keskus suudab seda eesmärki väga edukalt täita: 99 protsenti keskuse mulluste kursuste lõpetajatest on praeguseks aktiivsed. Tegusate vilistlaste hulka mahub rohkelt neid, kes asusid tööle avatud tööturul (65 protsenti); lisaks jätkatakse edasistel õpingutel, tööturuteenusel jne.
Kui kellelgi tekkis eelnevat lugedes huvi Astangu võimalustest osa saada, siis lisainfot saab telefonil 687 7231,
meilil info@astangu.ee ja keskuse kodulehel www.astangu.ee

Mai-Liis Sõerd
Astangu kutse­rehabilitatsiooni keskus

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

Persoon

Kai Kallas (34) töötab Kärdla sadama kail Tareste lahe kaldal. Tema juurde kontorisse pääseb väikesest valgest uksest Yacht Service’i ellingu valges seinas, mida peaaegu...