Connect with us

Uudised

Keskkonnaamet: moodulhotell tuleb likvideerida

Paksu pahandust külvanud moodulhotell teisaldatakse.
Kolmapäeval edastas Keskkonnaamet Hiiumaa vallavalitsusele oma seisukoha Kärdla sadamas asuva ajutise majutushoone kohta, milles ütleb, et ranna ehituskeeluvööndisse püstitatud moodulmajad rikuvad looduskaitseseadust ning need tuleb likvideerida.

Looduskaitseseadus sätestab ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatuseks linnas ja alevis 50 meetrit. Sellele alale on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Kuigi moodulhotell ei asu kaitsealal, hoiualal ega püsielupaigas, mis tähendab, et ehitusloa andmiseks pole Keskkonnaameti kooskõlastus nõutav, on ameti lõppjäreldus siiski, et sadama territooriumile või selle lähiümbrusesse ehitamine eeldab ehituskeeluvööndi vähendamist. 

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...