Jälgi meid

PERSOON

Sotsiaalministeerium tunnustas Vilma Tikerpuu teeneid

Olev Mihkelmaa
Teisipäeval tunnustas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tublisid vaimse tervise edendajaid igast maakonnast. Hiiu maavalitsus esitas terviseedendajate riiklikuks tunnustamiseks Vilma Tikerpuu.
“Tervis on inimese olulisim vara, kuid ei tasu unustada, et lisaks füüsilisele tervisele on tähtis ja lahutamatu osa vaimne tervis, mis mängib olulist rolli meie elukvaliteedis,” ütles minister Ossinovski, tänades laureaate empaatia ja pühendumuse eest ning tuues neid kõigile eeskujuks.
Maavalitsuse kaaskirjas märgiti, et Vilma on aktiivse eluhoiakuga ja võimekas terviseedendaja, kes oma kodumaakonnas pannud aluse hästitoimivale terviseedenduse võrgustikule. Läbi selle võrgustiku on ta ellu kutsunud palju olulisi tervistedendavaid sündmusi ja algatusi ning tõstnud maakonna elanike terviseteadlikkust, toetades seeläbi inimeste füüsilist ja vaimset tervist. Lisaks on Tikerpuu juhtinud  maakonna tervisenõukogu tööd, olles samal ajal oma kodumaakonna haigla nõukogu edukas juht.
Sotsiaalministeerium on maakondade terviseedendajaid tunnustanud alates
2012. aastast. Riikliku tunnustamisega soovitakse esile tõsta rahvatervise valdkonda arendanud ja terviseedendamisesse panustanud inimesi.

Veel lugemist: