Connect with us

Uudised

Hiiu vald võtab laenu

Hiiu vallavalitsus võtab Danske Bank Eesti filiaalilt kaheksaks aastaks 450 000 eurot investeerimislaenu. Abivallavanem Katrin Sarapuu selgitas, et laenu võtab vald mitmete projektide, eelkõige sadamahoone ehitusprojekti omaosaluse katteks. “Omatuludest ei tule hästi välja,” põhjendas Sarapuu laenuvõtmise vajadust.
Ettevõtmise edendamise sihtasutus toetas Kärdla sadamahoone rajamist 200 000 euroga, ehituse omafinantseeringuks on vaja 200 000 eurot. 90 000 eurot võetud laenust kulub vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise projekti kaasfinatseerimiseks Kärdlas Ümarmäe, Väike-Liiva, Liiva, Kanarbiku, Alato, Marja ja Sambliku tänavatel. Hajaasustuse programmis osalemiseks on vaja 40 000 eurot. Lisaks on ette nähtud kulutused valla muudeks investeeringuteks, mis on planeeritud valla selle aasta eelarvesse. Nende maksumus on kokku 120 000 eurot. Sellest 8000 eurot kulub tänavavalgustuse, 25 000 eurot valla kultuuri ja vaba aja keskuse, 10 300 eurot Kärdla lasteaia,
2500 eurot lasteaed Vigri, 4600 eurot Hiiu valla sotsiaalkeskuse ja 69 600 eurot valla tuletornidega seotud projektideks.
Laenuandja valis vald konkursiga ja hindamiskriteeriumiks oli intressimäär. Parima pakkumise tegi Danske Bank, mille pakutud intressimäär oli madalaim, 0,74 protsenti.
Laenu võtmise hanke võitjalt otsustab, ja annab vallavanemale volituse lepingu sõlmimiseks, volikogu sel neljapäeval. Vallavanem Georg Linkov ütles veebruaris Hiiu Lehele, et  laenu võtta võimaldab ka valla laenukoormus: “Meil on lubatud 60 protsendi piirmäärast kasutatud umbes 40 protsenti,” ütles vallavanem veebruaris.

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Teema

Hiiumaa muuseumi kauaoodatud pärandihoidla projekt pandi riiklikus rahapuuduses pausile ning muuseumi vara peab edaspidigi hoiul olema nõuetele mittevastavates tingimustes.  Hiiumaa muuseumi uue varahoidla vajadus...