Connect with us

Uudised

Tuuru maja jäi esimesel katsel müümata

SA Tuuru maja oli oksjonikeskkonnas osta.ee müügil maksi­maalse lubatud aja, 28 päeva ehk 21. augustini. Selle aja jooksul ühtki ostupakkumist ei laekunud.
Sihtasutuse nõukogu, kes juulikuisel koosolekul maja koos kinnistuga oksjoni korras müüki panna otsustas, pikendas oksjoniaega ja nüüd on maja müügis 4. septembrini.
Eilseks ühtki ostupakkumist laekunud polnud, küll oli üks helistaja, kes asja uuris.
Kinnistu müügihind muutunud pole, see on jätkuvalt 150 000 eurot. Raha on sihtasutusel vaja pangalaenu tagasimaksmiseks.
Oksjonitingimustes on kirjas, et maja peab vähemalt 1. detsembrini 2020 jääma kasutusse büroohoonena, kus on ka kaubanduspinnad, avalikes huvides tegutsevate organisatsioonide üüri­pinnad ning toimub koolitus- ja arendus­tegevus. Juhul, kui tulevane ostja maja sihtotstarvet muuta soovib, kaasneb sellega lisakulu 39 000 eurot.
Sihtasutuse juhataja Aivi Telvik rääkis, et hoone parendusteks saadud toetus­tingimustest tulenevalt kehtib nõue säilitada hoone senine kasutusotstarve ehk kasutada seda avalikes huvides. “Kui kasutusotstarve peaks muutuma, võivad tekkida toetuste tagasinõuded, mis ostu-müügi­lepingu alusel jääks ostja kanda,” selgitas Telvik.
Kui maja oksjonil müüa ei õnnestu, on nõukogu nõus maja otsustuskorras müüma Hiiu vallale. “Pakkumine vallale on tehtud ja vallavalitsusega ka eelläbirääkimised peetud, vallapoolne ostusoov aga peab saama volikogu heakskiidu,” selgitas Telvik.
Hiiu vallavanem Reili Rand ütles, et volikogu arutab Tuuru maja teemat septembrikuu volikogus.
Aastate jooksul on 1979. aastal valminud maja remonditud, välja on vahetatud kõik puitaknad ja uksed, sokli­korrus on välja ehitatud ja seal asub korras kohvikuruum. Hoone lamekatus on saanud uue katte, renoveeritud on elektrikilbiruum, uue kuue on saanud kõik koridorid, samuti saal ja kaks õppeklassi. Renoveeritud on ka välistrepp ja paigaldatud invatõstuk. Valmis on kogu hoone rekonstrueerimise ja nõrkvoolu projekt. Ka on Tuuru maja aktiivses kasutuses ja sellel on hulk rentnikke.
Telvik kinnitas, et Tuurule kuuluva kinnistu müük ei tähenda arendus- ja koolitustegevuse lõpetamist. “Keegi ei ole otsustanud, et arendus-, nõustamis- ja täiskasvanute koolitustegevus lõpetatakse – kompetents on kasvamas ning koostöölepingud üles­annete täitmiseks partneritega olemas.”
SA Tuuru asutajaõigusi teostab praegu Hiiu maa­valitsus, mis uuest aastast kaotatakse. Hiiumaa kohalikud omavalitsused asutavad uue sihtasutuse, mis juriidiliselt ühendatakse olemasolevaga ning kõik ülesanded, õigused ja kohustused antakse üle uuele sihtasutusele.

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...