Connect with us

Uudised

Vilma Tikerpuu teeneid tunnustati aasta tervisedendaja tiitliga

Harda Roosna
Eesti tervis­edenduse ühing valis aasta tervis­edendajaks Vilma Tikerpuu Hiiu maavalitsusest.
1995. aastal loodi maakondadesse tervisedendajate võrgustik, seega täitub paikkondlikul tervisedendusel 20. tegevusaasta. Täpselt nii kaua on seda tööd teinud ka Vilma Tikerpuu.
“Kellele siis veel, kui mitte Vilmale, see tiitel pidi tulema!? Tema ja tervisevaldkond on ju lahutamatult seotud ja selle järgi teatakse teda nii Hiiumaal, kui üle Eesti,” kõlas Hiiu maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Ermo Mäeotsa kommentaar uudisele.
Mäeots meenutas, et Vilma Tikerpuu on aastaid tervise­edendusliikumisse panustanud, teinud seda tööd entusiasmiga ja kaasanud oma nakatava rõõmsa meelega ka paljusid teisi.
“Vilma on avatud suhtleja, innustaja ja eestvedajana käivitanud või käigus hoidnud mitmeid olulisi projekte, mis aegade jooksul loonud hiidlastele võimalusi oma tervisest hoolida,” rõhutas Mäeots. Ta tõi näiteks Kärdla südametoa, melanoomipäeva, samuti Tikerpuu tegevuse maakonnaarstidele koolituste korraldamisel.
“Kolleegina on Vilma osavõtlik, abivalmis, huumorimeelega inimene, kellel alati lugematu hulk lugusid varrukast võtta,” lisas Mäeots.
Hiiumaa legend
“Vilma Tikerpuu, kes on hariduselt õpetaja, on Hiiumaal legend,” kirjutatakse ühingu välja saadetud pressiteates. Tunnustajad nimetavad tema teenetest südametoa käivitamist, narkoennetusprogrammi “Narko – ei!” ja melanoomipäevade korraldamist ning Hiiumaa haigla arendamist.
Hiiumaa südametoa (1996–2013) külastajate arv oli keskmiselt 1500 inimest aastas ja hiljem mujalgi Eestis avatud südametoad olid väga populaarsed.
Koostöös Eesti parimate narkopolitseiametnike ja Wismari haigla narkoloogidega on Tikerpuu
15 aastat korraldanud maakonna noorte hulgas narkoennetuskampaaniat “Narko – ei!”.
Vilma on koostöös Eesti nahaarstidega korraldanud Hiiumaa melanoomipäeva, kus mandrilt kohale toodud nahaarste külastab tavaliselt ligi 250 inimest. Melanoomipäev on tulemas ka sel aastal, 2. mail.
Tikerpuu on SA Hiiumaa haigla nõukogu esinaine aastast 2007. Selle aja jooksul on haiglas toimunud suured arendused: ehitati välja Eesti parim helikopteri­plats, väga hea koostöö on olnud USA suursaatkonnaga, mille toetusel renoveeriti haigla kirurgiaosakond, välja on ehitatud hooldushaigla ja kaasaegne taastusraviosakond, annetuste abil ja riigi toel soetati haiglale kompuuter­tomograaf.
Samuti annab Vilma Tikerpuu tervislikku eeskuju harrastades varakevadest hilissügiseni meres ujumist.
Tervisedenduse praktikutest ja teaduritest koosnev tervisedenduse ühing tunnustas maailma tervisepäeval tervise edendajaid seitsmendat korda. Tervisesõbraks valiti näitleja Henrik Kalmet ning aasta tervis­edendajaks lisaks Vilma
Tikerpuule ka Imbi Jäe Saare maavalitsusest.

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Teema

Hiiumaa muuseumi kauaoodatud pärandihoidla projekt pandi riiklikus rahapuuduses pausile ning muuseumi vara peab edaspidigi hoiul olema nõuetele mittevastavates tingimustes.  Hiiumaa muuseumi uue varahoidla vajadus...