Connect with us

Uudised

15aastane koostöökogu valmistub

Leader tegevusgrupp Hiidlaste Koostöökogu teeb seirereise ja ettevalmistusi uue perioodi toetuste jagamiseks – järgmisel reedel on üldkoosolek.

Peagi 15. tegevusaasta täitumist tähistava MTÜ Hiidlaste Koostöökogu tegevuskeskuse töötajad teevad praegu Leader projektide seirereise, täiendavad Hiiumaa integreeritud arengustrateegiat ja valmistuvad järgmisteks taotlusvoorudeks.

Hiiumaa arengut toetatakse Leader meetmest tänavu enam kui 800 000 euro eest. Sellest 690 000 eurot on Euroopa Liidu uue rahastusperioodi toetus ja 144 000 eurot koroonamõjude taastamise kava rahastus.

“Kuna uue rahastusperioodi dokumente ei jõutud valmis, siis selleks, et toetuste jagamine ei katkeks, eraldas raha Euroopa Komisjon uue rahastusperioodi arvelt,” selgitas Leader tegevuskeskuse konsultant Ilmi Aksli.

Kui lisada eelnimetatud summadele taotlejate omapanus, mis olenevalt taotleja juriidilisest staatusest ulatub 10 protsendist kuni 60 protsendini, on panus kogukonna arendamisse märkimisväärne.

Hädavajalik tugi

Reedel külastas Leader tegevuskeskuse juhataja Reet Kokovkin koos mõne saatjaga kuut Leader toetusi saanud objekti: Mihkli talumuuseumi, Reigi pastoraati, Luidja Tsirkusetalu, Kõpu rahvamaja, Hõbekala hotelli Kalanas ja Klaasipanka Kärdlas. Kõigis neis kohtades on Leader programmi toel tehtud väikeseid, kuid väga vajalikke parandusi.

Maret Kukkur, kes tegeleb ajaloolise Reigi pastoraadi arendamisega, näitas pastoraadihoone praegust olukorda ja tutvustas tänavu 1. juulist avatavat näitust “Legend”, mis on teine osa näitusesarjast “Genius Loci”.

Kukkur tõdes, et Leaderi toetus polnud küll väga suur, kuid selleta poleks ülimenukate näituste jätkamine ajaloolises majas olnud üldse võimalik. “Ilma selleta ei teeks me siin ühtegi näitust, sest see oleks eluohtlik, kui laest betoonitükke ja kive kukub. Tegime näitusi ja samal ajal nägime, kuidas augud maja seinte sees lähevad aina suuremaks,” rääkis Kukkur. “Eesmärk oli saada ilm majast välja ja ümber maja ära koristada ehitustööde prahihunnikud, et vesi ei koguneks majaseinte juurde.”

Sotsiaalne tsirkus

Helena Ehrenbusch esitles Luidja Tsirkusetalus Leaderi toel senitehtut ja avalikustas tulevikuplaane. Leader toetusega soetati suur ja värviline tsirkusetelk, mis leiab usinat kasutamist. “See on meie jaoks nii suur asi ja annab meile tohutu liikumisvabaduse,” ütles ta.

Samuti valmis Leader toetusega tsirkusetalu õuele nõiamaja meenutav öko-välikäimla, mida on vaja laagrite ja tsirkuseetenduste korraldamise ajal. “Isegi meie suured megaetendused on see kemps välja kannud,” kiitis ta.

Helena oli teinud seiregrupi külastuseks hästi põhjaliku ettevalmistuse, muuhulgas rääkis ta, et toetuste taotlejaks Luidja Tsirkusetalu arendamisel on juriidiliseks kehaks MTÜ Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit. “Me identifitseerime end sotsiaalse tsirkusena – see tähendab tsirkust kui metoodikat erivajadustega inimeste paremaks toimetulekuks,” selgitas ta.

Helena ettekande käigus avastasid seirajad üllatuslikult, et Tsirkusetalu on sotsiaalne ettevõtlus ja arengustrateegiasse tuleks vastav teema lisada. “Mul on tunne, et võtsime koroonaga pihtasaamise meetmest sotsiaalse ettevõtluse välja, mõeldes, et nagunii meil seda ei ole – nüüd saame selle kiiresti uuesti sisse kirjutada,” nuputas Reet Kokovkin, kuidas koroonaajal suuresti sissetulekuta jäänud Tsirkusetalu toetada.

On, mida vaadata

Eilne seirereis viis tegevuskeskuse töötajad ja koostöökogu liikmed Pühalepa ja Käina maadele. Külastati Soonlepa karjamõisa kultuuri- ja energeetikaarendusi ehk nn TRIAN-S päikesemaja, Hagastes vaadati OÜ Dagöberry mahlatööstust, Suuremõisas OÜ Saarnak Visuals tööjaamu-servereid, veel käidi Lepaniidi lambakasvatustalus, Mainegrupi pesumajas, OÜ Meretamme energialahendusi vaatamas ja Hiiumaa muuseumi Kassari ekspositsioonimajas.

Üldkoosolek tulekul

Reedel, 18. juunil on Käinas Tuuletornis Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek, kus valitakse juhatusse uued liikmed ja kinnitatakse tänavuse hindamiskomisjoni koosseis.

Üldkoosolek peab kinnitama 2020. majandusaasta aruande, Hiiumaa integreeritud arengustrateegia muudatused, vastu võtma uue rakenduskava ja tegema otsuse tänavuse eelarve muutmiseks.

Üldkoosoleku järel tähistatakse tordisöömisega Hiidlaste Koostöökogu 15. sünnipäeva ning järgneb ringkäik Hiiumaa Tarbijate Ühistu vastavatud Käina kaubanduskeskuses.

Tänavu 1. veebruari seisuga oli MTÜ Hiidlaste Koostöökogul 77 liiget, sealhulgas üks omavalitsus ehk Hiiumaa vald, 36 äriühingut ja FIEt ning 40 mittetulundusühingut ja sihtasutust.

Koostöökogu juhatuse esimees on ettevõtja Sven Kriggulson, juhatusse kuuluvad veel MTÜde esindajad Anu Pielberg ja Margit Kääramees, Hiiumaa valda esindab arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, ettevõtjaid Triinu Schneider.

Veel lugemist:

Uudised

Mitu kuud Kärdla sadamas kirgi kütnud moodulhotellid teisaldati eile. SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Kai Kallas ütles kolmapäeva päeval, et õhtuks on need sadamast...

Uudised

Kärdla ja Palade kooli õpilased näitasid kõigis kolmes üle maailma tehtavas ainetestis kõrget taset, loodusteaduste testis aga ületasid teadmistega isegi maailma tipus olevaid Singapuri...

Uudised

Kaks kaitseliitlast viidi Hiiumaalt Tallinna haiglasse pärast õppuse Orkaan käigus autoga kraavi sõitmist.

Ahto ilmajutud

Olulist lumelisa viimastel päevadel tulnud pole. Järgnevad päevad tulevad talviselt karged. Igatahes paistab see talveidüll selleks korraks tasapisi lõpule jõudvat, kuna uue nädala algul...