Connect with us

Uudised

Suu lahti ja suhtlema!

Kõne ja keel on inimeseks olemise üheks oluliseks tunnuseks. Kui sünnib uus ilmakodanik, siis alguses vaatame teda, loome silmsidet, laliseme ja räägime tite-keelt, et luua kontakti ning innustada suhtlemist. Igasugune suhtlemine ja inimeste vahelised kontaktid kujundavad beebist ajapikku sotsiaalse isiksuse. Kahjuks väheneb peagi otsene silmside ja suhtlemine – vanemad lähevad varakult tööle; nii kui tita oskab istuda ja käsi-näppe juhtida, antakse kodus lapse kätte tehnikavidinad.

Mida suuremaks laps saab, seda rohkem on tema suhtlusmaailmaks  internet ning tehnikavahendid, mitte naabrilapsed ja kaaslased füüsiliselt. Nii lastel kui vanematel on pidevalt ajapuudus, kiire-kiire ja  toimetuleku- ning hakkamasaamisestress.
Kiir- ja lühisõnumitega suheldes jääb laste üldine sõnavara väikeseks, jutustamisoskus on puudulik, silmaring kitsas. Rääkimata sellest, et inimlik suhtlemine pereliikmete vahel piirdub tihti ainult infovahetusega ning lihtsad vestlused, õhtujutu rääkimine ja sügavam läbisaamine jäävad kaugeteks kättesaamatuteks unistusteks. Olen jutustamisoskuse ja sõnavara puudulikkusega kokku puutunud oma töös eripedagoogina Hiiumaa Rajaleidja keskuses. Ka meedias ning koolielus üldisemalt on seda teemat puudutatud. Lõpuks võivad need raskused ja probleemid mõjutada noort isiksust tervikuna ja tekitada takistusi õpingutel ja eriala omandamisel ning hiljem tööturul liikudes.
Mida siis teha annab? Õnneks aitab väga lihtsatest võtetest ja vahenditest. Kaks kõige olulisemat asja on tahe midagi teha ja selleks aja leidmine. Polegi vaja palju aega – õhtune head-ööd jutt või vestlus möödunud päevast, koos raamatu vaatamine või ette lugemine – poolest tunnikesest piisab. Ka pole vaja olla pedagoog, et vaadata koos pilte ning kirjeldada neid, vastata lapse küsimustele. Aega ja võimalusi suhtlemiseks leiab argipäevas küll ja küll kui natuke fantaasiat pingutada ning vanadest raamidest korraks välja hüpata – mängida autos sõites ajaviiteks sõnamänge, jutustada, mida aknast näed. Pereringis harjutada rääkimist oma päevastest tegemistest, käimistest, mõtetest, plaanidest. Lisaks suhtlusoskuse, sõnavara ja silmaringi arendamisele on kõik sellised tegevused ja koos veedetud aeg tore, lõbus ja hindamatu hingelise väärtusega.
Kallid lapsevanemad! Suu, silmad, meeled, südamed ja fantaasia lahti ning suhtlema oma laste ja teiste pereliikmetega! See on lihtne, see on vahva, see on hindamatu ja eriline väärtus – koosveedetud aeg ja koos loodud elamused! Kinkige neid fantastilisi hetki endale ja oma perele!
Hiiumaa Rajaleidja keskus kuulub üle-Eestilisse Rajaleidja keskuste võrgustikku, mille tegevusi rahastab Euroopa Liit.
Ly Nõmme
Hiiumaa Rajaleidja
keskuse eripedagoog

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...