Connect with us

Uudised

Volikogu tegi tee vabaks Käina suurarendusele

Sigrid Leigri | Hiiu Leht
Kahe aasta pärast aadressil Käina Spordi 8 valmivad ehitised täiendavad peagi avatavat elamus­keskust Tuuletorn ning kui valmib ka uus ringristmik, omandab aleviku üks osa üsna linliku ilme.
Hiiumaa vallavolikogu võttis 14 poolthäälega aprillikuu istungil vastu Käina Spordi 8 ja lähiala teise detailplaneeringu, mille koostas arhitektuuri­büroo DAGOpen.
Kui detailplaneering realiseerub, kerkib Tuuletorni kõrvale uus kaubanduskeskus, selle lähedale rajatakse uus kardirada koos kardiraja teenindamiseks vajalike hoonetega, maaaluse kütusemahutiga tankla, parklad ja tänavad, mitmed väiksemad äripinnad ja müügikohad.
Detailplaneeringu eelnõu tutvustas Käina osavalla maaspetsialist Merilin Kaevandes, kes ütles, et otsustamiseks vajalikud koos­kõlastused on olemas. Ühehäälselt toetas detailplaneeringu vastu­võtmist vallavolikogu ehitus- ja keskkonnakomisjon.
Volikogu liige Aira Toss küsis, kuidas korraldatakse avalik väljapanek praeguses eriolukorras. Kaevandes vastas, et detailplaneeringu avalik väljapanek on valla veebilehel ja Käina valla­majas, aga avalikku arutelu ei ole eriolukorras võimalik korraldada. “Seda me praegu ka ei tee,” ütles Kaevandes.
Avalik arutelu toimub – juhul, kui see on vaja korraldada – pärast avaliku väljapaneku lõppu 45 päeva jooksul.
Luba läbi rääkida
Vallavalitsus küsis ka volitust pidada läbirääkimisi Hiiumaa tarbijate ühistuga kaubanduskeskuseks mõeldud kinnistuosa müügiks otsustuskorras ja seda toetasid kõik istungil olnud volikogu liikmed. Nimelt pöördus ühistu märtsis Hiiumaa vallavolikogu poole palvega võõrandada kaubandus­keskuse krunt ühistule otsustus­korras.
Eelnõu tutvustanud Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg märkis, et investeeringu tegemise mõistlik aeg võiks olla kaks aastat ja maht 1,5 miljonit eurot selleks, et Lõuna-Hiiumaale kerkiks korralik, vähemalt 1200ruutmeetrise kaubanduspinnaga kaubandus­keskus. Arvestades ideaalilähedast asukohta, võiks osavallavanema hinnangul maa müügihind enam-­vähem katta kardiraja kolimise kulu. Uus kaubandus­keskus kerkib otse Käina sissesõidu juurde, maantee servale. Lähedusse jäävad uus elamuskeskus, spordikeskus, tööstusettevõtted ja Käina kortermajad.
Jõpiselg lisas veel ühe otse­läbirääkimisi toetava argumendi, et kolme aasta jooksul, mil Käinas on avalikult otsitud asukohta uuele kaubanduskeskusele, ei ole ükski teine kaubandusettevõte oma huvi ega isegi mitte uudishimu üles näidanud.
Spordi 8 planeeringu algataski vald, tulles vastu ühistu soovile, leida seal koht uuele, senisest kaks-kolm korda suuremale kaubanduskeskusele, kuna olemasolev kauplus on ajaga kitsaks jäänud ja laienemiseks praeguses asukohas ruumi pole.
Arendaja kataks raja ümbertõstmise kulu, vald infrastruktuuri rajamise
Vallavolikogu liige Inge Talts palus täpsustada kardiraja rahastust. Ta viitas, et Käina osavallakogu on hinnanud kardiraja rajamise kuludeks 700 000 eurot pluss käibemaks. Taltsi küsimus oli, et kui eelarvestrateegias on selleks ette nähtud 120 000 eurot ja maade müügist saadakse
400 000 eurot, siis kust tuleb puudujääv osa.
Jõpiselg vahendas osavalla­kogu seisukohta, et maade müügihind peab katma kardi­raja ümbertõstmise kulud. Äsja kätte saadud kardi­raja eskiis­lahenduse kohaselt on seal mustkatte all 7800 ruutmeetrit ning kiire kalkulatsioon näitab, et algselt plaanitud umbes 400 000 euroga peaks kardiraja valmis saama.
“Kardiraja maksumus 700 000 eurot toetub kardiraja operaatori hinnangule ning sisaldab kõiki töid, mis oleks vaja teha kardiraja väljaehitamiseks, sealhulgas hoone ehitamist,” täpsustas Jõpiselg.
Nii maksab raja ümbertõstmine ligi 396 000 eurot, väljakud ilma katteta 30 000 ja siis saaks kardiraja juba kasutusele võtta. Ühtlasi oleks sellega vallapoolsed lubadused täidetud. Edasised kulutused, sh hoone ehituseks peaks tegema kardiraja operaator või kasutajad. Osavallavanem pakkus, et MTÜdel on kindlasti toetuse taotlemise võimalusi, et projektile 200 000–250 000 euro ulatuses rahaline kate saada.
Hiiu Lehe küsimusele, kes peaks ehitama uue kardiraja müratõkke, kas vald või operaator, vastas Omar Jõpiselg, et see on valla moraalne kohustus, kuid tõkke maksumust veel teada pole. “Meil pole veel sedagi teadmist, kas teeme valli või seina, aga juba suvel oleme targemad.”

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Kodanik Jüri Kivi pettus seisnes asjaolus, et ta saatis omavalitsusele pildi endast koos naabri kompostriga. Paar nädalat tagasi riiklikult kehtestatud nõudele, tõestada kompostimisvõimekust pildiga...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...